Rüyada makas görmek

Rüyada makas görmek

Rüyada makas görmek, doğru ile yanlışı ayırabilme kabiliyetine sahip olduğuna ve bu konuda başarılı olduğuna tabir edilir.

Rüyada görülen makas, insanların arasını bulan arabulucu bir kimseye işarettir.

Rüyada elinde bir makas bulunduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin bir çocuğunun daha olacağına yorumlanır.

Rüyada makas görmek, bekar için evlenmeye, hayvan veya otomobil olmak üzere bir bineğinin olmasına dalalet eder.

Rüyada insanların makasla sakallarını yahut elbiselerini kestiğini görmek onların gıybetini yapmaya işaret eder.

Rüyada makasla saç yahut yün kırkmak mal yığmaya, makasla bir şey kesmek bir işten ücret almaya delalet eder.

Rüyada elinde makas gören adamın erkek ve kız kardeşleri çoğalır; bekar ise izdivaç eder.

Rüyada üzerine makas indiğini gören kimsenin ömrü tükenir.

Rüyada makasla bir şey veya saç kesiyor görmesi iş hayatında iyi bir fırsatın çıkacağına işarettir.

Eline makas almak güçlenmek demektir.

Evli bir kadın makas görürse bir kız çocuk sahibi olur.

Makas görmek bazen ikiz kız çocuk anlamına da gelir.

Parlak çelik makas görmek başarı demektir.

Rüyada makası kullanarak saç kesmek bir yolculuğa çıkmak demektir.

Elinde makas gören adamın erkek veya kız kardeşi olur.

Adam bekar ise evlenecek demektir.

Makasla bir şey kestiğini görmek iş yaşamınızda iyi bir fırsatın çıkacağına yorumlanır.

Makas, eşler veya sevgililer arasında kavga ve kıskançlığa işaret eder.

Zekâ, güç, başarıdır.

Rüyada kendisine bir makas verildiğini veya bunu bulduğunu veya satın aldığını gören, bir erkek çocuk sahibi olur.

Evindeki bütün canlı varlıkları ikişer ikişer olur.

Rüyasında makasla bir şey kestiğini gören, murada erer.

Makasla yün, kil kırktığını gören, şiir veya sözleriyle para kazanır.

Başının saçını veya tırnağını veya elbisesini makasla kestiğini görmek hayra yorumlanmaz.

Kirmani’ye göre; rüyasında kendisine bir makas verildiğini gören, her nesi varsa onun bir misli ziyade olur.

Makasının kırıldığını veya kirik bir makas görmek, elindeki malının gitmesine işarettir.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; makas, bölen bir kimse ile bir rivayete göre halk arasında iyi tanınan bir kimse ile tabir olunur.

Elinde bir makas olup onun bir şey kesmediğini gören, hakim huzuruna çıkar.

Bazı yorumculara göre; rüyada makas görmek, halkı birbirlerine düşürüp aralarını ayıran bir kimse ile yorumlanır.

Cafer-i Sadık’a göre; rüyada makas görmek üç şekilde tabir olunur.

Taksim eden bir kimse, uygun bir dost, halkın arasını bozan kimse.

Bir başka rivayete göre de rüyada makas görmek, hak ile batılın arasını ayıran bir amire işarettir.

Makas görmek, çocuğun çokluğuna da işarettir.

Rüyada elinde bir makas olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu varsa, bir çocuğu daha olur.

Erkek ve kız kardeşleri de çoğalır.

Eğer bir bineği varsa, bir tanesine daha malik olur.

Ancak bu rüyayı gören bekarsa evlenir.

Bir kimse rüyada gökten bir makas indiğini görse, o kimsenin ömrü nihayete erer.

Bir kimse rüyada birtakım insanların makasla sakallarını veya elbiselerini kestiğini görse, o kimse o insanların gıybetini yapar veya onlara hıyanet eder.

Bazı tabirciler ittifak halinde bulunan iki ortağa işarettir, dediler.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada elinde makas bulunduğunu görse, o kimsenin ana bir erkek kardeşi dünyaya gelir.

Eliyle bir makasla saç veya yün kırktığını gören kimse, çokça mal yığar.

Makas mal taksim eden bir kimsedir.

Makasla bir şey kesen kimse işçiliği karşılığında bir şey alır.

Rüyada elinde bir makas bulunduğunu gören kimse, bir düşmanlıktan dolayı hâkime ihtiyaç duyar.

Bazı tabirciler de makas insanların arasını ıslah eden bir kimsedir, dediler.

Rüyasında eline makas alan kişi güçlenir.

Küçük bir makas zekaya işarettir, yani insan zekâsı sayesinde her şeye çare bulur.

Evli bir kadın makas görürse bir kız çocuğu olur.

Bazen bu ikiz kız çocuk anlamına da gelir.

Parlak çelik makas başarıdır.

Rüyada makasla saç kesmek bir yolculuktur.

Rüyasında eline makas alan kişi güçlenir.

Küçük bir makas zekaya işarettir, yani insan zekâsı sayesinde her şeye çare bulur.

Evli bir kadın makas görürse bir kız çocuğu olur.

Bazen bu ikiz kız çocuk anlamına da gelir.

Parlak çelik makas başarıdır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın