Rüyada pamuk görmek

Rüyada pamuk görmek, heybet ve ağırbaşlılığa, utanma duygusu ve örtünmeye, mal ve menfaate, din ve amel güzelliğine, hayırlı ve makbul işlere dalalet eder.

Rüyada pamuk ağacı görmek, mütevazı insana, pamuk toplamak helal mala, pamuk biriktirmek yahut saklamak aile fertleri için para biriktirmeye, yastık, minder yahut döşeğe pamuk doldurduğunu görmek bekâr kimse için evlenmeye, evliler için varlık ve esenliğe yorumlanır.

Rüyada pamuk atmak (pamuğu çekirdeğinden ayırmak ve kabartmak) biriyle münakaşa etmeye ve aleyhte söz söylemeye yahut zorluk ve sıkıntı veren şeyi gidermeye yorumlanır.

Rüyada pamuğu didip atmak bazen günahları hafifletecek işler yapmaya, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) sünnetine uymaya; pamuğu bir maksatla kullanmak dini emirleri güzelce yerine getirmeye, sözünde durmaya ve diğer hayırlı işlere tabir edilir.

Rüyada pamuk satan kimseyi görmek mal ve dünyalığı iyi olmakla birlikte meşakkati de çok olan kimseye delalet eder. Tarlasında bembeyaz pamuklar görmek, feraha çıkmaya işarettir. Bu rüyalar genellikle iyi sayılır.

Rüyada tarlada beyaz pamuk görmek, rahata kavuşmak şeklinde yorumlanır. Bembeyaz bir pamuk tarlası görmek en büyük isteğine ulaşmak demektir.

Pamuk kozası hayırlı ve bol paradır. Pamuk toplamak görmek kendi emeği ile para kazanmak demektir. İş hayatında başarılı olacaksınız.

Rüyada pamuk görmek veya toplamak, zengin olacağınızın işaretidir. Bembeyaz pamuk tarlası kimsenin hayallerinin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada pamuk görmek, dokuz şekilde tabir olunur; sessiz, menfaat, mal, elbise, vakar, heybet din, hayır ve makbul iş.

Rüyada pamuk topladığını görmek, helal mal ile yorumlanır. Bu malı saklayan ailesi için para artırır.

Rüyada yastığa ve benzeri şeylere pamuk doldurduğunu gören evlenir. Pamuk, attığını gören, biriyle kavga eder ve aleyhinde konuşur.

Bir başka rivayete göre de rüyada pamuk görmek, yün cinsinden olmayan maldır. Rüyada pamuğu didip atmak, günahlarının eksilmesine, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine, pamuk ağacı ise, mütevazı bir adama işarettir. Bu rüyalar genellikle iyi sayılır.

Bembeyaz bir pamuk tarlası gören kimsenin en büyük hayalleri bile gerçekleşecektir. Pamuk topladığını gören kendi zekâsı ve aklıyla kısmet alır. Pamuk kozası hayırlı ve bol paradır. Bu rüyalar genellikle iyi sayılır.

Yorum yapın