Rüyada pars görmek

Sadakat ve düşmanlığını açığa vurmaktan sakınan düşmana, parsla mücadele etmek, böyle bir kimseyle mücadele etmeye, parş görmek bazen şeref ve yüceliğe, parsla av avladığını yahut sadece bir parsı olduğunu görmek rızka, şeref ve itibar sehibi kimse olmağğa delalet eder. İbn-i Şirin’e göre; rüyada parş görmek, düşmanlığı açikça bilinen bir düşmandir. Cabir-ül Mağribi’ye göre rüyasında bir parş öldürdügünü veya etini yedığını gören, düşmanına üstün gelir ve malını alır. Parş derisi, kili ve kemigi düşmandan mal almaya işarettir. Bir parsa bindiğini gören, düşmanını kahreder ve ona hükmeder. Bir parşı arkasına alip tasidığını gören, düşmanına, yenilir. Onun minneti altında kalır. Rüyasında bir parşın kendisini yüklendigini, kucakladığını ve diliyle yaladığını veya bir parşı kucaklayip öptügünü görenin, düşmanı ile aralarinda anlaşma olur. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada parş görmek, ne sadik ve ne de düşman olan bir kişi ile tabir olunur. Cafer-i Sadık’a göre; rüyada parş görmek ve onunla birlikte yemek yedığını görmek, düşmandan korkmamaya delalet eder. Bir parşın kendisini isirdığını veya pençesiyle yaraladığını görmek, düşmandan bir zarar geleceğine; yerinde veya evinde bir çok parslar olduğunu görmek, düşman yüzünden bela ve büyük zorluklar geleceğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada parş görmek, izzet ve yücelige ve simsarlik etmeye işarettir. Parş, düşmanlığı ve sadakatini açığa vurmayan tereddütlü bir düşmandir. Rüyada parsla mücadele ettiğini gören kimse, öyle bir insanla mücadele eder. Bir kimse bir parşı olduğunu ve onunla av avladığını görse, rızık elde eder, aziz ve şerefli olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın