Rüyada oruç görmek

Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanir veya yolculuğa çikar. Bazı tabirciler rüyada orucunu bozdugunu gören kimse, müslümanlardan birisini giybet eder, dediler. Rüyada unutarak orucunu bozdugunu gören kimse, güzel bir rızıkla rızıklanir. Rüyada oruç tuttugunu gören kimse, terakki eder ve günahlardan tövbe eder, yaptığı yeminden dolayı kefaret verir, yahut haccim yapar. Bazıları da, oruçlu olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur, dediler. Rüyada Ramazan ayinda oruçlu olduğunu gören kimsenin süphe ettiği bir husus aydinliga kavuşur. Eğer cahilse, kurani ögrenir. Kadr ve sani yüce olur, sevinç ve hayra erişir. Bir kimse rüyada Ramazan ayinda yalnizca veya halkla beraber oruçlu i olduğunu görse, o kimsenin mümin, salih ve mütedeyyin bir kimse olduğuna işarettir. Eğer o kimse, kederli ve üzüntülü ise, Allah (C.C.), onu keder ve üzüntüden kurtarir, hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa bahseder., sapıklıkta ise, hidayete erişir, borçlu ise borcunu öder. Rüyada Ramazanda kasden orucunu bozdugunu gören kimse, kasden bir adamı öldürür. Nitekim rüyada bir adamı kasden öldürdügünü gören kimse, ramazanda kasden orucunu bozacağına işarettir. Kefaretten veya Ramazan ayini kaza etmeden dolayı iki ay oruç tuttugunu gören adam, hastalanir ve günahlanndan tövbe eder. Rüyada kasden ve orucun farz olusunu inkar ederek Ramazanda oruç tutmadığını gören kimse, Islamin rükOnlerinden büyük bir rükünü zedeler. Rüyada ramazanda orucun farziyyetini ikrar ve onu kaza etmeyi niyet ettiği halde orucunu yediğinl gören kimse için hatıra gelmeyen bir yerden çarçabuk bir rızka erismesine işarettir. Bir kimse rüyada Ramazan ayinda iftar ettiğini görse, o kimsenin islam fitrati üzerine bulunduğuna işarettir. Bazen de o kimse, Allah’a ibadet maksadiyla yolculuk yapar. Rüyada hangi orucu tuttugunu bilmeden oruç tuttugunu görmek, düşmanlardan korunmaya ve nefsini eza ve cefadani muhafaza etmeye işarettir. Bazen oruç, hastanin ölmesine, bazen susmayaa bazen ferah ve sevince, bazen de söz ve isinde Allah için ihlasli olmaygB işarettir. Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasina işarettir. Oruç tutulan bir zamanda rüyada orucunu yediğinl gören kimsenin, haram olan bir isi, işlediğine veya borçlu olmasına yahut hastalanmasina işarettir. Bazen de bu rüya, insanın hatırına gelmeyen bir yerden zuhur edecek rızka işarettir. Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korkudan emin olmaya işarettir. Kendisinde sara hastalığı olan bir kimse, rüyada Ramazanda oruçlu olduğunu görse, ramazanda seytanlar bagli olduğundan o kimsenin sıhhata kavuşmasina işarettir. Bazen de bu rüya, borcu ödemeye ve fasik kimsenin tövbe etmesine işarettir. Rüyada, sevval ayinda alti gün oruç tutmak, namazda yaptığı kusurlarim ikmal etmeye veya zekat vermeye, ya da yaptığı kusurlarina pişman olarak tövbe etmeye işarettir. Rüyada Pazartesi ve Persembe günü oruç tutmak, akrabalarim ziyaret etmeye ve onlara memnun kalacaklari bir şekilde muamele ederek kendisini onlara sevdirmeye ve akrabalarindan kendisine nikahi helal olan birisiyle evlenerek bir araya gelmeye işarettir. Rüyada her ayin onüç, ondört ve onbeşinci günlerinde oruçlu olmak, borcu taksitle ödemeye, kuran yahut ilim ögretmeye işarettir. Rüyada Muharremin onuncu gününde oruçlu olmak, takvaya ve hacca gitmeye işarettir. Arefe günü oruçlu olmak, sadaka almaya işarettir. Zilhiccenin onunucu gününde oruçlu olmak, son nefeste kelime-i sahadetle ahirete göçmeye işarettir. Bazen bu rüya, vaadettiği bir şeyi yerine getirmeye işarettir. Asure günü oruçlu olmak, hayır işleri işlemeye, fitne, mihnet ve sıkıntı görmeye ve sonra onlardan kurtulmaya, mevsim ve bayramlara kavuşmaya işarettir. Eğer rüya sahibinin hanımı hamile ise, salih bir çocuk dogurmasina ve helal malla rızıklanmasina işarettir. Rüyada Recep ayinda oruç tutmak, yüksek rütbeli kimselere hizmet etmeye, bazen de denizden veya deniz yolculuğundan kazanç sağlamaya işarettir. Rüyada Saban ayinda oruç tutmak, ticaret mahallinde bulunmaya kazanç temin etmeye işarettir. Rüyada “Yevm-i Sekk” günlerinde oruçlu olmak, günah ve masiyet işlemeye işarettir. Rüyada kaza orucu tutmak, esaretten kurtulmaya, günahkarin tövbe etmesine ve borcu ödemeye işarettir. Rüyada adak orucu tutmak, ihtiyaçlarin sona ermesine, ferahlik ve sevince işarettir. Rüyada yillik oruç tutmak, gayet çetin bir şeyi yapmayi kendisine adet edinmesine ve apaçik bidatlari işlemesine, bazen de bu rüya, sükut etmeyi tercih etmeye ve ancak hayırlı olan sözleri söylemeye işarettir. Rüyada orucu bozan bir işi işlemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden keffareti icabettiren bir iş yapmaya işarettir. Rüyada oruçlu iken iftar etmek, hastanin şifa bulmasina ve birbiri ardinca ferahlik ve sevinçlerin meydana çıkmasına işarettir. Yillik orucu tutan kimse, orucunu bozdugunu görse, birisinin giybetini yapar veya büyük bir günah işler. Yahut şiddetli bir hastalığa yakalanir, ya da bir belaya uğrar.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın