Rüyada mushaf-ı şerif görmek

Rüyasında Mushaf-i Serif (Kuran-i Kerim) görmek, ilim ve hikmet ile yorumlanır. Kuran-i Kerim okuduğunu gören kimsenin ilim ve hikmeti ve adaleti halk arasında yayilir. Bu rüya sahibi halk arasında itibarlı bir kimse olarak tanınir. Rüyada Mushaf satın almak, din yolunda nafakaya ve mala; mushafi degistirmek, (tahrif etmek) dine fesat karistirmakla ve akil kisaligi ile; mushaf satmak, ilim sahibi olmaktan yoksun olup, hakir ve fakir kalmaya delalet eder. Kirmani’ye göre; rüyada Mushaf açarak bir minberin üzerine koymak, bir cemaatin başında reis olmaya; mushafin yapraklarini yemek, çok Kuran okumaya; sayfalarini silmek istediği halde başaramamak, kuran ezberlemege çalisip kolaylikla ezberlemege; mushafin yapraklarini yirtip koparmak, namaz kılmakta ağır davrandigina; kurani diliyle yalayip yazilarini bozmak, büyük bir günah işlediğine; kuran okumak, kimsenin yardımı olmadan bir ise girecegine; mushafi açip sayfalarini bombos, yazisiz görmek hayırsızliga işarettir. Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyada Mushaf öpmek hayırlı bir işi başarmaya, mushafdaki yazilari toprak üzerine yazmak veya çiplak olarak Mushaf okumak, kurandan geçimini sağlamaga; mushafa dayanmak, yahut onu başınin altına koymak, hafiz-i Kuran olmaya; mushaf i boynuna asmak büyük bir devlet adamı olmaya delalet eder. Kuran-i Kerim ayetlerini kullanilan bir eşya üzerine yazmak, kurani yanlış olarak tefsir etmege; kuran-i Kerimin kendisi ile konuştuğunu görmek, eğer sözler hayırlı ise, şerre; mushaf in elinden düstügünü veya alindığını görmek bir memurun veya bir iş sahibinin isinden atilacağına, halktan birisi ise hiç bir şeyden hayır görmeyecegine işarettir. Cafer-i Sadık’a göre; rüyada Mushaf görmek yedi şekil üzerine yorumlanır: Ilim, hikmet, miras, emanet, helal rızk, kuvvet, cesaret. Bir başka rivayete göre de rüyada Mushaf-i eliyle mahvettiğini gören kimse, büyük bir günah işler. Rüyada Mushaf-i yüklendığını veya satın aldığını gören kimse onun hükümleriyle amel eder. Rüyada Resulullah (S. A. V.) in huzurunda Mushaf-i Serifi okuduğunu gören kimse, onu ezberler. Rüyada mushafin yapraklanni yiyen kimse, rüsvet yer. Halktan birisi kendisini mushafin yaprak ve satirlarim yedığını görse, o kimse Kuran okumakla geçimini saglar. Mushaf kişinin nail olacağı hikmettir. Bir kimse rüyada Mushaf yazdığını görse, din, ilim ve ameli bir arada yapar ve insanlara faydalı olur. Bir kimsenin rüyada kendisini eliyle bir Mushaf-i Serifi yırttığını ve parçaladığını görmesi, o kimsenin Allah (C.C.)in inzal ettiği şeyi veya ondan bir kısmım inkar etmesine işarettir. Bir kimse rüyada, uyanıkken çirkin gördügü bir şeyi Mushafda yaptığını görse, bu rüya o kimsenin dininin harap olmasına işarettir. Kendisiyle beraber bir Mushafin bulunduğunu gören kimse, saltanat, nimet ve ilim elde eder. Mushaf, kan veya koca yahut çocuk ya da maldır. Hasta bir kimse rüyada Mushaf görse, o kimse hastalıktan kurtulur. Bazen de Mushafi gören kimse düşmanına galip gelir, eğer rüya sahibi günahkarsa tövbe ve istiğfar eder. Ve Allah’a (C.C.) yönelir. Bazen bir kimsenin rüyada Mushaf görmesi, onu Allah (C.C.)in kitabiyle korkuttuguna işarettir. Bazen Mushaf garip haberlere ve fevkalade işlere muttali ve vakif olmaya ve sevindirici haberlerin gelmesine, sayfalarim teker teker hepsini elden geçiren kimse içinde uzun ömürlü olmasına işarettir. Bazen Mushaf baga, bahçeye, bostana, ibadet yerlerine, baba, hoca ve terbiyeci gibi kendilerine itaat ettiği kimseye, kendisinin yaptığı veya onun için yapilacak dogru bir yemine işarettir. Mushaf görmek korkutmaya işaret ettiği gibi müjdeye de işarettir. Rüyada kendisiyle beraber ilahi kitaplardan bir kitap bulunduğunu gören kimse, memuriyete ehilse memur olur. Bir kimse rüyada elinde bir Mushaf veya bir kitap bulunduğunu ve açtiginda içinde yazi bulunmadığını görse, o kimsenin kendisinde bulunan halin dışında riyakarane bir şekilde kendisine süs vermesine işarettir. Bir kimse rüyada Kurani öptügünü görse, o kimsenin, kuranin hükümleriyle amel etmediğine ve yapmasi gereken şeyi yapmamasina işarettir. Mushaf sattigini gören kimse, kötülüklerden sakinir. Mushafa baktigini ve satirlarinin egri olduğunu görse, o kimsenin Kur’an’ın hükümleriyle amel etmediğine ve üzerine farz ve vacip olan bir şeyi yerine getirmeye çalışmadığına işarettir. Mushafi çaldığını ve sakladığını gören kimse namazım erkan ve adabina riayet etmeksizin kilmaya çalisir. Bir Mushaf satın aldığını gören kimse, mal elde eder ve genişlige çikar. Rüyada Mushafi yakmak dince fesattır. Mushafin kendisinden alindığını gören kimsenin, ilmi de kendisinden alinir ve onun dünyada ameli kesintiye uğrar. Rüyada Mushafi boynuna astigini gören kimse, hafiz olur. Rüyada Mushafin sayfalarim yemek istediğini fakat buna muvaffak olamadığını gören kimse, kurani ezberlemeye çalisir, ancak onu ezberleyemez.

Yorum yapın