Rüyada öpmek görmek

Süslü bir kadını öptüğünü veya kucakladığını gören, dul bir kadınla evlenir ve onun malından faydalanır. Çocuğu olur ve o yıl hayra erişir.

Birisini öptüğünü veya kucakladığını ve onunla ilişkide bulunduğunu görmek, aralında dostluk olmasına, öpmek eğer şehvet duymadan olursa, öpenin öpülenden hayır göreceğine; bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün malından faydalanmaya delalet eder. Rüyasında devlet başkanının huzurunda yer öptüğünü görmek, o büyüğün emrinde olduğuna, onunla bazı hususlarda anlaşmaya vardığına işarettir.

Bir kimsenin önünde saygı ile eğilip etek öpmek o kimseden hayır göreceğine delalet eder. Birinin dilini öptüğünü görmek alçak gönüllülüğe işarettir.

Bir rivayete göre elini öptüğü kimseye bir şey ikram eder. Sevgilisinin elini öptüğünü görmek, ona karşı alçak gönüllü olduğuna delalet eder.

Kirmani’ye göre; rüyasında bir ölüyü şehvetle öpmek o ölüye hayır ile duaya; kendisini bir ölünün öptüğünü görmek, o ölünün malından pay almaya; bir hayvani öptüğünü görmek, tabiatı kötü olan bir kimseyi öptüğünü görmek gibi yorumlanır.

Cafer-i Sadık’a göre; rüyada öpmek dört şekilde tabir edilir: hayır ve menfaat, istek, zafer, sevinçli haber. Bir başka rivayete göre de rüyada öpmek, ihtiyaçla gidermeye ve düşmana zafer bulmağa işarettir.

Rüyada bir adamı öptüğünü veya onunla sarmaş dolaş olduğunu ya da şehvetle onunla yattiğini gören kimse, maksadına muvaffak olur.

Eğer şehvetten dolayı öperse, öpen öpülenden yardım görür veya ilim öğrenir ya da bilinen bir şeye erişir. Eğer şehvetsiz öperse öpülene, öpenden hayır ve iyilik veya bir şeyin öğrenilmesi yahut meşru bir şeye yol gösterilmesi gibi bir hayır ve menfaat erişir.

Bir kimse rüyada bir çocuğu öptüğünü görse, kimse ile o çocuğun babası arasında dostluk ve sevgi olacağına işarettir. Eğer bir valiyi öpse, onun yerine vali olacağına, eğer hâkimi veya bir meliki (devlet başkanım) öpse, onların sözlerini kabul edeceğine işarettir. Eğer hâkim o kimseyi öpse, hâkimden taraf bir hayra erişir.

Her önder ve amir hakkında da tabir böyledir. Bir kimse rüyada çocuğunun kendisini öptüğünü görse, o çocuk buluğ çağına ermişse o kimsenin çocuğu ile faydalanacağına veya çocuğunun ona yapacağı iyiliğe işarettir.

Rüyada kendi çocuğunu İştiyakla öptüğünü gören kimse, çocuğundan veya çocuğunun anasından, hayır, mal, iyilik ve sevince erişir. Rüyada birisinin kendi gözlerinden, öptüğünü gören kimse, evlenir. Eğer birisi tarafından bir gözünün öpüldüğünü görse, erkekler ile kadınların arasını yapan kimse olduğuna işarettir.

O adam Allah (C.C.)dan dan korksun. Rüyada sevdiği birisinin ağzından öpmek, eline geçecek paraya, yanağından öpmek de, kazanacağı paralara işarettir.

Bir kadını öpmek, sevdiği birisi tarafından gösterilecek teveccühe veya gönderilecek selama işarettir. Yaslı kadını öpmek, açığa vurulan bir sözden dolayı özür dilemeğe işarettir.

Rüyada âlim bir kimsenin güzel bir kimseyi öpmesi, o kimsenin Kuran okumasına; eğer o sahi dünyayı seviyorsa, dünyanın ona yönelmesine işarettir.

Rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta beraber yettiğini gören kimse, kocası ölmüş bir kadınla evlenir, onun mal ve çocuğu ile istifade eder ve o sene bir hayra nail olur.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimseye, ümit etmediği bir yerden eline mal geçer. Eğer tanıdığı bir ölü, o kimseyi öpse, o ölüden veya onun hayatta bulunan akrabalından bir hayra erişir.

Eğer o kimseyi tanımadığı bir ölü öpse, ummadığı bir sebeple meydana çıkacak bir Hayri kabul etmesine işarettir. Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü gören kimse, hacet ve isteğine kavuşur. Hasta olan bir kimse rüyada bir ölüyü öptüğünü görse, o hastanın öleceğine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın