Rüyada müezzin görmek

Rüyasında bir cami veya mescidin müezzinini, camiye hizmet edenlerden herhangi birisini görmek, dini vazife ile yorumlanır.

Bir kimsenin kendisini müezzin olmuş görmesi, dinine bağlı olarak herkesi aydınlattığına ve dine davet ettiğine delalet eder.

Rüyada müezzin olarak minareye çıkmak hayra, minareden inmek veya düşmek şerre işarettir.

Bir kimse kendisini bir mescit veya camiye kayyımı olmuş görse, bu rüya dini inananda iyiliğe, İslam’a hizmete, hayır ve menfaate delildir.

Rüyada mescidin diğer elemanlarını görmek veya kendisinin bunlardan biri olduğunu sanmaktır.

Hayra ve hasenata, dünya menfaatlerine ve hizmete delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada müezzin görmek, hayra davet ediciye veya simsara yahut nikâh memuruna veya elçiye işarettir.

Rüyada ezan okuduğunu görse ve bu rüya hac aylarında görülse, hacca gitmeye işarettir.

Bazen de ezan hırsızlığa işarettir.

Bir kadının rüyada minarede ezan okuduğu görülse, orayı cahil kimselerin istila etmelerine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın