Rüyada ölüm görmek

Rüyada ölüm, yolculuk ile bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur.

Öldüğünü ve mezara götürüldüğünü gören, uzak bir yolculuğa çıkar, ölüp kefenlendiğini gören, bekâr ise evlenir. Ölüp gömüldüğünü gören, tövbe etmeden vefat eder.

Gömüldükten sonra mezarından çıkarsa, tövbeye kavuşur, ölüp halkın omuzları üzerinde götürüldüğünü gören, halk arasında şeref ve itibar kazanır, ölümünden sonra tekrar dirildiğini gören, fakirse zengin olur, eğer rüya sahibi yolculukta ise veya gurbette bulunuyorsa selametle vatanına döner.

Tanınmamış bir kadının ölümünü görmek, yağmurun azlığına; bu kadının tekrar dirildiğini görmek, yağmurun geleceğine, birçok kadınların öldüklerini görmek, çocuklar arasında ölüm olacağına; ölülerin mezarlarından çıktıklarını ve bütün yiyecekleri bitirip geriye bir şey bırakmadıklarını görmek kitliğe; kuyulardaki tatlı suları tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalık çıkacağına; bir ölüyü arkasında beyaz veya yeşil elbise olduğunu ve yüzü güldüğü halde görmek, gufrana erişmiş bulunduğuna; aksini görmek de bunun aksine; karısınin öldüğünü ve sonra dirildiğini görmek, esinden faydalanmaya; uykusunun içinde hasta olmayarak öylece öldüğünü görmek, uzun ömre delalet eder.

Bir dostunun ölümünü görmek, rüya sahibinin ölmesine veya dostunu kaybetmesine delalet eder. Vahşi bir hayvanin ölmüş ve katilmiş olduğunu görmek, düşmana karşı zafere ve selamete işarettir. Evcil hayvanlardan birinin öldüğünü görmek hayırlı değildir. Bazı tabircilere göre; rüyada tanınmamış bir ihtiyarin öldüğünü görmek, arzu ettiği şeyden bir sonuç almamaya; tanınmamış bir kadının öldüğünü görmek, dünya işlerinin askıda kalmasına, bir aslan veya filin öldüğünü görmek, o memlekette büyük bir kişinin ölümüne delalet eder. ibn’i Kesire göre; oğlunun ölümü, düşmandan kurtulmak ve mirastır. Krizinin ölümü, sevinç ve bir istekten vazgeçmektir.

Babanın ölümü geçim sebebiyle; annenin ölümü, maksada ulaşmaktır ve hüzündür. Akrabalarından birinin öldüğünü görenin, kuvvetinde noksanlık haşıl olur. Kanisin ölümü iyidir. Hamile kadının ölümü daha mübarek ve kurtuluştur.

Abdülgani Nablus iye göre; rüyada ölüm dinde noksanlığa ve fesada, dünyada ise şerefe işarettir. Ev halkından bir ölünün kendisi ile düşmanlık yaptığını görmek, dostunun kendisine darılacağına; bir ölünün hiddet ettiğini görmek, vasiyetinin yapılmadığına; bir ölünün güler ve sevinir olduğunu görmek, ona kabul edilen bir, dua ve sadakanın ulaştığına. Bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akıbeti olduğuna ve iman ile öldüğüne; bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmek, onun azaptan uzak olduğuna delalet eder.

Rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu gören uzak bir yolculuğa gider, ölünün güldüğünü ve sonra ağladığını görmek, onun İslam dininin dışında ölümüne işarettir. Bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmek, onun dinsiz olarak öldüğüne delildir.

İsmail El-Esasa göre; rüyasında bir ölünün namazda ayakta durduğunu görmek, onun yaşadığı zaman çok ibadet etmiş olduğuna, bir ölünün dirilerek sağ iken namaz kıldığı yerde namaz ekildiğini görmek, onun iyi bir halde olduğuna delalet eder.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; bir ölünün dirildiğini gören, iyiliğe ulaşır. Ümit etmediği bir yerden sevinç duyar. Bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmek, o şeyin aynen çıkacağına işarettir.

Bir ölünün üzerinde taç ve mühürler ve buna benzer şeyler olduğunu veya yüksek bir yer üzerinde oturduğunu görmek, onun ahirette iyi halde olduğuna; bir ölünün arkasında yeşil elbise görmek, onun şehit olarak öldüğüne; bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiğinden dolayı hayır içinde olduğuna; bir ölünün kendisi ile ağız kavgası ettiğini görmek, günaha girdiğine; bir ölünün kötü sözlerle kendisine nasihat ettiğini görmek, rüya sahibinin günah işlediğine; bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek, günahkâr olduğuna; bir rivayete göre, yolculuktan habere, borcunu ödemeğe yahut elinden çekmiş bir şeyi tekrar elde edeceğine işarettir.

Bir ölünün zengin olduğunu görmek, Allah (CC) indinde iyiliğe bir ölünün fakir olduğunu görmek, bu rüyanın aksine; eğer ölü dindar bir kişi ise, ahirette rahatına; birçok tanınmış ölünün, mezarlarından kalkıp, sevinçli bir halde oldukların görmek, ölmüş sandığı işlerinin yeniden düzelip bundan hayır ve menfaat geleceğine ve sansının yenileşeceğine; o ölüyü kederli ye elbiseleri eski ve yirik görmek eğer evladı ve akrabaları varsa, fakirliğe düşeceklerine ve günahkâr olacaklarına; birçok tanınmamış ölüyü mezarlarının üzerinde ayakta durduklarını görmek, o yer halkının şiddete kapılacaklarına ve içlerinden kötü insanlar çıkacağına delalet eder.

Rüyada ceddi veya ceddinin ceddi veyahut cet dedesinin dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacağına, içlerinde doğruluğuna ve dünyada iyilik göreceğine işarettir. Rüyada anne ve babasının dirildiğini görmek iyidir.

Oğlunun dirildiğini görene, beklemediği bir yerden bir düşman çıkar. İnsanine bildiği bir ölüyü görmesi, sevinçtir, insanın gördüğü rüyaların en iyisi babası ve annesini yahut ceddini veya akrabasından birini görmesidir. Ne suretle olursa olsun, babasının öldüğünü görmek, eğer rüya sahibi muhtaç biri ise Allah (CC) ona rızk ihsan eder.

Gurbette bir kimsesi varsa gelir. Hasta ise iyileşir. Keder ve derdi varsa kurtulur. Bildiği bir ölüyü ve onun kendine selam verdiğini gören, o yıl ölmez. Kendinin ve ölünün salahına da delalet eder. Caferi-i Sadik (r.a.) göre; rüyasında bir ölüye yol gösterdiğini gören, ilim ve hikmete kavuşarak, kötü yolda olan bir topluma yardım eder.

Ölüyü dirilttiğini gören çok yaşar. Bir ölü ile minder üzerinde oturup kucak lastiğini gören, sağlıklı yaşar, bir ölünün kendi mekânına oturduğunu görmek, hayır değildir. Eğer memur ise isinden çıkar veyahut ölür.

Bir ölünün bir kadın ile evlendiğini görmek, o kadının ölümüne işarettir. Danayla aleyhi selama göre; rüyasında ölüp ailesinin etrafında ağladıklarını ve onu yıkayıp kefenlediklerini ve tabuta koyduklarını görmek, rüya sahibinin dininin fesadına, eğer gömülmezse iyiliğine delalet eder, ölmüş ve tabuta konularak kal dirilmiş ve herkesin onun cenazesinde arkasından üzülmekte olduklarını gören, şeref şan ve büyüklüğe nail olur.

Fakat dininde fesat bulunur. Çünkü ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktır. Eğer gömülmediğini görürse sonradan bunlar düzelmiş olur, öldüğünü ve tekrar dirildiğini gören günah işler ve sonra tövbe eder. Bir rivayete göre, ölüm ömürdür.

Rüyada birinin “sen hiç ölmeyeceksin” dediğini gören şehit olarak ölür. Öldüğünü fakat üzerine de kefenin olmadığını, arkasından kimsenin ağlamadığını gasil ve kefenlenmediğini görenin evinin bir tarafı veya emlakinin bir kısmi yitilir. Rüyasında öldüğünü ve cenazesi yıkanmayarak ve kimse tarafından uğurlanmayarak gömüldüğünü görmek yıkık olan; evinin tamir edilmeyeceğine işarettir.

Kendisini mezarlıkla öleü gören v eskiden beri ölmüş olduğunu sanan uzak bir yola gider. Ve cahillerle ve fesatlarla arkadaşlık eder. Cablrül-Magribiye göre; ansızın, vefat, dindarlar için rahat, kâfirler için azaptır. Rüyada ölümün şekli güç olursa, gazaba, delalet eder. Öldüğünü ve kendisini yıkayanı öptüğünü gören günahlarından tövbe eder.

Ölüp teneşir veya tabuta konulduğunu gören, bir devlet başkanının veya onun yardımcılarının hizmetine girer ve ondan hayır ve menfaat görür. Bir âlimin öldüğünü görmek o yerde onun ve seriştin itibardan düştüğüne işarettir.

Bekçinin öldüğünü görmek, adaletin olmayacağına; sanatçı birinin öldüğünü görmek, o sanatın azalacağına işarettir. İbn-i Şirin’e göre; bir memleket başkanının rüyada öldüğünü görmek o memleketin yıkılmasına delalet eder.

Rüyada ölüm görmek, fukaralıktır. Rüyasında öldüğünü ve yüzü buruşuk ve hiddetli olduğunu gören, dünyada darlığa ve ahirette de kötü bir hale düşer. Eğer yüzü gülüyorsa hayra işarettir. Kirmani’ye göre; kendisinin ölüm halinde zahmet çektiğini gören, kendi nefsine zulüm eder.

Bir rivayete göre, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Yolculuk etmek istiyorsa gider. Diğer bir görüşe göre de elinden mal çıkar, evi yitilir ve oturduğu yer değişir. Öldüğünü ve kefenlendiğini ve gömüldüğünü ve sonradan kabirden çektiğini gören günahlarına tövbe eder ve iyi insan olur.

Öldüğünü fakat ölüler gibi kefenlenmediğini görenin evi yitilir ve oradan çıkar. Öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini gören, uzun bir yolculuğa gider ve döner, öldüğünü ve bir takım adamların omuzlarında götürüldüğünü görmek, yüksek bir rütbeye ulaşarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduğuna, gömülmediği halde sonradan durumunun düzeleceğine, öldüğünü fakat ne kefen, ne tabut ne kabir ve ne de gözyaşı olmadığını görmek, rüya sahibi için içinde bulunduğu kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya.

Ölü gibi kefene sarılı olduğunu görmek, ölümüne, sağ iken öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini görmek, dininden dönmesine delalet eder. Bir memur kendini ölüm döşeğinde ve ölüm halinde olduğunu görse isinden atılır. Anne ve babasından birinin öldüğünü görenin evinden dünya nimeti çıkar ve hali kötüleşir.

Kardeşinin öldüğünü gören, eğer hasta ise ölür veya akrabasından biri ölür. Bir rivayete göre iki gözünden veya ellerinden birini kaybeder.

Esinin öldüğünü görmek, geçimine yardımcı olanın artık bulunmadığına delalet eder. Rüyada ölüm görmek, büyük bir işten dolayı pişmanlıktır, ölüp sonra dirildiğini gören, günah işler ve sonra tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üzerinde ölüm hali bulunmadan öldüğünü gören uzun bir ömür yaşar.

Bir kimsenin kendisine sen artık ölmeyeceksin dediğini gören sehimden ölür. Ölmüş olup elbisesinden sıyrılarak çıplak bulunduğunu gören, şiddetli bir fakirliğe düşer; ölüp yüksek bir yere konulduğunu gören, rahata erişir.

Bir rivayete göre esinden hayır görür. Kimsenin bulunmadığı ve geçmediği bir yerde yalnız olarak ölmüş olduğunu görmek, hayır değildir. Eğer gurbette bir akrabası varsa onun felakete uğradığına dair haberi gelir. Bazılarına göre; rüyada ölüm görmek boşanmaya delalet eder. Kendisinin ölüp, karısınin matem içinde olduğunu görmek, aralarında boşanmaya delalet eder.

Bekâr bir adamın öldüğünü görmesi evlenmeğe; kendisinin veya ortağının öldüğünü ve kendisinin ağladığını görmek, her ikisi için musibete; birinin ölüp halkın onu hayır ile andıklarını görmek, işlediği işlerle makbul olacağına; bir toplumda öldüğünü görmek, onların işleri üzerinde çalışmağa; bir rivayete göre, uzak bir yolculuğa gidip, dönmemeğe, bir ölüyü sırtına yüklediğini görmek, haram mal kazanmağa delalet eder.

Bir ölüyü yerde sürüklediğini gören, günaha girer. Bir ölüyü kabre götürdüğünü gören, sevap işler; bir ölüyü çarsıya asidiğini gören, muradına erişir ve ticareti genişler; bir ölüyü musallaya götürdüğünü gören, fesat bir kimseye haber verir, ölmüş olduğunu ve toprak üzerinde yettiğini gören mal sahibi olur.

HZ. ÖMER; rüyada Ömer ünl.-Faruk (RA) Hazretlerini görmek, İbn-i Şirin’e göre, uzun bir ömre, faziletli olmaya, doğru sözlü, doğru özlü olmaya hayra, batıldan kaçınmaya işarettir. Hz. Ömer’in kendisine, helal olan şeylerden bir şey ikram ettiğini görmek, nimet ve bolluğa, memuriyet ve makama, sağlık ve selamete işaret olduğu gibi, verdiği şey helal olmayan şeylerden ise, rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekeceğine günaha gireceğine delalet eder.

Rüyasında Hz. Ömer ile konuştuğunu gören, adalet içinde yaşar, halifenin kendisine hiddetle bağırarak, söylendiğini gören kedere düşer, memur ve işçi ise isinden atılır. Fakir ise daha ziyade fakirleşir. Zengin ise fakir olur. Bir başka rivayete göre de rüyada ölen ve defnedilen kimse, tövbe etmeksizin ölür. Eğer kabrinden çıksa ona tövbe etmek nasip olur. Bazı tabirciler ölmek, evlenmeye işarettir.

Çünkü ölü, evlenecek sahi gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler. Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanım kahreder.

Eğer memurluğa ehilse, memur olur. Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten zengin olur veya günahlından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner. Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)in yağmurla yeryüzünü ihya etmesine işarettir.

Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün yeniden öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine işarettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işarettir.

Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse. O ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna işarettir.

Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna işarettir.

Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir.

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır. Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini Gören kimse, haram mala sahip olur.

Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, idareciye hizmet eder. Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, dini bir işten dolayı mesul tutulacağıma işarettir.

Rüyada hanımınım öldüğünü ve tekrar dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür. Rüyada ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur. Rüyada ölünün arkasından gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder. İmamın öldüğünü görmek, şehrin harap olması ile tabir edilir.

Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başaklan için zalim olur. Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur.

Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur. Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.

Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Krizinin öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından dolayı ümitsiz olur.

Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından veya ortağından yahut erkek kardeşinden ya da dostlundan ayrılır. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk çocuğunun yanma dönmesine işarettir.

Hasta adamın öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine işarettir. Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne işarettir. Ölüm Birtakım ölüler arasında bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim arasında bulunduğuna işarettir.

Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan menfaat elde eder. Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir.

Ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağıma işarettir. Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur. Rüyada ölüleri kabirlere asidiğini gören kimsenin, doğru bir iş yaptığına işarettir.

Rüyada ölüleri çarşı ve pazara asidiğini gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır. Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir.

Eğer tanıdığı ölüleri ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduktan görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları işleri meydana gelir. Ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut şekil, sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mesul tutulacaklarına işarettir.

Ölünün üzerinde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de, böyledir, ölünün kendisiyle saka lastiğini görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü saka devresini bitirmiştir. Korku halinde bulunan bir kimse rüyada özellikle anasının ve babasının sağ olduklarım görse, korkudan emin olur, üzüntü ve kederi gider.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin, eliyle bir Yahudi veya bir Hristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tövbe eder. Ölüleri dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan veya bidat içerisinde bulunan bir kavmi Allah’ın izni ile hidayete kavuşturur. Yahut günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tövbe eder.

Bir kimse rüyada bir ölünün başsından şikâyet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasına karşı yaptığı kusurdan dolayı mesul tutulduğunu, eğer boynundan şikâyet ederse, hanımınım nikâhından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden mesul tutulduğuna, eğer sol elinden şikâyet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden mesul tutulduğuna, eğer yan tarafından şikâyet ederse, o ölünün akrabalarım ziyaret etmediği için mesul tutulduğuna, eğer baldırlarından şikâyet ederse, o ölü hayatını batıl ve Allah (C.C.)in emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mesul tutulduğuna, eğer iki ayaklanandan şikâyet öderse, o ölünün batıl yere ve Allah (C.C.)in emrinin dışında malını sarf ettiğinden mesul tutulduğuna işarettir.

Kadının durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tabir edilir, rüyada ölüye yellen ve içilen şeylerden veya giyilecek bir şey verdiğini gören kimsenin, malına bir zarar gelir. Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, hayattaki yasayışı gibi yaşar.

Ölünün kendisine bir yemek verdiğini gören kimseye, ümit etmediği bir yerden iyi bir rızıko gele. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse ümit etmediği bir ganimet ve nimete nail olur. Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer. Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür, ölüden bir şey almak rızıktır. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile neticelenir. Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye biriktiği ilim, eser veya malıyla faydalanır.

Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir. Tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafından hayra kavuşur. Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek Hayri kabul edeceğine işarettir, bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine, sağlam ise konuştuğu sözün batıl olduğuna işarettir. Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yâd ve dua eder. Veya o ölünün evlat ve torunla için faydalı olacak bir iş yapar.

Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar. Rüyada ölü olan bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokunmatiğini gören kimsenin, öleceğine işarettir, ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o erkeğin evine dönüştüğünü gören kadın da, ölür. Hayatta olan bir sahi rüyada bir ölünün ardına düşerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceğine, eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine işarettir.

Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve paslı bir gömlek verdiğini gören kimse, fakiri esir. Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir sahsı dövdüğünü veya sinirli olarak o şahıstan aynıdeyim görse, hayatta olan o sahsın dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işarettir. Çünkü ölü Hakkin evinde olduğundan ancak Allah (C.C.)in Razi olduğu şeylerden memnun kalır.

Bir kimse rüyada hayatta olan bir sahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna Razi olup itaat ettiğini görse, döven sahsın mütedeyyin ve ölünün ruhu için sadaka verdiğine ve dua ettiğine yahut o ölünün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve iştenen işlerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o isle emretmesine işarettir. Eğer ölünün yaptığı iş kötü, o kimsenin o isin terkedilmesi için emir vermesine işarettir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir sahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çikisinda ondan hiç ayrılmadığını görse, o sahsın din ve dünya işlemde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işarettir.

Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nail ve kaybettiği şeyi bulur. Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlama ve iyi halli ligine işarettir, ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de, böyledir.

Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna işarettir. Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığını görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına işarettir, ölülerin yemek veya eşya sattıklarının görülmesi de, onların rağbet görmemesine işarettir.

Rüyada eski ve yirik elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasına işarettir. Yahudi ve Hristiyan yahut Mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve başsında da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terk ettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nail olacakları hayır ve sevince işarettir.

Bir kimse rüyada kendisini ebedi bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir. Hayatta olan birisine, rüyada tanıdığı bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile ay sene ile sene de on sene ile tabir edilir. Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur.

Amel yapmaz ve farzla yerine getirmekte tembellik gösterir. Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine, eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi gibi konuştuğu ve yardım istediği bir kimsenin öleceğine işarettir. Rüyada hanımınım öldüğünü gören kimsenin, geçimini sağladığı sanatının, geçersiz olmasına işarettir. Bir kimse rüyada ölmüş bir âlimi veya salla yahut fakih olan bir sahsı bir şehirde olduklarım görse ve şehir halkı da harp, kitlik veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzelleşir. Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir şehirde olduğunu veya o şehrin valsı olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir.

Rüyada ölü üzerine namaz ekildiğini gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder. Bir ölünün kendisine (görmediği bir yerden) seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür. Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna işarettir.

Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çekip evlerine gittiklerim görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkilerin Allah (C.C.)in yeniden ihya etmesine işarettir, ölüm, bazen mümin için şerefe, bazen de, uzlete çekilmeye işarettir.

Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de, fakirliğe işarettir. Bazen âlimin ölmesi, dinde bir bidatin meydana çıkmasına, Abidin ölümü, rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, Abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin ölmesine ve ibadet yapmasına, zanaatkârın ölü mü, zanaatkârın geçersizliğine, valinin ölümü geçim darlığına, zevcenin ölüm menfaatinin gitmesine, çocuğun ölümü, isminin anılmamasına işarettir.

Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz ekildiğini görmek, batıl” amellere işarettir. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmistir.

Veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işarettir. Rüyada ölüden bir şey almak, hayra ve rızkın artmasına işarettir. Bekâr bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya işarettir. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna işarettir. Rüyada müşriklerin ölülerim görmek, düşmana, Hristiyan ve Yahudi ölülerini görmek de, dinde haddi asmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilenmeye; işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın