Rüyada şarap görmek

Rüyada şarap görmek, meşakkatsiz meydana gelen haram maldır.

Şarap içtiğini gören kimse büyük günah işler ve geniş rızka kavuşur.

Münakaşasız, şarap kadehi ile şarap içtiğini gören kimsenin eline haram mal geçer. Bazıları, helal mal geçer, demiştir.

Yapılan münakasa kadeh için olursa, o nispette o adam bir söz ve düşmanlıktan dolayı münakasa yapar. Şarap akan bir nehri görse, o kimseye dünyada bir fitne isabet eder. Şarap nehrine girdiğini görse, o nehirden nail olduğu miktarca bir fitneye düşer.

Evlenmeyi ve ortaklığı arzu eden kimsenin rüyada şarap görmesi iyi geçinmeye dair olan anlaşmadır. Valinin rüyada şarap içmesi, isinden alınmasıdır.

Rüyada su ile karıştırılmış şarabi içmek, bazısı helal, bazısı haram maldır. Bazı tabirciler, bu ortaklık malıdır bazıları da, bir kadından mal alır ve bu mal ile fitneye düşer, dediler. Bir kimse şarap yapmak İçin üzüm sıktığını görse, başkanının hizmetinde bulunur.

Ve onun eliyle büyük işler görülür. Meze bulunan içki meclisine davet edildiğini gören kimse, cihada ve şehitlik rütbesini kazanmaya davet edilir.

Rüyada görülen içki, fitne, ser, düşmanlık ve kızgınlığa, bazen dert ve hastalıktan şifa bulmaya, hazan da, delilik ve kendisini hissetmek ve düşünmekten alıkoyan bir üzüntü ve keder sebebiyle akim gitmesine delalet eder

İçki içtiğini gören kimse issiz ise bir hizmette istihdam edilir. Yahut fakir ise zengin olur. Bekâr ise evlenir. Hasta ise hastalığından kurtulur.

Rüyada içkinin içilmesi ve oyun meclisinde olan bir kavmin arasında olursa, o kavmin mürted olmasına, vali ve amirleri için verdikleri sözlerini bozup harbde olmalarına delalet eder.

Rüyada içki içen kimse âlim olur ve içki içtiği zaman insanın fikrine gelen düşünceden dolayı o Âlimin ilminin fazlalaşacağına delalet eder. İçkiden, içilen şey de tabirde muteber tutulur, içki üzümden olursa, hazan rüya sahibi mevsimsiz üzüm yer yahut üzümün pişmişine muhtaç olur. Yahut ayıp sayılan bir şeyi işler,  çünkü üzüm ayıbın hatalı şeklidir. Bazen helal ile rızıklanır.

İçilen içki satın alinmiş olur yahut onu sıkmaya memur edilmiş olursa, kendisine lanet icabettirecek mahzurlu bir iste bulunur, içki yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrı ifsa ve zinaya delalet eder, içkinin ismi de tabirde muteber tutulur.

Şarap manasına gelen hamr kelimesinin ismi günah manasına olan isimdir. Bazen da içki, zina eden kadına delalet eder. İçkiye akarn da denilir. Bu halde rüyada içki, ana babaya asi olmaktır. Yahut bir şey satmaya delalet eder, içkiye sellaf da denilir.

Bundan dolayı da, içki içmek borç ve geçime delalet eder. İçkiye rah dahi denilir. Bu halde içki içilmesi, mal ve evladın gitmesine, hazan da, içen zahmet ve meşakkat halinde ise, onun rahat olmasına delalet eder. İçkiye ucuzu dahi denilir.

Bazen da, rüyayı gören yaslı kadınlar nefret eder yahut böyle ihtiyar bir kadınla evlenir. Rüyada içki içmek, içenin ahmaklık ve cehaletine delalet eder, Ölü bir kimsenin rüyada içki içtiği görülse, o ölü ahirette nimet erişimindedir.

Çünkü şarap, Cennet ehlinin içkisindendir. Ancak, ölünün devamlı rakı içmekle ölmüş olması ve hayatında içki içmeyi helal, itikat edenlerden olması tabirden müstesnadır. Rakı, su ile karıştırılarak içildiğinden dolayı evlenmek isteyen kimse için hayra delildir

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın