Rüyada muharrem görmek

Rüyada Muharrem görmek, her türlü sıkıntıdan kurtulmaya, Muharrem ayinda görülen rüyada hata olmaz.

Rüyada Muharrem ayını görmek bütün kötülüklerden kurtulmaya, hastalıktan şifa bulmaya, borçtan kurtulmaya delalet eder.

Büyük kimseler çoğunlukla bu ayda dünyaya gelirler.

Çünkü Hz. Adem’le Hz. Havva da bu ayda yaratilmislardir.

Bu ayda günahkar kimselerin tövbesi kabul olunur.

Çünkü Hz. Adem’in tövbesi de bu ayda kabul edilmiştir.

Rüya sahibi yükselme arzusunda ise, bu istegi yerine gelir.

Çünkü Cenab-ı Hakk, Hz. Idris’i (AS) bu ayda yüceltti.

Rüya sahibi bir deniz seyahatinde ise fırtınaya tutulmaz, sakin bir havada yolculuk eder.

Hz. Nuh’un (AS) gemisi bu ayda Cudi Dağı’na oturdu.

Rüya sahibi bir çocuk bekliyorsa salih bir çocuğu olur.

Çünkü Hz. İbrahim ve Hz. Isa bu ayda dogdular.

Rüya sahibi darlik ve sıkıntı içinde ise bu sıkıntıdan kurtulur.

Çünkü Allah-u Telala (C.C) Hz. İbrahim’i (AS) bu ayda Nemrudun ateşinden kurtardi.

Rüya sahibi gurbette ise sılaya döner.

Çünkü Cenab-ı Hakk, Hz. Süleyman’a (A.S.) mülkünü bu ayda geri verdi.

Rüya sahibi hasta veya fakir bir kimse ise, iyileşir ve fakirlikten kurtulur.

Çünkü Allah-u Teala bu ayda Hz. Eyüp’ü (AS) sıkıntıdan kurtardı.

Rüya sahibi bu ayda bir devlet büyüğü ile buluşup konuşarak ondan menfaat elde eder.

Çünkü Cenab-ı Hakk bu ayda Musa (A.S.) ile konuştu.

Bir başka rivayete göre de eğer rüya, bu ayda görülürse bu rüya hatasız salih bir rüyadir.

Rüyada Muharrem ayını görmek, sıkıntıdan, hapislikten kurtulmaya ve hastalıktan şifa bulmaya işaret eder.

Gurbette olan insan rüyasında muharrem ayini görse vatanına döner.

Eğer rüya sahibi günahkar ise tevbe eder.

Çünkü o ayda Adem (A.S.)’in tevbesi kabul edilmiştir.

Rüya sahibi çocuğunun olmasını arzu ediyorsa salih bir çocuğu olur.

Rüyayı gören sıkıntıda ise bundan kurtulur, düşmanı varsa düşmanından emin olur.

Bazen de rüya sahibi bidat ve sapıklıktan dönmekle Allah’a tevbe eder ve günahlarından kurtulur.

Rüya sahibi memuriyetten ayrılmışsa tekrar memuriyete döner.

Eğer rüyayı gören fakir veya hasta ise hastalıktan şifa bulur ve Allah-u Teala onun fakirliğini giderir.

Yorum yapın