Rüyada yanak görmek

Rüyada yanak görmek, yüzün yan kısımlarından birini (yanak) görmek hayra, iyi geçime, bolluk ve ferahlığa, nasip ve sevince, amel ve sanata; Yanakta görülen dolgunluk ve güzellik bu sayılan şeylerdeki iyi hale, aksi ise yukarıda sayılanlarda müşahede edilen olumsuzluklara; Yanak bazen korku, üzüntü, hastalık yahut değerden düşmeye delalet eder.

İnsanın rüyada yanağını görmesi, bolluğa, hayra ve refaha yorumlanır insanın rüyada yanağını görmesi, bolluğa, hayra ve refaha yorumlanır.

Rüyada kendi yanaklarını gören bolluk ve berekete kavuşur.

Yanak görmek bir rivayete göre de yoksulluğa ve sağlığın bozulmasına işaret sayılır.

Bir başka rivayete göre de rüyada yanak görmek, hayra, bolluğa, geçime, ferahlığa, durumun kötüleşmesine, üzüntü, keder, sıhhat ve hastalığa alamettir.

Yanaklar kişinin ameline, kırmızılığı ve allığı, rütbe ve makamına, hastalıklardan kurtulmaya, nasip ve sevince işarettir.

Yanağın sarılığı veya siyahlığı, korku, üzüntü ve itibardan düşmesine işarettir.

Rüyada görülen iki yanak, insanın kendisiyle güzelleştiği veya sevdiği şeye işarettir.

Bazen de yanaklar, onları öpen kimseye işarettir.

Yanaklardan meydana gelen şey, onları öpenin bozukluğuna işarettir.

Bazen yanak tozlu topraklı olursa, meskenete işarettir.

Bu ise dindarlar için Allah (C.C.) indinde ziyadelik ve yüceliktir,

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın