Rüyada saman görmek

Rüyada saman görmek, çok mala tabir edilir.

Rüyada evine saman doldurduğunu görmek ucuzluk ve bolluğa yorumlanır.

Rüyada bir yerdeki saman çokluğu bolluk ve berekete, iğneciye yahut yolculuktan elde edilecek rızka delalet eder.

Rüyada saman veya samanlık görmek, kolay bir kazanca dalalettir.

Rüyada samanlığa ot veya saman doldurmak, onun zengin olacağına işarettir.

Saman ve samanlık bolluğun, refahın belirtisidir.

Rüyada saman görmek, elinizi attığınız her işte başarılı olacak, para durumunuzu düzelteceksiniz demektir.

Rüyada saman ya da samanlık gören kişi kolay para kazanacak demektir.

Samanlığa ot ya da saman doldurmak, onun zengin olmaya yorumlanır.

Saman, bolluğun, bereketin ve zenginliğin işaretidir.

Yapmış olduğunuz her işte başarılı olacak, maddi durumunuzu da düzelteceksiniz.

Rüyada saman görmek, başkalarının iyiliği için kullanılacak paradır.

Rüyada saman görmek, her hangi çeşidinden olursa olsun, hayır ve menfaate ve muradının olacağına delildir.

Çok saman olduğunu gürenin mal ve nimeti artar.

Birine saman verdiğini gören, o kimseye malından bir miktar verir, saman aldığını görmek mal ve nimetinin artmasına, murada ermeğe delalet eder.

Saman görmek mal, hayır, nimet, bereket, murada ermek, zafer ile yorumlanır.

Harman mevsiminde ve özellikle buğday samani görmek çok hayırlıdır.

Rüyasında samanlığa girdiğini ve orasının kendi malı olduğunu görmek zenginliğe ve dünya ve ahirette murada ermeye işarettir.

Samanlığa ateş düşüp yandığını görenin malını hükümet elinden alır.

Yahut bir belaya uğrayarak malı elinden çıkar.

Rüyada saman yediğini gören, cahil de olsa, zengin olur.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada saman görmek çok malla tabir olunur.

Rivayet ederler ki; Mansur bir gün rüyasında iki çuval saman yüklü bir eşeğe binmiş olarak bir köprüden geçtiğini görmüş. Bunu o zamanın tabircilerine söyleyince “Bir olayla karşılaşacak ve bu sayede dünyanın altınını toplayacaksın.” demişler. Bu rüya sonradan söylendiği gibi çıkmış.

Bazı tabircilere göre; saman mal ile tabir olunur.

Samanlık görmek, mal konulan sandık veya kasa ile de tabir olunur.

Rüyada bir hayvana saman verdiğini gören, işlerinin düzelmesine gayret eder.

Samani öteye beriye savurduğunu gören, malını lüzumsuz yerlere dağıtır.

Buğday, arpa ve diğer hububat samanları görmek genel olarak mal ile yorumlanır.

Bir kimse, birçok samani olduğunu veya evinde ve kapısı önünde veya mahallesinde saman olduğunu görse, her durumda hayır ve menfaate erişir.

Rüyasında bir hayvanin saman yediğini görmek, o hayvanin sahibinin hayır göreceğine, su üzerinde samanların yüzdüğünü görmek, suyun sahibinin eline mal geçeceğine delalet eder.

Bir başka rivayete göre de saman, çok mala işarettir.

Evine saman doldurduğunu ve ona malik olduğunu görmek, ucuzluk ve bolluktur.

Abdulgani Nablusi şunu nakletmiştir: İbn-i Şirin uyanıkken gördüğü bir saman yığınına bakarak “Şu samani rüyada da görmüş olsaydım” buyurduğu rivayet edilmiştir.

Bazı tabirciler de “Rüyada saman gören, kasa hazırlasın” demişlerdir.

Rüyada saman, sahibi için maldır.

Samanın, rüyayı gören kimse üzerinde eseri aşikâr olur.

Bazıları da “Saman, meşakkatle elde edilecek maldır. Çünkü saman toplanmak, dövülmekle elde edilir.” demişlerdir.

Yanında saman olduğunu gören kimse helal rızık ve kuvvete nail olur, rüyada saman yediğini gören kimse, samanin parasını yer, yahut yokluk, darlık ve açlığa düşer.

Rüyada samani sandık ve kasa gibi samanin konulmadığı yere koymak, yokluğa, kıtlığa ve rızkı samandan olan hayvanların helak olmasına işarettir.

Bazı kere saman, malı sadaka olarak vermeye işarettir.

Bir şehirde samanin çokluğu, nebatatın çokluğuna delildir.

Buğday samani, buğdaya, bakla samani, baklaya, nohut samani da nohuda işarettir Bolluğun, bereketin simgesidir.

Yaptığınız her işte başarılı olacak, maddi durumunuzu düzelteceksiniz.

Saman, bolluğun ve bereketin simgesidir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın