Rüyada su kuyusu görmek

Rüyada su kuyusu, gülen ve neseli bir kadına, rüyayı gören kadın ise güzel ahlakli bir erkege delalet eder.

Kuyu mal ilim, evlenmek, iri ve sisman kimseye, yahut hapise, bag ve bu kagiya veya hileye delalet eder, bir kimse rüyada bir kuyu kazsa, kuyudan su çiksa, zengin bir kadmla evlenir ve ona hile eder. Çünkü kuyu kazmak hiledir.

Eğer kuyudan su çikmazsa evlendigi kadının malı yoktur.

Bir kimse kendisini bir kuyudan su içtiğini görse, o kuyuyu kendisi kazmis ise o kimse kendi hilesiyle bir mala malık olur.

Kuyuyu kazan kendisi değilse o kuyuyu kazanin, yahut onun adasinin, veyahut ondan sonra kalan evlad ve torunlannin hilesiyle yine ona mal isabet eder.

Bir kimse bir mahalle veya bir ev ve bir köyde eski bir kuyu görse, oradan gelip geçenler o kuyudan ip ve kova ile su çıkarıp içseler, o yerde geçimlerinde kendisinden istifade ettikleri bir kadın veya kadının kocası veya kiymet ve işlerine nezaret eden bir kimsesine ve bu iste onun için güzel isim ve medh edilmesine delalet eder.

Kuyunun suyu tasip dışarı çıktığını görmek, o bölgede meydana çıkacak üzüntü, keder ve aglamalardir.

Kuyunun dolup dışarı taştığını görmekte bir beis, şiddet ve zarar yoktur.

Bostanini sulamak için kuyu kazdığını gören kimse hanımıyla bulusmak için ilaç alır.

Kuyudan akan sudan daha fazla suyun taştığını ve evlere dolduğunu gören kimse üzerine vebal ve günah olacak bir mal isabet eder.

Evin duvarlarını yarıp suyun dışarı çıkması ise üzüntü ve kederden kurtulmaktır.

Suyun çıktığı miktarca malında noksanlık ve telef meydana gelir.

Suyu bulanık bir kuyuya düstügünü gören kimse başkanin cebbar ve zalim adamlarinin birisiyle bir tasarrufta bulunur ve o adamın zülmüne ve hilesine uğrayarak işi güçlesir.

Eğer su saf olursa temiz bir insanla, iş yapar ve ondan razi olur.

Kuyu üzerinde oturdugunu gören insan hilekar biriyle iş yapar fakat onun hilesinden halas olur.

Kuyudan çıktığını veya sarktigini gören ve o kuyunun suyu da tatli su olsa bu kuyu o adamın dünyasidir o tatli su miktarinca temiz rızıkla rızıklanir ve ömrü uzun olur.

Gördügü kuyunun suyu yoksa ömrünün tükendigine alamettir.

Rüyada kuyunun yikilmasi hanımının ölmesine delalet eder.

Ayaklannin kuyuya sarktigini gören kimse malının hepsi veya bazisi ile hile ve gadre uğrar.

Kuyuya indiğini ve yarisina geldigi zaman ezan okuduğunu gören kimse yolculuğa çikar.

Kuyuya inip çıkmak için yol yaptığını görse o kimse reislik ve valiliğe yahut ticaret ve kazanca ve müjdeye nail olur.

Kuyunun yarisina indigi zaman ezan okundugunu işitse, vali ise azledilir tüccar ise ticaretinde zarara uğrar.

Denilir ki, bir kimse kendi evi ve arazisinde bir kuyu görse o kimsenin geçimi bol olur, çetinlikten kolayliga kavuşur ve ummadigi yerden menfaat görür.

Kuyuya düstügünü gören kimsenin rütbe ve makamı düşer.

Bazan kuyu, ana babaya, çocuğa, terbiye edici ve ögretmene, kabre, hileye, sövmeye, ihtiyaçlari def etmeye, yolculuğa, herhangi bir arzuya, cimriliğe ve iyilige delalettir.

Her kuyu için başka başka tabir vardır.

Ev kuyusu görmek, ev sahibine, mal ve dükkanma, hanımına, hizmetçisine, malına, ölümüne ve hayatına delalettir, Isleyen kuyu, muattal yolculuk ve harekata, yol üzerindeki kuyular dahi mescid veya liamana delalet eder.

Bazen de yol üzerindeki kuyular, herkesle zina eden kadınlara delalet eder.

Sicak kuyular, onların behçilerine ve etrafinin işleriyle uğrasanlara, yollardaki kuyu ise sıkıntıdan sonra feraha delalet eder.

Çünkü bunda insanların bazisi mesud ve zengin bazisi da fakir olmaktadirlar.

Bazen de bu kuyu ilim merkezine ve talebe için okullara delalet eder.

Çünkü onlardan bir kısmı o medreselerden ilim ve fazilet alarak, bazilari da ilim almadan mezun olurlar.

Susuz kuyu görmek hile ve hurdaya, yolculuk esnasinda islenen cinayetten dolayı içinde görse, o yere duasiyle insanların menfaat göreceği birisinin gelmesine delalet eder.

Bazan bu rüya o belde halkınin düşmanlanna galip ve bereketlerinin çok olmasına, bazan da ihtiyaçlari zamanında faideli yagmurun yagmasina delalet eder.

Bir kuyu üzerinde durup temiz ve berrak suyundan içtiğini gören alim ise içtiği su kadar ilim ve fazilete nail olur.

Fakir ise zengin, bekar ise evlenir ve hanımı hamile ise çocuğu olur.

Bunlarin hiç birisi olmazsa o kimse için bir sebep olur.

Eğer ihtiyaçli ise ihtiyacı giderilir ve yolculuğu arzu ediyorsa yolculuğa çikar ve bu yolculuğundan fayda hasil olur.

Eğer bir arzu ve istegi varsa buna kavuşur.

Eğer kuyunun ipi kuyuya yakinsa iyilik sahibi bir insana uzaksa cimri birisine delalet eder.

Kuyunun suyunu yere batmis görse, Allah’a sirk koşma ve küfre delalet eder.

Kuyu bazan da dinde süpheye delalet eder.

Kuyuya baktigini gören kimse, bir kadınla evlenmek için düsünür ve kadının emrini gözleyerek onda büyük hayra erer.

Kuyunun dürüldügünü gören kimsenin hanımı hasta veya lohusalik halinde ise hastalığından halas olur.

Bir kuyu suyundan içtiğini gören kimseye bir hastalık ariz olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın