Rüyada sahra görmek

zarardan sonra kazanca, hastalıktan sonra sağlığa, şiddet ve sıkıntıdan sonra kurtuluş ve rahatlığa, günahtan tövbe etmeye, çölde yürümek faydasız ve kazançsız bir ise başlamaya, sahra, genişliği ve yeşilliği nisbetinde sevinç ve ferahlığa delalet eder. İbn-i Şirin’e göre rüyada sahra görmek, o sahranin genişligi, güzelligi ve düzlügü derecesinde, ferah ve sevince ve adalete delalet eder. Genis bir sahranin vaktinde çayir ve çimenlerle süslü olduğunu ve kendisinin orada gezip tozdugunu gören, hayır ve menfaat görür. Göz alabildigine uzanan dikenler ve ağaçlarla dolu bir sahra görenin, hareketlerinde dogruluk olur. Genis çiçekler, güller ile süslü bir sahrada olduğunu gören, kıymetli bir kişiye yakin olur, onun aklindan ve ilminden faydalanir. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyasında sonu olmayan, bilmediği ve bu güne kadar görmedigi bir sahra görmek, iki şekilde tabir olunur; dünyanin ve geçiminin genişlemesi, hayır ve menfaat. Eğer gördügü sahranin sonu görülüyorsa, bu bir kadın ile tabir edilir. Sahra güzel ise, karısı güzel, çirkinse karısı da çirkindir. Içinde bulunduğu sahra veya arazinin genişlediğini görmek, ev balkinin maisetinin genişligine, ömürlerinin uzunluguna, bunun aksi ise, yani sahranin küçülüp daraldığını görmek, geçini sıkıntısına, ömrün kisaligina; ağaçli bir sahra görmek, devlet büyügünün hizmetinde bulunan kişilere delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve mihnetden kurtularak genişllfie ve selamete çikmaya, günahlardan tövbe etmeye, kazanca ve hastalıktan sıhhata kavuşmaya işarettir. Rüya Tabirleri Anslklop«dI8l Rüyada tehlikeli ve harap bir yerde bulunduğumi kendisinin fakir olduğunu gören kimse, ölür. Rüyada çöl ve sahrada yürümek kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir ise başlamaya işarettir. Kendisinin kara parçasında bulunduğunu gören kimse, genişlige çikar, şeref ve izzete kavuşur. Salih amel ve ibadet etmek Suretiyle rahatlığa kavuşur. Sahra, genişligi, ekili olusu ve yesilligi nispetinde rahatlik ve sevinçtir.

Yorum yapın