Rüyada koyun görmek

İftfetli, şerefli ve saygıdeğer bir kadına; ganimete, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala, koyun peşinde gitmek, bir kadının ardı sıra gitmeye, koyun sağmak ya da etini yemek hayra ermeye, rızık ve nimete, koyun otlatmak yönetici olmaya, derisi yüzülmüş kooyun birinin vefat etmesine, koyun sürüsü itaatli ve uysal halka, kirli koyunlar pis ve heşerat taşıyan insanlara, koyunun siyahı da, beyazı da hayra, onun baş ve bacakları ganimet malına, koyunun kuyruğu kadın malına, bol nimete yahat yemin etmeye, koyun sağmak insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye ve rızka, koyun yüzücüsü halka zulmeden amir yahut memura, koç, şerefli ve muteber bir kimseye, koçun yünü ve kuyruğu şerefbir bir kimseden mala yahut onun kızıyla evlenmeye, kuzu, anne ve babasına itaat ve hürmette kusur etmeyen evlada, hamile kadının kuzu görmesi oğlan doğurmasına delalet eder. Rüyada koyun görmek, kadına işarettir. Koyuna ulaştığını gören kimse kadınla evlenecek demektir. Koyunun kendi önünde yürüdüğünü gören kimsenin bir kadına aşık olacağına ancak amacına ulaşamayarak vazgeçeceğine işaret eder. Rüyada koyun sağmak rüyayı görenin, o sene için hayırlı bir iş yapacağı demektir. Rüyada koyun görmek, kadına işarettir. Koyuna ulaştığını gören kimse kadınla evlenecek demektir. Koyunun kendi önünde yürüdüğünü gören kimsenin bir kadına aşık olacağına ancak amacına ulaşamayarak vazgeçeceğine işaret eder. Rüyada koyun sağmak rüyayı görenin, o sene için hayırlı bir iş yapacağı demektir. Sağlıklı koyunlar mutluluğun işaretidir. Sağlıksız koyunlar, iş hayatında atacağınız yanlış bir adımdan dolayı mutsuz olacağınız anlamına gelir. Koyun besili, temiz, sağlıklı ise çok önemli bir başarı ve kısmettir. Rüyada koyun görmek asil bir kadınla yorumlanır. Bir koyun keserek etinden yedığını gören, muradına erer. Rüyasında bir koyun kestigini gören, bir kadına iftira eder. Bir rivayete göre koyun evli kadın olarak tabir olunur. Rüyasında bir koyunu olduğunu görenin eline mal geçer. Koyunu bağlamak, tutmak, üstüne binmek, satın almak, koyunun dogurdugunu görmek, maksadina ermege ve bir eve girmesi de o yilin bereketli olacağına işarettir. Rüyada koyun görmek; bereket ve bolluk içinde yaşayacağınıza işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın