Rüyada bağlandığını görmek

Rüyada bağlandığını gören kimse bir yük altına girer veyahut isteği ile hürriyetini kısıtlar.

Rüyada iki elinin birbirlerine bağlanmış olduğunu görmek, kudretsizlikle yorumlanır.

Bir kimsenin iki elini bağlamak, onu iktidardan düşürmektir, iki elinin birisi tarafından bağlandığını görmek, o kimse vasıtasıyla iktidarının elinden alınacağına işarettir.

Rüyada iki elini bağlı görmek, aptallığa delalet eder.

Rüyada elleri ve ayakları sarılı ve bağlı görmek, rüya sahibi için kötü ve hayırsızdır. Bütün işlerinin bağlı ve iktidarının kısıtlı olduğuna delildir.

Rüyada el ve ayaklan bağlı olan kimsenin bunun çözüldüğünü görmesi hayırlıdır. Çünkü bu iktidarsızlık ve acizliğinden kurtulmaya delalet eder.

Rüyasında bir iple elinden bir yere bağlı olduğunu görmek, günah kazanmaya ve bir rivayete göre kedere ve gama işarettir.

Birisini elinden bir yere bağladığını görmek, rüya sahibi sebebiyle o adamın günaha gireceğine ve kedere düşeceğine delalet eder.

Ayağından bağlı olduğunu gören, hayır ve serde, zenginlik ve fakirlikte, her ne ise, halinde devam eder, öyleyse fakir ve zayıf için bu rüya iyi değildir.

Rüyada oturamayacak derecede iki ayağı birbirine bağlı olduğunu gören, fena bir ise tutulur.

Bir insani veya hayvani bir yere bağladığını görmek, onları koruyacağına, işlerinde onları zarardan sakınacağına delalet eder.

Bazıları demişlerdir ki: insan hür olduğu için onu bağlamak isinde ve gücünde hürriyetini elinden almak demek olduğundan iyi değildir. Fakat hayvan bağlamak hayra delalet eder.

Rüyada bir direğe veya ağaca bağlanmış olduğunu görmek iyi değildir.

Vücudunun bir yerinden başka bir kimseye bağlandığını gören, iyi ve kötü, işlerinde ona yakın olur.

Rüyasında kendini elinden veya ayağından bir yere bağlandığını gören, kendi kusuru ile işlerini bırakır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın