Rüyada sıçramak görmek

Kirmani’ye göre; bir yerden bir yere siçradığını gören, bulunduğu yerden başka, bir yere gider. Veya bulunduğu hal değişir. Yani zengin ise fakir, fakir ise zengin olur. Hasta ise iyilesir, iyi ise hasta olur. Rüyasında uzun bir mesafeye siçradığını gören, yolculuğu çikar. Siçrarken elinde başton veya degnek gibi bir şey kullandığını gören bir mevkie yükselmek için tanıdığı büyük bir kimsenin aracıligini kullanir. Bir yerden bir yere siçrayarak atladığını görmek, bir halden başka bir hale girmege delalet eder. iyi bir yerden fena bir yere atlayan iyi halden fena hale; fena yerden iyi yere atlayan, fena halden iyi hale geçer. Yüksek bir yerden asağıya atladığını gören, eğer memur ise isinden atilir, zengin ise parasını kaybeder, tüccar ve esnaf ise zarar eder, halktan biri ise zarara uğrar. Yerinde durdugu halde siçradığını görmek, şerefini eksiltecek bir iş yapmaktir. Küçük çocuklar için atlamak seytanliktir. Küçük çocuğun siçrayip atladığını görmek, onun zeki, çaliskan bir çocuk olacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada insanın siçramasi, onun üzerine veya ondan vuku bulacak istila ve galebeye işarettir. Bu rüya bazen de, isdirap ve şiddetinden dolayı kişiyi huzursuz edecek ve siçratacak bir hastalığa işarettir. Rüyada bir adamın üzerin siçradığını gören kimse, o adama galip ve onu aciz birakir. Siçramak bünyenin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada siçradığını gören kimsenin, bünyesi kuvvetlenir. Rüyada yerden kalkip göge vardığını gören kimse, mekkeye veya uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyada bir yerden diğer bir yere siçradığını gören kimse, bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mevkiye geçer ve ona hayır isabet eder. Bu iki mevkinin iyilik yönünden farki, atladigi yerlerin farki kadardir. Bir kimsenin rüyada yerden siçradığını ve o yer ile gök arasında yükseldığını görmesi, o kimsenin ölümüne, cenazesinin kaldirilmasina işarettir. Rüyada bir nehire veya bir kuyuya yahut bir caya siçradığını gören kimsenin, bir halden diğer bir hale nakletmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına işarettir. Rüyada birisinin kendi üzerine siçradığını gören kimse, o kişiye maglup olur. Rüyada bir ayağı ile siçramak, bir yerden diğer bir yere nakletmeye işarettir. Eğer fazlaca siçrarsa, o kimse yolculuğa çikar. Bir kimse rüyada bir ayağında bulunan hastalıktan dolayı bir ayağı üzerine siçradığını görse, o kimsenin malının yansina zarar gelir, yarisiyla da güçlükle geçinir. Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareketten dolayı bir yere atlamak, kişinin canim sikacak müskül bir söze işaret eder. Yüksek yerden asağıya atlamak, iyi halden kötü hale meyletmeye, asağıdan yukariya siçramak da, insanın çabucak yüksek dereceye çıkmasına, yukaridan asağıya atlamak da, kiymetinin çabucak düsmesine işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın