Rüyada öküz ve inek görmek

Rüyasında siyah bir öküze bindiğini görmek. Hükümetten bir vazifeye tayin olunup ondan fayda göreceğine delalet eder.

Sâri öküze binmek hastalığa; bir öküzün kendisini boynuzladığını ve olduğu yerden vurup çıkardığını görmek, isinden atılacağına; yalnız boynuzu ile vurduğunu görmek, akrabalarından birine bir zarar geleceğine; öküz eti görmek, bir âlimin malına; derisi ise o âlimin akrabalarının malına işarettir.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; iş gören bir öküzün kesilerek etinin parçalandığını görmek, orada bir âlimin öldürülerek malının paylaşılacağına, eğer öküz iş öküzü değil ise. O yerde bir başka erkeğin öldürülüp malının paylaşılacağına; bir öküzü kesip etini yediğini görmek, sahibinin öldürülüp elinden malının alınacağına; iş görmeyen bir öküzün kesilerek yendiğini görmek, o yerde tanınmış bir kimsenin öleceğine; erkek ve dişi birçok sığırların bir yere girdiklerini görmek, o yerde o yıl salgın hastalık çıkacağına; eğer öküzler semiz ve şişman iseler feyiz ve berekete, tarlayı bir öküzle sürdüğünü görmek, bereketli ürün alınacağına delalet eder.

Rüyasında semiz sığır eti satın aldığını gören, zengin bir kadınla evlenir. Bir ineği sadiğini, fakat sütünden içmediğini gören, mal biriktirir ve harcamaz, öküzün kendisi ile konuştuğunu gören, herkesin şaşıracağı derecede zengin olur. Bir seğirin kendisine doğru geldiğini gören o yıldan çok hayır görür.

Seğirin kendisine arkasını dönüp gittiğini görmek, o yılın hayırlı olmayacağına delalet eder. Bir tarlayı öküz ile sürdüğünü görmek, birçok nimetin elde edileceğine delalet eder. İsmail Eşhasa göre; rüyasında bir öküz ile uğraştığını gören, iyi bir insanla düşman olur. İbn-i Şirin’e göre; rüyasında kendi malı olan semiz bir öküz görmek, o yılın bereketli geçeceğine ve ucuzluğa, eğer öküzün kimin olduğu bilinmiyorsa, o yer halkına o yıl bereket olacağına, eğer öküz zayıf ise bunun aksine; öküz eti görmek, mala ve sığır derisi görmek de, o maldan faydalanmaya delalet eder.

Bir ineği sağıp sütünden içtiğini gören hizmetçi ise isinden ayrılacağına, fakir ise zengin olacağına, zengin ise parası çoğalacağına işarettir. Cabir-ül Mağribi’ye göre; bir seğirin üstünden düştüğünü gören, o yıl zorluk çeker, bir seğirin kendisini esirdiğini veya boynuzu ile vurduğunu görmek, karısınin rüya sahibine hıyanet edeceğine delalet eder. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada sığır görmek helal maldır.

Semiz sığır zengin bir ese, zayıf ise fakir bir ese, renkli sığır dindar bir kadına, sütlü inek hayır ve merhamet sahibi bir kişiye, boynuzlu inek ahlaksız ese delalet eder. İneği sağmak istediğini, fakat hayvanin boynuzu ile savunarak buna engel olduğunu görenin karısı veya kocası itaatsizlik eder.

Birinin ineğini sadiğini ve ineğin de onu alıkoymak için hırçınlık ettiğini görmek, esinin ihanet etmesine işarettir. Es-Salimiye göre; rüyasında bir seğirin evine girdiğini gören bir devlet adamından hayır ve menfaat görür.

Bir öküz bulup onu evine götürdüğünü gören, hayra erer. Bir seğirin yularından tutup götürdüğünü gören, iyi huylu bir kadınla evlenir. Bir ineğe bindiğini görenin karısı ölür ve ondan bir miras kalır. Bir rivayete göre bir kadın hizmetçi alır ve ondan faydalanır. Başka bir rivayete göre de, eline büyük bir para geçer.

Bir büyük adama bir sığır hediye ettiğini gören, bir iş için devlet büyüğüne ricada bulunur, hediyesi kabul edilmişse ricası yerine gelir, kendisine sığır eti veya yağı veya sütü getirildiğini görenin, mevkii yükselir, eğer hasta ise iyileşir.

 

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın