Rüyada tepe görmek

Rüyada tepe görmek saygın, hürmetkar kimseye, düz ve yeşillik alanın ortasındaki tepe kişinin sosoyal konumuna, çevredeki düzlük ve yeşillik ise mülk ve etki alanına, tepe sırtalırnda yapılar ev halkına, tepe bazen kadına, çocuğa ve hizmetçiye delalet eder.

Rüyada dik bir tepeye tırmanmak; çok zor bir işi üzerine alıp başaracağına, arkadaşlarıyla tırmanıyorsa; istemeyerek bir işi veya borcu görev olarak kabul edeceğine işarettir.

Rüyada dik bir tepeye çıkmak; çok zor bir işi üzerine alıp başarıla sonuçlandıracaktır.

Eğer tepeye arkadaşlarıyla tırmanıyorsa; istemeyerek bir işi veya borcu üslenecek ve sorumluluk alır demektir.

Rüyasında tepede olduğunu gören kimse işinde yükselir ve başa geçer. Tepeden inen ise tam tersi, mevki kaybına uğrar.

Düz bir yerde bir tepe görmek, sisman bir kimse ile dost olup ondan fayda görmege delalet eder. Eğer rüya sahibi o tepeye çikarsa, ve oturursa çok iyidir.

O tepenin kendisine ait olduğunu sanmak, bir çok mal edinmege, bir rivayete göre, büyük bir adamdan o malı zorla almaya işarettir.

Cafer-i Sadık’a (RA) göre, tepe görmek dört şekilde tabir olunur; büyük bir rütbe, çok mal, kuvvet ve kudret, hiyanet.

Tepeler ve yüksek yerler kutsal binalara delalet eder.

Bir hasta kendisini bir tepenin üzerinde görse, ölüp tabuta girer.

Rüyayı gören hasta olmayıp, evlenmek istiyorsa asil ve namuslu bir kadınla evlenir.

Tepenin üzerinden asağıdaki halkla konuştuğunu veya orada ezan okuduğunu gören, ya büyük bir mevkie geçer veya adi o yerde her zaman anilacak bir ün sahibi olur.

Tepe üzerinde oturmak şereftir. Eğer tepe çöplük gibi pis bir yerse, içinde her türlü şey bulunan dünyaya yahut kötü huylu kadına veya ahlaksiz bir hizmetçiye delalet eder.

Tepe böyle olmayip da üzerinde çimen ve funda gibi şeyler bulunuyorsa, selamete, şan ve şerefe işarettir.

Rüyada tepeye kadar çikmak namuslu ve şerefli bir kadınla evlenmeye işarettir.

Atla bir tepeye çikip orada atın üzerinde durdugunu gören, büyük bir memuriyete girer.

Fakir ise geçimi bollasir ve itibari artar. Bu rüya her gören için hayırlıdır.

Abdulgani Nablusi’ye göre, rüyada tepe görmek, büyük ve hatırı sayılan din adamı ile, etrafindaki geniş topraklar da ailesi ile tabir olunur.

Rüyasında bir tepede durdugunu gören, yüksek bir mevkide bulunan bir kimseyle dostluk kurar. Bu şekilde işini düzeltir ve kiymetini artirir.

Bir takım tepeler üzerinde yürüdügünü gören, bütün sıkıntılarından kurtulur, feraha çikar.

Yüksek bir tepeden indığını gören, kedere ve sıkıntıya düşer.

Üzerinde bulunduğu tepe toprak ise mülk ve menfaat, tastan ve kumdan ise şöhrettir.

Rüyada küçük tepe, izzet, hürmet ve şeref sahibi kimsedir.

Tepenin etrafinda yesillik görse o gördügü yesillik, kuvvetine, dinine veyahut güzel muamelelerine işarettir.

Gördügü yüksek tepe ile beraber dünya zinetlerine alt olan şeyler de varsa, durdugu tepe üzerinde rüyayı görenin ikameti için yaptiracagi binalara işarettir.

Kendisini küçük tepe üzerinde görse, kaygi ve acilardan kurtulur.

Bir tepe üzerine çıktığını görse dindar bir kimseye reis olur.

Yüksek bir yer üzerinde olduğunu görse, yücelige, saltanat ve reislige vemalinin artmasına, rütbe ve şerefli olmasına işarettir.

Yüksek bir yerden indığını gören kaygi, üzüntü ve sıkıntılara girmeyeişarettir.

Yüksek tepe ve yerler, nesep, ilim, mal ve saltanat cihetiyle, yüceolan kimseye işarettir.

Bazen yüksek yerler, güzel meskene, yüksekmertebeye ve güzel binege işarettir, insan kendisini yüksek bir tepe ve yüksek yerde bir şey üzerinde olduğunu görse, o şey o kimsenin kabri ve tabutudur.

Eğer o kimse evlenmeyi isteyen biriyse, gördügü yerin yükşekligi, topragin çoklugu ve genişligi nispetinde, zengin, şerefli ve medhe layik bir kadınla evlenir.

Yüksek bir tepede halka hitap ettiğini veya ezan okuduğunu görse, mülke nail olur.

Ve insanların şereflllerinin bulunduklari bir makarna nail olur, bir kimse kendisinde yüksek ve düz arazisi olan bir tepeyi görse, o düzlük arazinin genişligi nispetinde insanlar arasında şöhreti yaygin bir kimseye işarettir.

Küçük tepe üzerinde oturdugunu gören için bu rüya rütbedir.

Eğer o tepe çöplük yeri ise o çöplük kendisinde her türlü şey bulunan dünyadır.

Bazen tepe zevceye işarettir.

Yorum yapın