Rüyada çıplak görmek

Rüyasında anadan doğma soyunduğunu gören, cahil ve bilgisiz bir kişidir. Bütün hayatı boyunca bilgiden ve ilimden yoksun kalır. Eğer ahlakı bozuk bir kimse ise, halk tarafından kötü bir gözle görülür. Hiçbir zaman hiçbir isinde başarîli olamaz ve toplum içinde sönük bir şekilde yaşar, bir gölge halinde kalır. Rüyasında çıplak olup halktan utandığını ve onlara karsı örtünmek için bir şey istediğini gören halk arasında rezil olur ve sırrı anlaşılır.

Çıplak olduğu halde halktan utanmadığını ve onlardan örtünmek için bir şey istemediğini gören, hacca gider. Vücudu çıplak, fakat cinsi organları örtülü olduğunu gören, affa uğrar ve üstünlük kazanır. Din bakımından buna layık değilse, bu rüya hakkında hayırlı değildir. Cabir-ül Mağribi’ye göre anadan dogma çıplak olan kimse zahmet ve meşakkat çeker ve halk önünde rezil olur. Bir kadının cinsi organı açık ve vücudunun çıplak olduğunu görmesi, halk arasında rezil olmasına, zahmete ve kedere delalet eder. Eğer rüya sahibi tanınmiş bir kimse ise bu rüyanın kendisine zararı yoktur. Belki aksine kendisine çok hayırlı olacaktır. Bir yerde kendini çıplak görmek, rezil olmaktır.

Rüyasında arkasındaki elbiseyi çıkarıp çıplak kaldığını görene sevgi gösterişinde bulunan hilekâr bir düşman musallat olur. Kirmani’ye göre kendisini çıplak ve bir iş için soyunmuş görmek, eğer bu iş dine ait ise, mesela gusül gibi, hayra ve ibadete, eğer dünyaya ait ise, dünyadan menfaat görmeye, fakat ahirette fenaya delalet eder. Çarsıda veya bir takım kimseler arasında çıplak olduğunu ve cinsi organlarının meydanda olduğu için halkın kendisine baktıklarını ve herkesten utandığını görmek, herkesten sakladığı ve öğrenilmesini istemediği bir ayıbının ortaya çıkacağına işarettir.

Bir mescitte soyunduğunu gören, günahlarından soyunur, bir rivayete göre de, ibadete ve dini vazifelerine gayret eder. Çıplak olup cinsiyet organlarını ve vücudunun bazı kısımlarını kapatacak bir şeyi olduğunu gören malının büyük bir kısmini kaybeder. Ancak geçinebilecek kadarı ile yetinir.

Çırılçıplak olup üzerinde hiç bir şey olmadığını ve fakat kendisine bakmadıkları gibi, kendisi de cinsiyet organlarının açık bulunduğunu bilmediğini gören, eğer hasta ise iyileşir, kederli ise kurtulur, borçlu ise borcunu öder; zengin ise malını kaybeder veya evini satar veya esinden ayrılır. Bir rivayete göre bu rüya tövbeye ve dünyadan göçerek ahirete yönelmeye bazılarına göre ise, haram mal kazanarak başkalarının hakkındaki dedikodularına sebebiyet vereceğine delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın