Rüyada maymun görmek

Rüyada maymun görmek, mağlup düşmana, hilekar ve sihirbaza, her türlü ayıbı bulunan adama, zulme ve haddi aşmaya işarettir.

Rüyada maymun görmek, isyan ve bununla birlikte gelecek gazaba, büyük günah işleyerek elindeki nimetleri yitirmiş adama; maymun bazen Yahudi’ye yahut Yahudi tıynetinde olan kimseye yorumlanır.

Rüyada maymun eti yemek yoksulluk ve ihtiyaca yahut yeni bir elbise edinmeye, maymunla kavga etmek hastalanmaya, ona galip gelmek hastalıktan iyileşmeye, maymunla cinsi münasebette bulunmak günah işlemeye, maymunun yanından uzaklaşıp gitmesi düşmana galip gelmeye tabir edilir.

Rüyada maymunun ısırması bir kimseyle aralarına husumet girmesine, maymuna binmek düşmanı kahretmeye, maymunu omuzuna yahut kucağına almak şerre, hile ve hırsızlık yapmaya işaret eder.

Rüyada iri cüsseli büyük maymun kendini halka sevdirmeye, çıkar için halka yaltaklık etmeye; yanılma yahut unutmaya, maymuna dönüştüğünü görmek günah işlemeye, zina yapmaya; maymun oynatıcısı hilebaza, şerli oyunlara delalet eder.

İnsanın rüyasında maymun görmesi; çok ahlaksız, yani ayıbın her türlüsü kendisinde mevcut bir kimseye işarettir.

Maymun görmek, büyük günahlar işlemeye; maymunun yanından kaçıp gittiğini görmesi düşmanına üstün gelmesine işarettir.

Maymun yavrusu görmesi, sihirbazlıktan gelir temin edeceğine; maymunu omzuna alması, onun bir evden mal çalarak çıkmasına işarettir.

Rüyada maymun görmek; çok ahlaksız bir kimseye yorumlanır.

Maymun görmek, büyük günahlar işlemek demektir.

Maymunun yanından kaçıp gittiğini görmesi hasmını yenmesi demektir.

Maymunu omzuna alması, hırsızlık yapacağına yorumlanır.

Maymun, hastalığın ve şanssızlığın işaretçisidir.

Sahte bir arkadaşınız size kötülük| yapmaya çalışabilir.

Aklına estiğini yapan, sinsi, geveze, sevimli, güvenilmeyecek bir ahbaptır.

Rüyada maymun görmek, hile, gaddar, melun, ırak bir düşmanla tabir olunur.

Maymuna bindiğini gören, düşmanından üstün gelir.

Maymun ile güreşerek onu yendiğini gören, hasta olur ve sonunda iyileşir.

Eğer maymun onu yener ise hastalıktan kurtulamaz. Yahut vücudunda ömür boyu kalacak bir iz alır.

Maymun eti hastalık ve mihnettir.

Bir maymunun rüya sahibinin kısrağına bindiğini görmesi karısı ile bir Yahudi’nin kötü bir münasebetine işarettir.

Danyal Aleyhisselam’a göre; rüyada erkek maymun, gaddar, müfsit ve aldatıcı bir erkekle ve dişi maymun aynı vasıfta bir kadın ile yorumlanır.

Kendisine bir maymunun bir şey verdiğini gören, ailesi için mal ve para biriktirir.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada maymun, büyük günah işleyen bir adamdır.

Kirmani’ye göre; Allah’ın (C.C.) nimetlerini inkar ve küfreden insan ile tabir olunur.

Maymun eti keder, eti yemek hastalıktır.

Rüyasında kendisine bir maymun hediye edildiğini gören, hırsızlık eder veya rüşvet alır.

Arkasında veya omuzlarında bir maymun olduğunu görenin evinden bir şey çalınır.

Bir başka rivayete göre de rüyada maymun görmek, kendisinde her türlü ayıp bulunan bir adama işarettir.

Rüyada maymunla kavga edip ve ona galip geldiğini gören kimse, hastalanır, sonra iyileşir.

Eğer maymun o kimseye galip gelse, o kimse hastalığa yakalanır.

Bazı tabirciler maymun, büyük günah işleyen bir adama işarettir, dediler.

Rüyada bir maymunla cinsi münasebette bulunduğunu görse, bir günah işler.

Rüyada bir hastalıktan dolayı ilaç için maymun etini yediğini gören kimse, o hastalıktan kurtulmaz.

Maymunun yanından savuşup gittiğini gören kimse, düşmanına galip gelir.

Maymun eti yediğini gören kimse, yeni bir elbise alır.

Bir kimse maymunun kendisini ısırdığını görse, o kimse ile bir kişi arasında düşmanlık meydana gelir.

Maymun, hilekar, sihirbaz bir kimsedir.

Maymun hastalığa işarettir.

Rüyada maymun avladığını gören kimse, sihirbaz kimselerden faydalanır.

Maymun mağlup bir düşmandır.

Rüyada bir maymuna bindiğim, onu dilediği gibi kullandığını gören kimse, düşmanım kahreder.

Bir kimse rüyada maymun etinden yediği görse, o kimseyi şiddetli bir keder veya ölüme yaklaştıran bir hastalık tutar.

Bir kimse rüyada kendisine bir maymun bağışlandığını görse, o kimseye galip gelecek bir düşmana işarettir.

Kendisine bir maymun bağışlandığını gören kimse, aldığı bir emanete hıyanet eder.

Rüyada bir maymunu omuzuna almış olduğunu gören kimse, hırsızlık yapar.

Maymun, işlediği büyük bir günahtan dolayı nimeti elinden gitmiş bir adamdır.

Rüyada kendisinin maymuna dönüştüğünü gören kimse, sihirbazlık sayesinde malı çoğalır.

Maymun görmek, zulüm ve haddi asmaya, masiyete ve Allah (C.C.)in gazabım icap ettiren fenalıklarda bulunmaya işarettir.

Bazen de maymun görmek, Yahudi’ye; maymunun etini yemek de fakirlik ve ihtiyaca işarettir.

Maymun görmek, nimeti elinden alinmiş fakir ve mahrum bir kimseye işarettir.

Hastalığın ve şanssızlığın işaretçisidir.

Sahte bir arkadaşınız size kötülük yapabilir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın