Rüyada igneci görmek

Rüyada igneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimseye işaret eder. Bazıları da, igneci bir kimsenin evini ve iş hususunda kendisin gözetleyldsi ve yaptığı isin ücretini kendisinden alan bir kimsedir, demişlerdir. Boynundan demir ile kan akitildığını gören kimse hasta ise doktor elinden şifa bulur. Eğer borcu dolayısiyle kendisinden bir mal talep ediliyorsa, hakim huzurunda onu öder. Nikahlanmayi arzu ediyorsa, bir kadınla evlenir. igneciyi görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesine işaret eder. Bazen de bu rüya, kefalet ve zimmete, ticaretten sonra zarar ve ziyana işaret eder. Rüyada annesmdan veya ev halkından birisinden kan aldığını gören kimsenin geçimi güçlesir ve kan aldığı kimselere asi olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın