Rüyada dövmek görmek

Rüyada elleri ve ayakları bağlanmayarak kamçı ile dövüldüğünü görmek, kan çıksın veya çıkmasın değişmez, haram mal elde edeceğine işarettir.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyasında birinin kendisini dövdüğünü, fakat dövenin kim olduğunu ve neden dövdüğünü bilmediğini gören, hayırlı mala sahip olur.

Rüyada dövmek görmek, yeni elbise ile tabir olunur.

Dövülmekten korktuğunu gören, korktuğundan emin olur.

İsmail El-Esasa göre; bir ölünün kendisini dövdüğünü gören, çıktığı bir yolculuktan fayda görür yahut kaybettiği bir şeyini yeniden ele geçirir.

Bir ölüyü dövdüğünü görmek, rüya sahibinin dini kuvvetine, borçları varsa yerine getirmeğe delalet eder.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada dövmek, dövülen için hayra delalet eder.

Ancak ağaç ile vurmak hayırlı değildir.

Rüyada bir erkeğin sopa ile kendi başına vurması devlet reisinden memnun olmadığına delalet eder.

Bazı yorumculara göre; rüyada dövmek beddua ile tabir olunur.

Bir kimseyi dövdüğünü gören, ona beddua eder.

Elleri bağlı olan bir kimseyi dövdüğünü gören, ona kötü sözler söyler, fakat sonradan söylediğine pişman olur.

Kirmani’ye göre; kırbaçla vurulduğunu ve üzerinde dayak izi görülen kimse, eğer elleri bağlı ise, ona bir kimse sözle bir zarar verir ve ondan tiksindiği bir söz işitir.

Kırbaçsız, elle dövüldüğünü ve üzerinde dövme izi kaldığını gören, hayra erişir.

Eğer üzerinde dövülme eseri kalmamış ise, sadece bir söz işitir.

Dövüldüğü halde neden dövüldüğünü bilmemesi, elleri bağlı değilse, hayır; bağlı ise hayırsızlığa yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de rüyada dövmek, döven vasıtasıyla dövülenin duyacağı bir habere işaret eder.

Ancak ağaç parçasıyla döverse, dövülen için yalandan bir şey vadeder ve onu yerine getirmez.

Rüyada dövmek dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye işaret eder.

Rüyada bir kimsenin başına davul tokmağıyla vurup yaralandığını gören kimse, dövülen kimsenin liderliğinin gitmesini arzu eder.

Eğer göz kapağına vursa, döven, dövülen kimseyi dininden dolayı rezil etmek ister.

Eğer kafasına vursa, dövenin dövüleni ayıplayacağına işaret eder.

Kulağın yumuşak yerine vurarak onu yaracak olsa ve ondan kan çıksa, döven kimse dövülen kimsenin kızının bekaretini izale eder.

Rüyada bir adamı dövdüğünü gören kimse, o adam aleyhinde dua eder.

Bir kimse rüyada açık saçık bir vaziyette bulunan bir adamı dövse, dövenin dövülen kimseye söyleyeceği ve dövülenin reddedemeyeceği kötü bir söze işaret eder.

Bir kimse rüyada, emri altında bulunanlardan birisini dövdüğünü görse, bu rüya, hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaate işaret eder.

Ancak dövülen, rüyayı görenin hanımı olursa, o kadının kötü bir iş yaptığına işaret eder.

Emri altında bulunmayan bir kimseyi dövdüğünü görmesi, aşağılığa ve dövülene gelecek zarar ve ziyana işaret eder.

Rüyada kendisinin dövüldüğünü ve onu döven de melek, ölü ve emri altında bulunanlardan olmadığı takdirde, hayra işaret eder.

Kayışla dövmek kayış deriden olduğu için adiliğe işaret eder.

Kamışla dövmenin tabiri de aynıdır.

Rüyada başkasını dövdüğünü görmesi, başkasının kendisini dövdüğünü görmesinden kendisi için daha faydalıdır.

Bazı tabirciler, rüyada dövmeyi ve kamçı ile vurmayı dövenin, dövülenin terbiye etmesine işaret eder, dediler.

Eğer dövülmede kan akmazsa, dövülenin dövenden emin olmasıyla yorumlanabilir.

Rüyada dövmek, sefere çıkmaktır.

Yeri dövdüğünü gören kimse, yolculuğa çıkar.

Rüyada taşlanmak için bir kuyu kazıldığını gören kimsenin, evli olduğu halde zina ettiğini veya zina yapma arzusunda olduğuna işaret eder.

Kendisine kırk değnek vurulduğunu gören kimsenin, içki içtiğine, seksen değnek vurulsa namuslu bir kadına iftira ettiğine işaret eder.

Bir kimse rüyada bir ölü dövdüğünü ve ölüyü de sinirlenmiş bir vaziyette görse, o kimsenin günah işlediğine veya işlemek arzusunda bulunduğuna işaret eder.

Rüyada diri bir kimsenin ölüyü dövmesi, namaz, hac ve zekat gibi dini meselelerde dirinin dince durumunun kuvvetli olmasıdır.

Bazı yorumcular, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, yapacağı yolculuktan hayra erişmesine işaret eder.

Eğer o kimsenin bir şeyi kaybolmuşsa, o şey yine eline geçer.

Bazı tabirciler de, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, borcunu öder, dediler.

Rüyada yere vurmak yolculuğa çıkmaktır.

Rüyada bir yerini tırmalamaksızın ve ağrıtmaksızın bir insani dövse, eğer kış mevsiminde ise, dövülen için elbiseye, kış mevsiminde değilse, dövenin, dövülenin aleyhinde konuşmasına işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın