Rüyada Hindistan cevizi görmek

Rüyada Hindistan cevizi görmek, batil ilimlerle uğrasan bir adamla tabir olunur. Hindistan cevizi yedığını gören, batil ilmi tasdik eder. Bir rivayete göre, hindistan cevizi kalbi kati, kaba bir adamla veya Hintli bir kadınla tabir olu-nur. İbn-i Kesire göre rüyada Hindistan cevizi görmek, bir mü-neccim tarafından gelecek hayra delalet eder. Bir rivayete göre de Hindistan cevizi iri yari bir hizmetçiye işarettir. Rüyada Hindistan cevizi yedığını görmek rüya sahibinin dininin kuvvetine ve dualarının Cenabi Hakk (C.C.) Hazretleri tarafından kabul edildiğine delalet eder. Hindistan cevizi yediğini, fakat bundan hiç kimseye vermedığını görmek, bilgi sahibi olduğuna, fakat bilgisinden kim-seyi faydalandirmadığına işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın