Rüyada aksak aksaklık görmek

Rüyada aksak bir şey veya aksaklık görmek, yapılmak istenen çeşitli şeylerde acziyete düşmeye ve başarısız olmaya tabir edilir.

Rüyada aksak birini görmek, hedefin yani gidilecek yerin neresi olduğu bilinmese de bir yolculuğa çıkmaya işaret eder.

Rüyada sağ ayakta bir aksaklık olduğunu görmek oğul ile yorumlanır. Sol ayakta bir aksaklık olduğunu görmek ise rüyayı görenin yetişkin bir kızı varsa kızını istemeye geleceklerine, kızı yoksa bir kız çocuğunun olacağına işaret eder.

Rüyada aksayan bir topal görmek; eksik mala, hile yapmaya ve fesat çıkarmaya delalet eder.

Rüyada ayaklarınızda aksaklık olduğunu görmek, keder ve üzüntüyle tabir olunur.

Sağ ayağının aksaması erkek çocuğunuzun, sol ayağınızın aksaması ise kız çocuğunuzun hafif bir kaza geçireceğine işarettir.

Ev halkından herhangi birinin aksayarak yürüdüğünü görmek, onun bir kaza geçireceğine delildir. Sizin aksayarak yürüdüğünüzü görmeniz, çalıştığınız iste başarılı olamayacağınıza delalet eder.

Bir başka rivayete göre de bir kimsenin rüyada aksaklığı, yapmak istediği şeyden aciz kalmasına işaret eder.

Bir kimse rüyada kendisini aksak veya kötürüm yahut ayakları ağırlaşmış ya da herhangi bir şekilde emeklediğini görse, o kimsenin gücünün zayıfladığına ve istediği şeye gücünün yetemeyeceğine işaret eder.

Bazen aksaklık, ömrün uzunluğuna din ve ilmin çokluğuna işaret eder. Rüyada bir ayağını diğer ayağı üzerine koyup tek ayağıyla yürüdüğünü gören kimse, malının yarısını gizler, diğer yarısı ile de iş yapar. Rüyada görülen aksaklık, hile yapmaya birisine kahretmeye ve fesat çıkarmaya işaret eder.

Rüyada aksamak veya aksar gibi görünmek, Allah-u Teala’nın nimetlerini inkar etmeye ve gizlemeye işaret eder. Bir kimsenin rüyada aksaklığı, yapmak istediği şeyden aciz kalmasına delalet eder. Bazı tabirciler, kendisinin aksadığını gören kimse ilim, fıkıh ve dince ilerlemeye ehil olur, dediler. Aksaklık yolculuğa da delalet eder.

Rüyada sağ ayağının ağrıdığını veya kırıldığını ya da yerinden koptuğunu gören kimsenin ayağında yara varsa, o kimsenin oğlu hastalanır. Kızı olan kimse bu durumları sol ayağında görse, o kimsenin kızını isterler ve o da vermek ister. Eğer kızı yoksa bir kızı olur.

Yolculukta bulunan bir kimse ayağının kırıldığını görse, yerinde dursun ve gitmekten kaçınsın. Ayağının yerinden çıkarıldığını görse hanımı hastalanır.

Bir kimse rüyada ayaklarının birisinin diğerinden uzun olduğunu görse, uzak bir yola gider ve onun yolculuk müddeti uzamayarak ölür.

Bazen aksaklık görmek, ömrün uzunluğuna ayrıca din ve ilmin çokluğuna delalet eder.

Rüyada kendisini aksak ve topal görmek sanatını beceremeyip cüzi bir malla geçindiğine ve onunla yetindiğine delalet eder.

Erkek olan bir kimse rüyada topal bir kadın görse, eksik bir şeye nail olur. Kadının bu rüyayı görmesi de bunun aksinedir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın