Rüyada Hıristiyan görmek

Rüyada Hıristiyan görmek, rüyayı gören kimsenin aralarında uzun süredir hasımlık olan bir kimse ile karşılaşacağına ve ona galip geleceğine işaret eder.

Rüyasında Hıristiyan olduğunu görmek, dinine karşı inancı olmadığına delalet eder.

Rüyasında bir Hıristiyan gören, eğer birine karşı bir düşmanlığı varsa ona galip ve üstün gelir.

Bir Hıristiyanın İslam olduğunu görmek, onun Müslüman olacağına veya öleceğine işarettir.

Hıristiyanlarla beraber oturup kalktığını gören onlarla arkadaş olup tamamı ile Hıristiyanlığa meyil eder.

Savaşta olan bir kişinin Hıristiyan görmesi zafere ulaşılacağına delildir.

Bir Hıristiyanın din değiştirerek başka bir dine girdiğini görmek, onun kendi dininde sebat edeceğine delalet eder.

Bir Hıristiyanın minareye veya minbere çıktığını görmek, onun bir musibete uğrayacağına işarettir.

Rüyada Hıristiyan görmek, dost suretinde birtakım düşmanları ile karşılaşıp onları göreceğine işaret eder.

Rüyada Hıristiyan görmek, yardım ve galibiyet şeklinde de yorumlanır.

Rüyada ihtiyarlamış bir Hıristiyan görmek kötülüğü dokunmayacak bir düşmandır.

Bir kimse rüyada kendisinin Hıristiyan olduğunu görse, kendisinde Hıristiyanlığa benzer bir bidatin bulunmasına işaret eder.

Bir kimse kendisini Hıristiyan isimlerle uğraştığını duysa, halbuki kendisi de bunu kötü görse, o kimse korktuğu şeyden kurtulur.

Bir kimse rüyada Hıristiyan olduğunu görse, kendisinin de mahkemesi varsa, o kimsenin haksız olduğu bir konuda başarılı olacağı şeklinde yorumlanır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın