Rüyada şahitler görmek

Şahitler, davaya ve mahkemeye, hüküm ve karara varan emrine nispet olunurlar.

Rüyada şahitlerden bir kaçını Cenab-ı Hakkin rahmetine, adalete, davası varsa, kazanıp galip gelene; kendi için iki şahit lazım olduğu halde, ancak bir şahit geldiğini görmek, yari yarıya tamamlanacak bir ise başlayarak kendisinin şahit olarak mahkemede bulunduğunu görmek yoluna girdiğine; birinin yalan saadet ettiğini veya kesin yalan saadet ettiğini görmek, nefsine ve başkasına yermeğe delalet eder.

Adaleti ile bir suçsuzu kurtarmak, ona yardım edeceğine; şahit hilesi ile bir davanın kazabildiğini görmek, halka hakkıni verme ve hayır etmesi hususunda hizmet edeceğine; Allah (C. C)’ni şahitlik yaptığını görmek, başkalarına hayır ve menfaat verip, kendi için başka birinin şahitlik yaptığını görmek, maksat yerine geleceğine; aleyhinde şahitlik ettiklerini görmek, zorluğa uğrayacağına delalet eder. İbn-i Kesir’e göre; rüyada şahit, düşmanlığa yorumlanır.

Rüyada bir şey için şahit getirdiğini gören, bir insanla davadadır. Bir şeye şahit bulmaya çeliştiğini fakat bulamadığını gören aleyhine sonuçlanır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın