Rüyada süprüntü görmek

Rüyada süprüntü görmek, rüya sahibinin kısa süre içerisinde büyük bir sıkıntıya düşeceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada süprüntü bulunan bir yeri görmek, dünya ile tabir olunur.

Ashaptan bazıları Rasulullah (SAV) Efendimizden dünyanın halini sorduklarında “Risaletpenah, mezbeleyi işaret.” buyurmuşlardır. Bu bakımdan, bazı yorumculara göre; bu dünyada yenilecek ve giyilecek veya mal ve hayvanlar öldükleri, yok oldukları zaman çöplüğe giderler ve süprüntü olurlar. Bu ölçüye göre, dünya süprüntüyü temsil ediyor demektir.

Rüyada süprüntü görmek nedir?

Rüyasında bir çöplüğe veya süprüntü yığını üzerine çıktığını gören eğer orada oturursa dünyayı eline alır, dünya ona her şeyini verir.

Rüyada süprüntü görmek, çeşitli mallarla tabir olunur.

Rüyasında mendiline yahut cebine çöp yani süprüntü doldurduğunu gören kimse yakın zamanda mal sahibi olur.

Rüyasında evinden çuval veya bir kapla çöp alıp dışarı çıkarak döktüğünü gören malını boş şeylere harcar.

Rüyada süprüntü görmek nasıl tabir edilir?

Rüyada bir çöplükten çuval veya bir kapla süprüntü alıp evine getirdiğini gören, mal ve para kazanıp zengin olur.

Rüyada görülen süprüntü, bazılarının söylediklerine göre, mal ve paranın toplu bulunduğu yer yani hazinedir.

Rüyada bir süprüntü yığınına sahip olduğunu gören kişi çok zengin olur.

Bir çöplüğü satın aldığını gören, çok para kazanacak bir ise başlar ve gittikçe zenginleşerek mal ve mülk sahibi olur, Abdülgani Nablüsi’ye göre; rüyada çöplük görmek, dünya; çöp ise mal ve para ile tabir olunur.

Rüyada süprüntü görmenin anlamı nedir?

Rüyasında kendini bir çöplüğün üstünde gören veya satın alan veya kendisine miras kalan veya evi çöplük haline gelen hasta veya herhangi bir sebeple korkuyorsa, bunların hepsinden kurtulur.

Rüyada süprüntü gören kişiye dünyada kendisine büyük kazanç yolları açılır ve kısa zamanda zengin olur.

Rüyada süprüntü gören kimse fakir ise zengin olur yahut önemli bir mirasa konar, bekar ise çok zengin bir kızla evlenir.

Bazı yorumcular, süprüntü görmeyi insanların dükkânı, mağazası gibi iç yeri olarak tabir etmişlerdir.

Çöplük üzerinde oturduğunu gören, büyük bir şeref sahibi olur.

Rüyada bir süprüntü yığınının içinde soyunduğunu gören kimse işini kaybeder ve işsiz kalır.

Rüyada süprüntü gören kimse hasta ise ölür, zengin ise fakirleşir.

Bir başka rivayete göre de rüyada süprüntü görmek, adi ve pis işlerde bulunan kimse için hayra, fakirler hakkında servet, mal ve eşyalarının çokluğuna işarettir.

Zenginler için reisliğe ve onların mal eşyalarının çokluğuna bütün insanlar nazarında erişecekleri izzet ve şerefe işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın