Rüyada merdiven basamakları görmek

Rüyada merdiven başamaklarini görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine delalet eder. Merdivenin başamaklari, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya, bazan da merdiven başamaklari, yolcunun duraklarina veya zaman zaman konaklayacagi yerlere delalet eder. Bazen de merdiven başamagi, evin hizmetçisine ev sahibinin köle ve katibine delalet eder. Bir kimse bilinmiyen bir başamaga çıktığını görse, eğer sonuna gelmis ve kendisi de hasta ise ölür. Yüksek bir çardagin en yukarısına çıktığını gören kimse Cennet’in en yüksek derecesine vasil olur. Onun yüksek yerine çikmaksizin biraz asağıda durduruldugunu görse, ölümden sonra Cennet’in yüksek derecelerine çikmaktan men edilir. Merdiven başamaklarindan indığını gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Reis ise reislikten ve isinden alinir. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıkli hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır. Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indigi yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yaninda ise yahut çok saman ve arpa olan ve dünyanin mallarına delalet eden bir yer olursa, o kimse hastalığından iyilesir. Eğer merdivenden, tanımadigi bir yere inse yahut önceden tanıdığı Ölmüs bir kavim üzerine inse veya kendisini parçalayacak olan ve içerisinde aslan ve yirtici hayvanlar bulunan bir çukura yahut bir kuyuya yahut kendisini gagalayacak bir kusun yanina ya da bagli bir gemiye veyahut hörgüçlü deve üzerine inse bu halde, zikrolunan. merdiven başamaklari, onun ömrünün günleridir. Basamaklardan indigi miktar onun ecel ve ölümüdür. Rüyayı gören uyanıklıkta hasta değilse, o kimse isyankar veya kafir olur. Eğer indigi yer cami, suluk, yesillik ve güzel kokulu bir yer ve orada yikanmak gibi güzel olan şeylerin olduğu bir yer ise, o kimse Müslümanliga sarihp tevbe ve istiğfar ederek bulunduğu halden döner. Eğer indigi yer anlatilan yerlerin ziddi olursa, yani korkutucu, ve büyük ateş, muzir hayvanat, yilan ve mahveden büyük şeylerin bulunduğu yer, o kimsenin derece derece helaka yaklaşmasina delalet eder. Eğer başamaklar kerpiçten olursa rüya güzeldir. Kiremit ve tugla gibi şeylerden olursa rüya çirkindir. Bazıları da, merdiven başamaklan hayırlı amellerdir ki, onun birincisi namaz, ikincisi oruç, üçün cüsü zekat, dördüncüsü sadaka, besincisi hac, altıncisi cihad ve yedincisi Kurandir, dediler. Merdivenin başamaklari balçik ve kerpiçten olursa hayırlı amellerde yükselmeye delalet eder. Kiremitten olursa bunda hayır yoktur. Çamur ve balçiktan olan merdiven ayaklari vali için yükşeklik ve din ile beraber izzettir. Tüccar için din ile beraber ticarettir. Merdivenin ayaklari tastan olursa kalb katiligi ile beraber yükşekliktir. Agaçtan olursa nifak ve riya ile beraber yükşekliktir. Eğer altından, olursa rüya sahibi devlet ve servete ve bolluğa nail olur. Eğer gümüşten olursa her başamagin adedince cariyelere nail olur. Bakırdan veya tunçtan olursa dünya metaina nail olur. Merdiven başamaklanna çıktığını gören kimse kendisiyle yükselecegi kadar anlayis ve zekaya sahip olur. Bazıları da, merdiven başamagi ibadet eden zahid bir kimsedir. Bundan dolayı ibadet eden ve zahid bir kimseye yaklaştigini gören kimse, yükşeklige, ibadete nail olur dediler. Vali için her başamak velayettir. Basamaklarin birdenbire üzerine varmak, rüya sahibinin uğrayacagi tehlikeye ve rüyada gördügü miktar müskilat ve kolayliklara işarettir. Yapilmis başamaklar işlerin kolayligina, ağaçtan yapılmış merdiven başamaklari bazan iste sebata ve gizlemeyi arzu ettiği bir şeyi gizlemeye delalet eder. Rüyada başamaklardan yukariya çikmak, azar azar nail olunacak yükşeklik ve Cennet’teki derecedir. Sayarak merdiven başamaklanna çiktigim gören kimse o başamaklarin sayısii kadar hayat sürer. Bes başamak, beş vakit namazdir. Basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlik, namazda meydana gelen noksanliktir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın