Rüyada rehin görmek

Rüyasında kendisini bir yerde, bir evde veya bir mağarada rehin olarak alıkonulduğunu görmek, o kimsenin çok günah işlediğini, ahirette cehennemde alıkonulacağına delalet eder.

Kendisine kira karşılığı bir kıymetli eşyanın rehin olarak verildiğini gören kimse başkasına acı çektirir ve ona zulmeder.

Rehin bırakılan bir eşyanın geri verilmediğini, bunun için rehin veren kimsenin durmadan gelip istememesini görmek, rehini alan kimsenin vicdansızlığına ve halk nazarında makbul olmayan bir kişi olduğuna işarettir.

Bir kimse rehine koyduğu bir eşyasını geri almaya geldiğinde, bıraktığı şeyin o eşya olmadığını ve daha kıymetli bir şey bıraktığını iddia ederse, o kimsenin dünyada ve ahirette bednam olacağına ve halk nazarında da namussuzlukla şöhret yapacağına işarettir.

Rüyada rehin iki şekilde yorumlanır; ihtiyaç veya tamah. Bir kimsenin kendisine bir şeyin rehin olarak bırakıldığını görmek, o kimsenin rüya sahibine ihtiyacı olduğuna delalet eder.

Kendisinin bir kimseye bir şey rehin olarak bıraktığını görmek, o kimseye muhtaç olacağına işarettir. Kendisini rehin olarak birine bıraktığını görmek günah işlemektir. Rüyada rehin görmek hayırlı değildir. Çünkü ihtiyaca ve tamaha işarettir.

Bir başka rivayete göre de bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine ve kötü ameli sebebiyle cehennemde hapis edileceğine işarettir, yanma rehin olarak bir şeyin bıraktığını gören kimse, başkasına zulmeder.

Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister. Rehin olarak görülmek, zillet ve rezilliğe muttali olmaya; kalbini birisinin sevgisiyle meşgul etmeye işarettir.

Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse o kimse hakir bir sahsın muhabbetinde müptela olur ve bununla o kimsenin yüce kadri mahvolur.

Bazen de rehin, rehin bırakanın rehin bırakılan üzerine su-i zanına, bazen de yolculuğa işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın