Rüyada puta tapmak görmek

Rüyada puta tapmayı görmek, rüyasında ağaçtan bir haça taptığını gören, kötü ve münafık biri ile arkadaşlık kurar.

Bir rivayete göre, birine yalan söyleyip iftira ederek yaklaşmaya çalışır.

Eğer haç gümüşten ise bir kadına layık olmadığı şekilde davranır.

Eğer altından ise, istemediği bir ise başlar ve ondan zarar görür.

Eğer bakırdan veya demirden ise, sadece dünya işlerinden medet umar.

Eğer tastan ise kalbi tas gibi olan bir adama yaklaşarak ondan menfaat umar.

Eğer topraktan ise kendisine bile taydaşı olmayan bir adama arkadaş olur.

Bir haça ibadet ederek ona bir şey söylediğini veya onu öpüp sevdiğini görmek, kendisine hiç bir faydası dokunmayacak kişilerle konuşup dost olmaya ve onlardan sonunda zarar göreceğine işarettir.

Cafer-i Sadık (r. a.) bu rüyayı üç şekilde tabir ediyor; batıl yalan, yalancı ve hileci insan.

Abdülgani Nablusi’ye göre; rüyasında bir puta taptığını gören, nefsinin hevesine kapılarak Allah’ın (c. c.) rızasını unutup batıl işlerle uğraşır.

Tabircilerden bazılarına göre; rüyada put görmek bir kadının veya çocuğun sevgisine delalet eder.

Rüyada haç görmek insani ibadetten alıkoyan şeylere işarettir.

Yanında bir haç taşıdığını gören, başka bir dinde olan bir kadınla evlenir.

Yahut sağır, dilsiz bir kadınla arkadaşlık eder ve öyle bir çocuğu olur.

İbrahim El-Esasa göre; rüyada haç görmek, isinde sebat ettiğine delalet eder.

Bir haçı kırdığını yahut onu sürüklediğini gören yüksek bir menzile erişir, düşmanlarına üstün gelerek onların şerrinden emin olur.

Rüyada haç görmek bir rivayete göre güzel, boylu poslu, akıllı bir kadına ve başka bir rivayete göre de, ahmak ve kibirli bir kadına delalet eder.

Rüyada bir haç satın aldığını görmek, eğer aldığı haç kıymetli bir şeyden yapılmış ise, güzel bir kadına, değilse, çirkin ve ahlaksız bir kadınla evlenmeğe yorumlanır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın