Rüyada uyku görmek

Rüyada uyku görmek, tembelliğine, işsizliğine ve aylak durduğunu gösterir.

Halkı uyuyor görmek; tasa ve kaygıya veya pahalılığa ya da zor ve karışık işlere işarettir.

Rüyada güzel bir mekânda uyumak sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yaşam sürdüreceğinizin, kötü bir ortamda uyumak ise hastalığın ve ayrılığın işaretidir.

Rüyada mışıl mışıl rahat bir uyku büyük bir huzuru işaret eder. Rüyada uyuduğunu gören, dininde fesada uğrar ve içinde başarılı olmaz.

Arkası üstü yatıp uyuduğunu görenin amiri kuvvetli, dünya elinin altında olur.

Tortop olmuş uyuduğunu gören, malını kaybeder, kuvveti eksilir, işlerini nasıl yürüteceğini şaşırır.

Bazı tabircilere göre, mutlu biri için uyku görmek, hayırlı ve emniyettir.

Bir hastanın uykusunda uyuduğunu görmesi iyileşeceğine; savaşta bulunanın uyuduğunu görmesi onun korkusuna ve yenileceğine delalet eder.

Es Salimiye göre; uyku rahattır. Uyku rüyası sekiz şekilde tabir olunur; emniyet, rahat, gaflet, fesat, ölüm, malın gitmesi zaaf ve kuvvet.

Abdülgani Nablusi’ye göre; uyku gaflettir.

Uyuduğunu veya uyumak istediğini görmek, tembelliktir ve herkes için iyi değildir.

Ancak korku ve endişede bulunan ve şiddet ve azap bekleyen kimsenin uyuduğunu görmesi hayırlıdır.

Çünkü uykuda keder ve sıkıntının unutulması gibi bu rüya da korku ve endişenin ortadan kalkacağına delalet eder.

Mezarlıkta veya yol üzerinde veya bir mezar üstünde uyuduğunu görmek, hasta için ölüme, sağlam insan için işsizliğe işarettir.

Bazı yorumculara göre; uyku Allah’ın (c. c.) insana vacip kıldığı hayırlı işlerden gaflete, dindar ve savaşçı kişiler için mübarek bir yolculuğa, dünya işlerinden uzak kalmaya delalet eder.

Halkı uykuda görmek, dünya işlerinin karışmasına, böyle bir hal zamanında herkesin bu belalardan kurtulacağına; uyuduğunu görmek.

Memur içinişinden atılmaya, başkaları için fakirliğe ve yoksulluğa, bekâr bayan için evlenmeğe delalet eder. Uyku rüyası, işini ihmal etmeğe delalet eder.

Arka üstü uyuduğunu görmek, işlerinde şiddete, ölüme, bazen da tembelliğe işarettir.

Yani üzerinde uyuduğunu görmek, hayır değildir.

Ya hastalıktır veya ölümdür. Ağaçlık bir yerde ağaç altında uzanmış olduğunu görenin, çocukları çok olur.

Yüzükoyun uyuduğunu gören toprağa, çocuğa ve mala nail olur.

Rüyada uyku bastığını, yani uyuklamak üzere olduğunu görmek, korkudan emniyete, asi için tövbeye, kâfir için hidayete, fakir için zenginliğe, yokluktan bolluğa ve düşmandan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada her şeye karşı uyum gösterdiğini ve kendisine teklif edilen şeylerde uyumlu olduğunu görmek, her ise kolayca adapte olacağına delildir, işlerinde dürüstlüğe ve malı durumunun sağlamlığına yorumlanır.

Güzel bir mekânda uyuduğunuzu gördüyseniz, bu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yaşam süreceğinizin işaretidir. Kötü bir ortamda uyumak, hastalığın ve kavganın işaretidir.

Güzel bir mekânda uyuduğunuzu gördüyseniz, bu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yaşam süreceğinizin işaretidir.

Kötü bir ortamda uyumak, hastalığın ve kavganın işaretidir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın