Rüyada dövmek görmek

Ufalamak anlamı için “Ufalamak”, dayak anlamı için “Dayak” ve “Kavga Etmek” maddelerine bakınız. Rüyada elleri ve ayaklari baglanmayarak kamçi ile dövüldügünü görmek, kan çiksin veya çıkmasın degis-mez, haram mal elde edecegine işarettir. Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyasında birinin kendisini dövdügünü, fakat dövenin kim olduğunu ve neden dövdügünü bilme-dığını gören, hayırlı mala sahip olur. Yeni elbise giyinir. Dövülmekten korktugunu gören, korktugundan emin olur. Ismail El-Esasa göre; bir ölünün kendisini dövdügünü gö-ren, çiktigi bir yolculuktan fayda görür, yahut kaybettiği bir seyini yeniden ele geçirir. Bir ölüyü dövdügünü görmek, rüya sahibinin dini kuvvetine, borçlari varsa yerine getirmege delalet eder. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada dövmek, dövülen için hayra delalet eder. Ancak ağaç ile vurmak hayırlı değildir. Rüyada bir erkegin sopa ile kendi başına vurmasi devlet reisinden memnun olmadığına delalet eder. Bazı yorumculara göre; rüyada dövmek beddua ile tabir olunur. Bir kimseyi dövdügünü gören, ona beddua eder. Elleri bagli olan bir kimseyi dövdügünü gören, ona kötü sözler söyler, fakat sonradan söylediğine pişman olur. Kirmani’ye göre; kirbaçla vuruldugunu ve üzerinde dayak izi görülen kimse, eğer elleri bagli ise, ona bir kimse sözle bir zarar verir ve ondan tiksindigi bir söz isitir. Kirbaçsiz, elle dövüldügünü ve üzerinde dövme izi kaldığını gören, hayra erişir. Eğer üzerinde dövülme eseri kalmamis ise, sadece bir söz isitir. Dövüldügü halde neden dövüldügünü bilmemesi, elleri bagli değilse, hayır; bagli ise hayırsızliga yorumlanır. Bir başka rivayete göre de rüyada dövmek, döven vasitasiyle dövülenin duyacagi bir habere işaret eder. Ancak ağaç parçasıyla döverse, dövülen için yalandan bir şey vadeder ve onu yerine getirmez. Rüyada dövmek dövüleni ayıplamaya ve ona ögüt vermeye işaret eder. Rüyada bir kimsenin başma davul tokmagiyla vurup yaralandığını gören kimse, dövülen kimsenin liderliginin gitmesini arzu eder. Eğer göz kapagina vursa, döven, dövülen kimseyi dininden dolayı rezil etmek ister. Eğer kafasina vursa, dövenin dövüleni ayıplayacağına işaret eder. Kulagin yumusak yerine vurarak onu yaracak olsa ve ondan kan çiksa, döven kimse dövülen kimsenin kızinin bekaretim izale eder. Rüyada bir adamı dövdügünü gören kimse, o adam aleyhinde dua eder. Bir kimse rüyada açiksaçik bir vaziyette bulunan bir adamı dövse, dövenin dövülen kimseye söyleyecegi ve dövülenin reddedemeyecegi kötü bir söze işaret eder. Bir kimse rüyada, emri altında bulunanlardan birisini dövdügünü görse, bu rüya, hayra ve dövenden dövülene erisecek menfaata işaret eder. Ancak dövülen, rüyayı görenin hanımı olursa, o kadının kötü bir iş yaptığına işaret eder. Emri altında bulunmayan bir kimseyi dövdügünü görmesi, asağıliga ve dövülene gelecek zarar ve ziyana işaret eder. Rüyada kendisinin dövüldügünü ve onu döven de melek, ölü ve emri altında bulunanlardan olmadığı takdirde, hayra işaret eder. Kayisla dövmek kayis deriden olduğu için adilige işaret eder. Kamisla dövmenin tabiri de aynıdir. Rüyada başkasım dövdügünü görmesi, başkasının kendisini dövdügünü görmesinden kendisi için daha faydalıdir. Bazı tabirciler, rüyada dövmeyi ve kamçi ile vurmayi dövenin, dövülenin terbiye etmesine işaret eder, dediler. Eğer dövülmede kan akmazsa, dövülenin dövenden emin olmasıyla yorumlanabilir. Rüyada dövmek, sefere çikmaktir. Yeri dövdügünü gören kimse, yolculuğa çikar. Rüyada taslanmak için bir kuyu kazildığını gören kimsenin, evli olduğu halde zina ettiğini veya zina yapma arzusunda olduğuna işaret eder. Kendisine kirk degnek vuruldugunu gören kimsenin, içki içtiğine, seksen degnek vurulsa namuslu bir kadına iftira ettiğine işaret eder. Bir kimse rüyada bir ölü dövdügünü ve ölüyü de sinirlenmis bir vaziyette görse, o kimsenin günah işlediğine veya işlemek arzusunda bulunduğuna işaret eder. Rüyada diri bir kimsenin ölüyü dövmesi, namaz, hacc ve zekat gibi dini meselelerde dirinin dince durumunun kuvvetli olmasıdir. Bazı yorumcular, rüyada bir ölünün kendisini dövdügünü gören kimse, yapacagi yolculuktan hayra erismesine işaret eder. Eğer o kimsenin bir şeyi kaybolmussa, o şey yine eline geçer. Bazı tabirciler de, rüyada bir ölünün kendisini dövdügünü gören kimse, borcunu öder, dediler. Rüyada yere vurmak yolculuğa çikmaktir. Rüyada bir yerini tirmalamaksizin ve agritmaksizin bir insani dövse, eğer kış mevsiminde ise, dövülen için elbiseye, kış mevsiminde değilse, dövenin, dövülenin aleyhinde konuşmasina işaret eder.

Yorum yapın