Rüyada gusül, gusletmek görmek

Rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydığını gören kimse, hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa ihsan eder borçlu ise, borcunu öder, hapisse, hapislikten kurtulur. üzüntülü ise, üzüntü ve kederden kurtulur, hacca gitmemis ise gider, eğer fakir ise, Allah (C.C.) onu zengin yapar.

İbn-i Şirin’e göre; denizde veyahut nehirde gusül ettiğini görmek, rüya sahibinin Allahtan (C. C) korktuguna ve bir görüse göre gam ve kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Temiz ve saf su ile gusül ettiğini gören sıkıntıda ise kurtulur, borçlu ise borçtan kurtulur, hasta ise iyilesir. Selamete erer, ahirette işleri yolunda olur. Bulanik veya temiz olmayan su ile gusül etmek, sonunda hayır ummakla beraber, gam ve kederi, hastalığa, sıkıntıya, borca isarettir.

Cünüp olup da gusül caiz olan bir şeyle gusül ettiğini görmek, işlerinin kolay olmasına, gam ve kederden kurtulmaya delalet eder. Gusül etmek caiz olmayan bir şeyle gusül eyledığını görmek, bunun aksine tabir olunur. Cünüp olup da gusül edecek su bulamadığını görmek, dünya ve ahirette güçlüge işarettir. Cuma ve bayramlar için gusül ettiğini gören yukarida yazdigimiz şeylerle beraber ahirette yüksek dereceye ulasir.

Yikanip elbisesini giyerken görmek, gam ve kederden kurtulmaya, her türlü bela ve kazadan ve hastalıktan selamete çıkacağına delalet eder. Elbise yeni ise bu yorum daha da kuvvetlenir. Birini yikadığını görmek, onun hakkında iyilik beslediğine ve bunu herkese anlattigina delildir. Kendisini başka birinin yikadığını görmek, onun kendi hakkında iyi düşündüğüne işarettir. Yikanmasi caiz olmayan bir şeyi görmek, hakikatte egri olan bir şeyi dogru sandığına delalet eder. Cabir ül-Magribiye göre; gusül dinde temizlige, şeref ve itibarin ve şöhretin artisina işaret sayılır.

Abdulgani Nablusi’ye göre; temiz su ile cünüpten kurtuldugunu veyahut cuma için gusül ettiğini görmek, günahlardan tövbeye, ana babasına ve akrabalarina iyilik hususunda vacip olan şeyleri işlemege delalet eder. Kis mevsiminde soguk su ile gusül ettiğini gören gama, kedere hastalığa duçar olur. Yaz gününde soguk su ile gusül etmek ise bunun aksidir.

Kışın sıcak su ile gusül ettiğini görmek, kazanç ve her yönden faydalanmaya, hasta ise şifaya delalet eder. Yazin sicak su ile gusül emek ise bunun aksine yorumlanır. Bayram için gusül ettiğini görmek, ferah ve sevince, bekar ise evlenecegine, fakir ise para sahibi olacağına işarettir. ihrama girmek veya Mekkeye girmek için gusül eyledığını görmek sevince, bir kaybini bulacağına, din kuvvetine delalettir.

Hac zamanında şeytan taşlamak için gusül ise, rızk isteğine veya devlet hizmetinde çalışma istegine, gusülden sonra yeni elbise giydığını görmek, hasta ise iyilesecegine, borçlu ise borcunu ödeyecegine, tutuklu ise kurtulacağına, eğer hac etmemisse, hacca gideceğine, fakir ise zenginliğe, tüccar veya esnaf ise ticaretinin ve karinin artacağına, çalismiyorsa iş bulacağına delalet eder.

Gusül edip elbise giymedığını gören vehim ve gamdan kurtulur. Sagliga erişir. Gusülden sonra yirtik elbise giydığını gören gamdan kurtulur ise de fakir düşer. Gusül abdestinin bittigini görmek, arzularinin tamamen yerine geleceğine, gusül abdestini tamamlayamamak ise arzularinin yerine gelmeyecegine işarettir.

Gusül için bir havuza veya banyoya ve benzeri bir su içine girdığını gören bekar ise evlenir. Bir kaptan abdest aldığını gören, çalinmis malını tekrar eline geçirir. İbn-i Kesir’e göre; tanımadigi bir kadının gusül ettiğini görmek yagmur yağaçagina, ellerini kil (toprak) ile yikamak bir kimse ile aralarindaki düşmanlığın bitecegine, bir insandan beklediği bir şeye kavusacağına, günahkar ise tövbeye, kil ve sabun gibi bir şeyle yikandığını görmek, kederinin kalmayacağına, çamasir yikamak din kuvvetine, borç ödemeye, gizli şeylerin çıkacağına delalet eder.

Rüyada cenazeyi yikamak, onun borcunu ödeyecegine, ölünün kendi kendine yikandığını görmek, çocuk ve torunlarinin kederden kurtularak hayır ve berekete kavusacaklarina, malının artacağına, çocuğu olacağına, ölüyü başka bir adamın yikadığını görmek onun aracıligi ile günahlarının affedilecegine, ölünün elbisesini yikamak için birini çagirdiğini görmek duaya muhtaç olduğuna, sadakaya, borcun ödenmesine, vasiyetinin yerine getirilmesine ve özetle sorumlu olduğu şeylerin hepsini yerine getirmesine işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada cünüplükten dolayı veya cuma namazı için gusletmek, günahlardan tevbe etmeye anne ve babası veyahut ahbaplari hakkında gereken iyiligi yerine getirmeye işaret eder. Eğer guslü kış gününde ve soguk su ile yaparsa bu rüya bazen üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıklara işaret eder.

Eğer kış gününde sicak su ile gusletse, bir takım fayda, kar, ticaret ve hastalıktan şifa bulmaya işaret eder. Bayram için guslettiğini gören kimse, bekar ise evlenir. Ay veya gün tutulmasindan dolayı gusletse, bazen rüya sahibi korkunç bir şeye düşer. Veya günes ve ayin işaret ettiği bir kimse tarafından kendisine bir sıkıntı ve mihnet erişir. Yagmur duasi için gusletmenin tabiri de böyledir. ölüyü yikamak için gusletmek gafil ve cahil kimseden aynımaya işaret eder.

Rüyada Mekke’ye veya ihrama girmek için gusletse, ferahlik, sevinç ve kayıp kimselerle bir araya gelmeye ve borçlari ödemeye işaret eder. Seytani taslamak ve tavaf etmek için gusletmenin tabiri de böyledir. Bazen seytan taslamak için gusletmek düşmana galip gelmeye işaret eder. Tavaf yapmak için gusletmek, geçimini temin etmek için çalışmaya veya büyük adamlara hizmet etmeye yahut hanımı ile cinsi lliskiye girme ya da anne ve babasını ziyaret etmeye işaret eder.

Eğer ticaret ve meslegi birtakim müskülata uğramis ve alışverişi durmus, tüccar veya esnaf ise, Allah (C.C.) onun ticaret ve meslegine kolaylik verir ve servetim ona iade eder, üzüntü ve kederini giderir. Eğer o kimse vazifeden alinmissa, Allah (C.C.) onun memuriyetini iade eder. Gusledip yeni elbise giymedığını gören kimsenin, üzüntü ve kederi gider ve vücudu sıhhatli olur.

Guslettiğini ve eski elbise giydığını gören kimsenin üzüntü ve kederi gider, ancak fakirlesir. Guslünün tamamlandığını gören kimsenin işi de tamamlanir. Guslünü tamamlayamadığını gören kimsenin arzu ettiği işi de tamamlanmaz.

Gusletmek için bir havuza veya küçük bir kuyuya ve bunlar gibi şeylere girdiğini gören kimse, ise, bekarsa evlenir. Tünelde guslettiğini veya abdest aldığını gören kimse, çalinan seyini bulur. Bir kimse fazla sicak su ile guslettiğim görse, o suyun sicakligi nisbetinde o kimse üzüntü ve kedere düşer. Bazı tabirciler, rüyada gusletmek, evlenmeye işaret eder, dediler.

Rüyada tanınmayan bir kadının guslettiğinin görülmesi, yagmur yagmasina işaret eder.

Yorum yapın