Rüyada şişe görmek

Rüyada sise görmek, evinin umuru kendisine verilmis olan adama işarettir. Sisede su veya gülsuyu gibi bir şey varsa, hizmetinin iyi olduğuna; sarap ve benzeri gibi bir şey varsa itimatsizliga, sisedeki sudan içmek o hizmetçiden hayır ve menfaat görülecegine delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada sise görmek, hanıma işarettir. Sise, sırlari gizlemeyen bir hanım veya söz götürüp-getiren bir dosttur. Bazen sise hastalığa, bazen de zina yapan bir kadına işarettir. Bir kimse, içinde yaG olan siseyi görse, o sise hanıma, içindeki yag ise, onun bezegine işarettir. Rüyada sise içindeki yagdan normal bir şekilde başma yag sürse o, yag o kimse için bir bezektir. EGer başa sürülen yag normal sürülmeyi’ Uzerine de akarsa, o kimseye isinde isabet edecek üzüntü ve kedere işarettir. Kirilmis sise maldır. Bundan dolayı rüyada sise kingi yüklendigim gören kimse, mala erişir. Sarap sisesi, hizmetçi bir kadına işarettir. Bazen siseler, cinsleri muhtelif adamlara işarettir, iseler, koguculuga, gizli şeylere muttali olmaya ve vefasiz bir takım kimselere işarettir. Bir kimse rüyada bir sisenin kinidığını görse, o kimsenin evinden fitne zail olur.

Yorum yapın