Rüyada afsun görmek

Rüyada, Kur’an ve sünnette bulunan bir dua ile bir hastayı okumak hastalık ve ağrılardan kurtulmaya, üzüntü ve kederin gitmesine tabir edilir.

Rüyasında besmele ile birlikte afsun okuyan bir kimseyi görmek, insanları sıkıntılardan dolayı teselli eden insana işaret eder.

Rüyada Allah-ü Teala’nın zikri olmaksızın yapılan her türlü afsun batıl söze, yalancılık ve riyakarlığa delalet eder.

Rüyada afsun görmek genelde hayra yorulmaz.

Bir kişinin her hangi bir şeyle kendisini afsunladığını görmek, büyük günah işlediğine dalalet eder.

Rüyada ağrı, hastalık, baygınlık gibi şeylerden kurtulmak için afsunlandığını görmek; hasta ise hastalığının uzun süreceğine, borçlu ise borçlarını uzun müddet ödeyemeyeceğine yorumlanır.

Rüyada afsun görmek, yolculuğa çıkmak istiyorsa, çıkamayacağına işarettir.

Kendisinin bir başkasına afsun yaptığını görmek o kimseden bir kötülük göreceğine; afsunladığı kişi kadınsa bir kadın şerrine düşüp halk önünde rezil olacağına; erkekse o adamdan çekinmesi gerektiğine delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın