Rüyada sakal görmek

Erkek için zenginlik ve şerefe; kadın için -hamile ise- erkek çocuğa, çocuğu yoksa hiç olmayacağına, çocuğu var ise, bu çocuğun kavmin yöneticisi olmasına, dul ise evlenmesine yahut kocasından mirasa ermeye, sakalın haddinden fazla uzun olduğunu görmek ggam ve kedere, borç ve nedamete, tedbirsizliğe, kıt akıllılığa ve ahmaklığa, sakalından aşağı doğru çekilmesi pişmanlığa ve musibete yahut ömrünün sonuna gelmiş olmaya, birinin sakalından tutup çekmek malına varis olmaya, sakalın bir kısmının koparılarak yerinin boş kalması noksanlığa, sakalı olanın sakalını kestiğini görmesi üzüntü ve kedere, sakalını tıraş etmek hastalıktan borçtan ve üzüntüden kurtulmaya yahut çirkin bir iş yapmaya, sakalını dişlemek hamakat ve akılsızlığa, sakalı taramak ve güzel koku sürmek hayre ermeye, birinin sakalını taramak o kimseden hayır görmeye, kızıl sakal – beyazla karışık olursa- fitneye yahut sakal diplerinin kızarmasına, bamteli ( sakalın dudağa bitişik olan kalın telleri) evin hanımı yahut hizmetçi kadına, yardımcıya; bir şey için harekete geçmeye, sakalın ağarması uzun ömre ve sünnete uymaya, sakalı boyamak yahut kına yakmak yoksulluğunu yahut amelini gizlemeye, boya ve kına tutmaz ise, gizlemek istediği şeyin açığa çıkmasına, sakalı güzel koku yahut uygun bir şeyle yağlamak, akmaz ise zinete, akarsa gam ve kedere, saç ve sakalı ıslatıp sularını akıtmak başkalarının sırrına, onların da kendi sırrına muttali olmasına, sakalın altını yahut ensesini tıraş ettiğini görmek borç ödemeye, sakalı tararken, ondan beyaz kıRüyada sakal görmek, çevrenizdekilerin saygısını kazanacak işler yapacaksınız demektir. Sakalınızı kestiğinizi görmek, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacaksınız demektir. Rüyada sakal görmek, çevrenizdekilerin saygısını kazanacak işler yapacaksınız demektir. Sakalınızı kestiğinizi görmek, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacaksınız demektir. Maddi sorunlarınız olacak. Rüya sahibi kadın ise yanlış bir evlilik kararı alma ihtimali var. Dikkatli olmakta yarar var. Sakalsız biri için sıkıntı, derttir. Sakallı kimse için ise sakal güzelse kişinin sağlığının çok yerinde olduğunu gösterir. Rüyada sakalinin çok uzadığını görmek, keder, sıkıntı, borç ve pişmanlik ile yorumlanır. Sakalindan asağıya dogru çekildığını gören kimsenin eceli yaklaşmis ve ömrü tamamlanmistir. Sakalinin bir kısmı koparilip yerinin boş kaldığını görmek hayra yorumlanmaz. Sakalinin kesilmis olduğunu görmek, din hususunda ihmalde bulunduğuna delalet eder. Sakalinin tiras edildiğini görmek üç şekilde yorumlanır; eğer borçlu ise borcunu öder, hasta ise Iyilesir, bir sıkıntısı varsa geçer. Rüyada birinin sakalindan tuttugunu görmek, aci duyulmazsa, rüyayı gören ömür boyu sakalini tutan adamın emrinde çalisir. Bazılarına göre bu rüya hayra yorumlanmaz. Sakalini disleriyle çignedığını görmek, akilsizliga; sakalini disleriyle isirmayarak agzina sokan kimsenin pişmanlik ve sükür etmeye ihtiyacı olduğuna; sakalinin döküldügünü görmek, ani bir şekilde ölecegine, sakalina güzel kokular sürdüğünü görmek, işlerini düsünerek yaptığına; başka birinin sakalini tarayip süsledığını görmek, ondan bir hayır geleceğine; kendisinin sakalini tarayip güzellestirdığını görmek, işlerinde dogruluguna delalet eder. Hac zamanında sakalini tiras etmek yukarida belirtildigi şekilde yorumlanır. Bir kadının kendisini rüyada sakalli görmesi yedi şekilde tabir olunur Hamile ise bir erkek evladı olur, hamile değilse hiç çocuğu olmaz, çocuğu varsa başkan olur, dul ise evlenir, evli ise dul kalır, keder ve ahlaksizlik. Bir gencin sakalinin agardığını görmesi gaipten birisinin geleceğine işarettir. Sakalindaki beyaz killari kopardığını görmek. başkalarina hayri dokunacağına delalet eder. Saç ve sakalin agarmasi uzun ömre işarettir. Sakalini boyadığını görmek ayıplarini halktan sakladigina. sakalina çamur ve benzeri bir şeyle boyamak istediğini görmek halktan saklamaya çalıştığı şeylerin açiklanacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve şereftir. Rüyada sakalinin uzadığını ve karnina ulastigini gören kimse, mal ve şöhret kazanır. Ve bunu kazanırken sakalindan karninda bulunan miktarca zahmet çeker. Sakalim şekil ve kiyafetine uygun ve yakisikli bir şekilde uzadığını gören kimse, şeref, şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime nail olur. Sakalinin yanlarinin uzadığını ve ortasinin uzamadığını görse, o kimsenin başkası için hazirlayacagi bir mal elde eder. Sakalinin, miktarindan fazla uzadığını görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine işarettir. Sakalinin uzadığını hatta yere düstügünü görse, sakal sahibinin ölmesine işarettir. Bazı tabirciler, rüyada sakalinin uzadığını ve çok killi olduğunu gören kimsenin, ömrü ve malı artar, dediler. Eğer sakali göbegine kavussa, o kimsenin Allah’a (C.C.) itaat ve inkiyat etmediğine işarettir. Eğer sakali bir “tutam” dan fazla olarak görülen o kimsenin riyakar bir adam olduğuna işarettir. Sakalinin killarini fazlaca siyah olduğunu gören kimse, zengin olur. Eğer sakali siyah olduğu halde rengini koyu yesil görürse, o kimse miktari ve sayılmasi mümkün olmayan bir mülke sahip, ancak kendisi isyankar ve zalim olur. Sakalinin sariya yakin olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer. Rüyada eliyle bir adamın sakalini tutmus ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur. Bulug çagina gelmeyen bir çocuk sakalli olduğunu görse, o çocuk bulug çagina ermeden ölür. Eğer kendi sakalim noksan ve hafif, ancak yakisiksiz olmadığıni gören kimse, uzerinde borç varsa öder. Eğer işleri güçse, kolaylasir. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntüsü gider. Sakalinin çok az ve yakisiksiz olduğunu görse, o kimsenin şerefi veya vakari gider. Ve halkın yaninda hor ve hakir olur. Kendi sakalinin yansinin gittigini görse, o kimsenin izzet ve şerefinin bazisi veya malının yarisi gider. Sakalinin yarisini tras edilmiş olduğunu gören kimse, fakir olur. Ve şöhretinden düşer. Bir kimsenin sakalini rüyada tanımadigi genç birisi tras etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildigi bir düşmanı veya adasi yahut onun benzerinin eliyle yok edilir. Eğer sakalini tras eden kimse ihtiyarsa, o kimseni şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider. Rüyada başka bir adamın sakalini kestigini gören bir kimse, o adamın mirasini yer. Eğer onun sakalindan bir şey alip yedığını görse, o seyin miktarinca o adama varis olur. Rüyada sakalinin beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir. Bir kimsenin sakalinin agardığını ve henüz bazisinda siyahlik da bulunduğunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarina işarettir, sakalinin siyahligindan hiç bir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Söhret ve mevkii elinde gider. Bir kimsenin rüyada hanımının sakalli olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oglunun malının fazlaligina ve hanımının hastalığına işarettir. Bazı tabirciler rüyada hanımda sakal görülmesi, o kadının erkek çocuk dogurmasina, eğer o kadının erkek çocuğu varsa, o çocuğun ailesinin iyilerinden olacağını bildirir, dediler. Kocada olan bir kadın rüyada sakalli olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun isgüzar bir adamla evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk dogurmasina, eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi iş görmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada sakalini yolduğunu görmesi, o kimsenin yaninda bulunan malının zayi olacağına işarettir. Rüyada sakalini ve başıni birden trasi ettiğini gören kimse hasta ise, şifa bulur. Eğer borçlu ise, borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider. Rüyada sakalindan bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmedığını gören, şöhret ve devlete sahibi bir kimseden mal elde eder. Bir kimse rüyada sakalindan biraz kisalttigini görse, o kimsenin o sakalindan kestigi miktarca malı gider. Sakal heybettir. Bazen sakal, adamın dükkanina, geçim yollarina, elbisesine, uzerine lazim gelen tazminata, kazanç ve faydasina işarettir. Bir kimse rüyada sakalini agzi ile kesip kisalttigini görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzar. Sakal kendisiyle yemin edilir bir seydir. Sakal dogruluk, yalan cimrilik ve cömertlige işarettir. Bir kimse rüyada sakalinda beyaz kil görse, bu rüya o kimsenin kazandigi günahi sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya işarettir. Bazan sakalin beyazligi hastalığa yahut acizlige işarettir. üyanikken sakali beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalinin siyahlastigini görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edisine işarettir. Rüyada sakalini adetin hilafina olarak uzadığını gören kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layik olmayan yere malını sarfetmesine işarettir. Sakal günahkar kimse için tövbe; sapıklar için hidayettir. Rüyada bir kadından sakal çıkması, o kadının erkeklesmesine veya utanmazligina ve sakinilmasi gereken şeyi yapmasina işarettir. Sakal küçük çocuk için uzun ömürdür. Maddi sorunlarınız olacak. Rüya sahibi kadınsa, yanlış bir evlilik kararı alma ihtimali var. Rüyada sakal görmek; mal, para ve itibarın artmasına, sakalının çok uzadığını görmek; borçlanmaya, yanlış bir davranış sonucunda üzülmeye, sakalının kesildiğini görmek; sıkıntılardan kurtulmaya, bir kadının kendini sakallı görmesi, çocuğunun olmayacağına işarettir.

Yorum yapın