Rüyada Ali bin Ebi Talib (Hz. Ali) (R.A.) görmek

Rüyada Hazreti Ali’yi görmek, çok iyi ve hayırlı bir rüya olup bir müjdeli haber alınacağı şeklinde tabir edilir.

Hz. Ali Efendimizi görmek, düşmanlara galip gelmeye, dinde kuvvete ve cömertliğe işaret eder.

Hz. Ali’yi alim birisi rüyasında görürse ilminin artmasına işaret eder.

Rüyada Hz. Ali’yi görmek, düşmanlara galip gelmeye işaret eder.

Rüyada Hz. Ali’yi gören kimse, ilim, bol rızık, şecaat (cesaret) ve takva sahibi olur.

Hz. Ali’nin diri olduğunu gören kimseye, halk tarafından hased edilir.

Emirleri yerine getirilir ve sünneti seniyyeye ittiba eder.

Bir kimse rüyada, Hz. Ali’yi yaşlı ve silahlı olduğunu görse, rüya sahibi büyük bir rütbeye erişir.

Hz. Ali’yi otuz yaşını geçmiş bir vaziyette gören kimsenin, işi sağlam olur.

Bir kimse rüyada Hz. Ali’yi Müslümanların bulunduğu bir şehirde üniformasıyla görse, o şehrin halkı arasında kılıç veya sözle bir fitne düşer.

Rüyada Hz. Ali’yi ellerinin boyalı olduğunu gören kimsenin evladı kendisine yardımda bulunur.

Hz. Ali’nin savaştığını gören kimse, evladına yardımda bulunur. Bir kimse rüyada Hz. Ali’nin bir yerde olduğunu görse orada fitne çıkar.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın