Rüyada ses görmek

Rüyada ses görmek, duyulan sesin ne sesi olduğuna bağlı olarak çok çeşitli şekillerde tabir edilir.

Gaipten gelen ve mahiyeti emir, yasak, korkutmak, uyarmak, müjdelemek ve bilgi vermekle ilgili bütün sesler, rüyadaki şekli ile yorumlanır.

Rüyada insanın bir takım acayip sesler duyması fakat ne gibi sesler olduğunu anlayamaması, kendisiyle ilgili bir problem hakkında pek doğru olmayan bir haber alacağını gösterir.

Rüyada insanın bir takım garip sesler duyması fakat sesleri tanıyamaması, kendisini ilgilendiren bir sorun hakkında pek doğru olmayan bir haber alacağına yorumlanır.

Ses güzelse iyi haber, ses kötü ise kötü haberdir.

Hayvanların sesleri üzüntü, keder, korku ve sıkıntıya işarettir.

Atın kişnemesi izzet ve kuvvete işarettir.

Köpek sesi, boş söze işarettir.

Pars sesi, hayret ve dehşete işarettir, güvercinin ötmesi, feryat etmeye işarettir.

Kırlangıcın cıvıltısı, faydalı ‘söze veya Kuran dinlemeye işarettir.

Kurbağa sesi yola gitmeye; yılan sesi, harp ve savaşa; eşek anırması, zalimler aleyhinde beddua etmeye; katır sesi söze ve şüpheli şeylere dalmaya; buzağı sesi, fitneye; deve sesi, yolculuk ve meşakkate; aslan sesi şaşırıp kalmaya ve korkutulmaya; kedi sesi feryat, koğuculuk ve adamın ardınca ayıplarını söylemeye işarettir.

Fare iniltisi, bir araya gelmeye muhabbet ve rızka, geyik sesi, inlemek ve vatan hasretine, kurt uluması hırsızlıkla korkutmaya, tilki sesi feryat ve yer değiştirmeye, çakal ürümesi, hayır ve serden mühim işlere işarettir.

Rüyada insanın seslenmesi, halk arasında iyi isim ve şöhrete işarettir.

Rüyada sesinin gür ve kuvvetli çıktığını gören kimse, halk içerisinde iyilikle anılır ve şöhret kazanır.

Sesinin zayıf çıktığını gören kimse, bunun aksinedir.

Rüyada bir insan sesi işittiğini gören kimse, bir mevkiye geçer.

Rüyada sesini bir alimin sesi üzerine yükselttiğini gören kimse, günah işler.

Zayıf ses, korkuya, sesi alçaltmak ise, mütedeyyin ve mütevazi olmaya işarettir.

Vali ve rütbeli emniyet mensuplarının rüyada seslerinin zayıf çıkması memuriyetten ayrılarak perişan ve zelil olmalarına işarettir.

Gümüş paraların sesi, fitneye işarettir.

Altınların çıkardığı sesi işitmek, sevindirici haberlerdir.

Gümüş ve demir paraların sesini işitmek ise, şiddetli haberlerdir.

Bazı tabirciler, gümüş ve altın paraların sesleri, güzel söze işarettir, dediler.

Nakıslı olmayan paraların sesi, takva ile ilgili söze işarettir.

Halis altın ve gümüşlerin seslerini işitmek, dostluk halinde olursa rüya sahibinin bir yerden işiteceği ve uzamasını arzu edeceği güzel bir söze işarettir.

Ari sesi, kötüleyici, adi bir kimse tarafından yapılması vaat edilen ser ve musibetlere işaret eder ki, onlardan kurtulmak, fasık bir kimseden yardım istemeden başka bir şekilde mümkün olmaz.

Rüyada duyulan koyun sesi, hanımı tarafından görülecek nezaket ve iyiliktir.

Oğlak, kuzu ve koç sesi, hayır, bolluk ve sevinçtir.

At kişnemesi iyi ve yiğit bir kimse tarafından yapılacak kötülüktür.

Katır sesi, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliktir.

Buzağı, öküz ve sığır sesi, fitneye düşmektir.

Erkek deve sesi, hac cihat ve faydalı ticaret gibi güzel bir yolculuk bazen de zorluk ve meşakkattir.

Arslan sesi, heybet, şiddet ve zalim bir padişahtan korkmaktır.

Hayvanat sesi, üzüntü, keder ve korkudur.

At kişnemesi, izzet ve kuvvettir.

Köpek uluması, boş sözlere dalmaktır.

Pars sesi, nazlanmak ve kibirlenmektir.

Güvercin ötmesi, sesle ağlamaya yahut nikaha işarettir.

Kırlangıç sesi, faydalı söz veya Kuran-i Kerimi dinlemektir.

Kurbağa sesi, sevince yahut bekçilerin seslerini işitmeye, dışı yılan sesi, harp ve korkudur, merkebin anırması, zalimler aleyhinde duadır.

Katır sesi, söz ve şüpheli şeyleri yapmaktır.

Fare çığlığı, toplanma, ülfet ve rızıktır, meyhaneci ve hırsızdan gelecek zarara da işarettir.

Geyik sesi, vatana olan hasrettir.

Kurt sesi, hırsızlıkla korkutulmaktır.

Tilki sesi, firar ve göçmekten korkmaktır.

Çakal sesi, hayır ve serde mühim işlere işarettir.

Kedi sesi, hırsız veya fasik bir hizmetçi tarafından yapilacak fenalıktir, bolluğa ve ucuzluga da işarettir.

Kurt sesi, zalim bir hırsızdan kormaktir.

Tilki sesi, keder yahut yalanci veya adi bir adamın kin tutmasidir.

Köpek uluması, pişmanlik, nefret ve zulme çalışmaktir.

Domuz sesi, zengin ve ahmak düşmanlara galip gelmeye ve onların malına sahip olmaya işarettir.

Parş sesi, cimri ve mütereddit bir kimseden yapilacak vaade ve o vaadin yerine getirilecegine işarettir.

Deve kusunun sesi, yigit ve tedbirli bir hizmetçiye kavuşmaktir.

Eğer deve kusunun sesi, hosuna gitmezse, rüya sahibine bir ar gelir.

Güvercin sesi, müslüman, temiz, örtülü ve okumus bir kadındır.

Kirlangiç sesi, bir vaizin vaaz etmesi ve azapla korkutmasidir.

Kurbaga sesi, alim bir sahsin veya reis ve sultanin hizmetine girmektir.

Bazı tabirciler, kurbaga sesi, kötü bir sözdür, dediler.

Tabirciler, su kusu, tavus ve tavuk sesini iyi görmeyerek; onların sesi üzüntü ve kederdir, dediler.

Karga sesi, aynlik ve ölüm haberidir.

Dinlenilmesi hosa gitmeyen bir ses, üzüntülü ve sıkıntıli bir istir.

Güzel sesler, ferahlik ve sevinçtir.

Rüyada sesinin gür çıktığını görmek iyilikle anılmaya, cılız çıktığını görmesi itibardan düşmeye ve korkuya; sesi alçaltmak mütevazi ve mütedeyyin olmaya, sesi gereğinden fazla yükseltmek zulümkarlığa, her çeşit güzel ses, kime ait olursa olsun, ferahlık ve sevince; dinlemesi hoş olmayan tüm sesler üzüntü ve sıkıntıya; sesini bir alimin yahut saygın bir kimsenin sesinden daha çok çıkarmak ayıp bir iş yapmaya ve günaha, gümüş paraların sesini işitmek rahat ve huzura, sözünü yerine getirmeye, altın sesi sevindirici habere, metal paraların sesi şiddetli haberlere, bir insanın sesini işitmek, bu sesin güzelliği nispetinde o kimseden iyilik görmeye, hayvanlardan insan sesi duymak büyük menfaatlere, arı sesi bayağı bir kimseden gelecek sıkıntıya, koyun sesi, evin hanımının nezaket ve cömertliğine yahut birinden görülecek iyiliğe, oğlak, kuzu ve koç sesi bolluk ve sevince, at sesi, yiğit bir kimseden gelecek hediyeye; eşek sesi akılsız düşmanın yapacağı kötülüğe, katır sesi aksi bir adamın vereceği sıkıntıya, buzağı, öküz ve inek sesi fitneye düşmeye, deve sesi cihada, faydalı ticarete ve karlı yolculuğa, aslan sesi heybet ve şiddete, zalim yöneticiden korkmaya, köpek uluması boş sözlere dalmaya, güvercin ötüşü sesle ağlamaya ya da nikaha, kırlangıç sesi faydalı söze yahut Kuran dinlemeye, karga sesi ayrılık ve ölüm haberine, vahşi hayvan sesi üzüntü, keder ve korkuya delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın