Rüyada omuz görmek

Rüyada omuz görmek, dosta, ortağa, hizmetçiye, rızka ve hayra; kişinin kendi yerine geçen, onun adına iş gören kimseye yorumlanır.

Rüyada omuz görmek, uzak bir mesafeye yolculuk yapmaya, omuz kişinin vakarına, temkinli ve tedbirli oluşuna ve iş ve dünyalığındaki güzelliğe, omuz, insanın yüklendiği sorumluluklara işarettir.

Rüyada omuzda görülen her türlü iyi hal, yukarıda zikredilen şeylerdeki iyi duruma, aksi ise, bunlarda vaki olan olumsuzluklara tabir edilir.

Bir kimsenin kendi omuzunda ağır bir yük olduğunu ve bunu taşımakta güçlük çektiğini görmesi işlenen hata ve günahların çokluğuna, omuz ağrısı, el ile kazanılan şeyde menfi bir durumun bulunduğuna delalet eder.

Rüyada omuz görmek bazı kimselerin sorumluluklarını ve geçimini üstünüze alacağınıza işaret eder.
Rüyada omuz görmek, güç, kuvvet, başarı, yardım, sorumluluktur. Omuza göre yorumlanır. Omuz kuvvetle tabir olunur. Geniş omuzlu olmak kuvvete, dar omuzlu olmak zayıflık ve kuvvetsizliğe delalet eder.

Bir kapıyı omuzlayıp açtığını gören, çalıştığı her hangi iste başarılı olur ve bol kazanç elde eder. Omuzlayıp da açamadığını görmek bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Bir kimseyi omzuna alarak taşıdığını gören, o kimseye arka olarak ona yardımcı olur. Kendisinin omuzlanarak bir yere götürüldüğünü görmek bulunduğu iste ona yardım edecek kimselerin bulunduğuna işarettir.

Bazılarına göre; rüyada omuz görmek ana babaya, kardeşe, iki ortağa delalet ettiği gibi, rütbe ve güzelliğe ve ibadete de yorumlanır, bazen rüyada omuzlar kuvvet ve kudret, dayanıklılık ve sabır ile de tabir edilir.

Omuz görülen rüyalar da bunlara göre ve rüyanın görüş şekline göre değişir. Rüyasında omzunda yükseklik ve kambur görmek, ana babası, kardeşleri veya ortakları tarafından kendisine zahmet verecek bir yük yüklediklerine, omuzlarını sivri görmek yine onların yardımına muhtaç olmamaya, omzuna bir erkek çocuk aldığını görmek, halk arasında şöhret sahibi olmaya; bir kız çocuğu almış olduğunu görmek, içinde bir derece yükseleceğine ve hayra işarettir.

Omuzları üzerinde ağır bir yük bulunduğunu görmek dünyanın nimet ve devletini veya zahmet ve zorluğunu yüklenmekle tabir edilir.

Omuzlarında kıllar olduğunu gören dininde ve dünya işlerinde kuvvetli olur. Bir omzunun ötekisinden büyük ve yüksek ve birbirinden farklı olduğunu görmek, anne ve babası, kardeşleri veya ortaklarının sevilip saygı gördüklerine delalet eder.

Omzunda deve, sığır, koyun gibi eti yenen bir hayvan görmek helal mala; eti yenmez bir hayvan görmek de haram mala işarettir. Omuzlarının geniş olduğunu görmek kudret ve güzelliğine delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen omuz, kişinin dostu ve ortağı yahut hizmetçisi ya da onun yerine geçen bir kimsesi veyahut da onun vakarlı, temkinli oluşu ve güzelliğidir. Rüyada omuzda görülen iyilik ve güzelliklerin tabiri zikredilen adamlara ve şeylere aittir. Omuz rızka, hayra ve hasta için çalışmaya işarettir.

Rüyada görülen omuzlar, kalın ve kuvvetli olursa, o kişinin erkekliğine ve işlerinde kuvvetli olmasına işarettir. Bir kimse kendisinin iki omuzunda hastalık olduğunu görse, erkek kardeşlerinin hastalığına ve ölümlerine işarettir. Omuz, günah ve çocuk gibi insanın üzerine yüklenen şeylere de işarettir. Omuzunda ağır bir yük olduğunu görse, o kimse suçlan üzerine alır.

Yorum yapın