Rüyada eşya görmek

Rüyada ev eşyası görmek, kişinin aile fertlerine ve dünyalığına, hayatı idame ettirmek için başvurulan yol ve yöntemlere işarettir.

Rüyada ev eşyası gören bekâr kim­se, evlenir.

Rüyada yeni eşyalar aldığını gör­mek, ev taşımaya veya sevindirici bir duruma işaret eder.

Eşya taşımak veya nakletmek, bir durumdan başka bir duruma, bir işten başka bir ise geçmeye işarettir.

Eşyaları daha geniş ve güzel yere nakletmek, hayır ve şenliğe, halka iyiliği emretmeye ve onları kötülük­ten sakındırmaya işarettir.

eşyaları kötü ve dar bir yere nak­letmek, yukarıdaki yorumun tersidir.

eşya ve her çeşit varlıkta gözlenen farklılık ve değişme, olumlu yönde ise hayra, olumsuz yönde olursa şerre işa­ret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın