Rüyada Kur’an veya diğer şeyler okumak görmek

Rüyada Kur’an veya ondan bir ayet okuduğunu görmek, okuyan kimsenin izzet ve yüceliğe erişeceğine tabir edilir.

Rüyada Kur’an okuyan eğer günahkarsa Allah (C.C.) onun günahını af ve tövbesini kabul eder.

Rüyasında Kur’an okuduğunu gören fakirse zengin olur, borçlu ise borcunu öder.

Bu rüyayı gören kimse şahitlik yapacak ise doğru şahitlik yapar. Veya yanında bulunan emaneti sahibine teslim eder.

Kur’an’ı güzel bir ses ve makamla okuyan; izzete, yüceliğe ve güzel bir şöhrete erişir.

Rüyada Kuran harflerini tahrif ederek okuduğunu gören kimse Hak’tan döner ve ahdine hıyanet eder.

Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, hazan o kimse yalan yere şahitlik yapar veya bilmediği şeyi söyler.

Kuran okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, bir ise memur olur ve o isteki selahiyetine göre emrettiği ve nehyettiği şeyler kabul edilir.

Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan süreleri okumak, hastanın ölümüne delalet eder.

Rüyada Kur’an-ı Kerim’i okuyan kurraları görmek, kavmin şerefli ve reislerine delalet eder.

Bundan dolayı bir kimse bir takım kurraları bir yerde toplu bir şekilde görse o yerde insanların şereflilerinden bir cemaat toplanır.

Uyanıkken iyi okuma bilmeyen bir kimse, rüyada kıyamet gününde amel defterini okuduğunu görse, o kimsenin bundan sonra zenginleşeceğine, bütün ihtiyaçlarına kavuşacağına ve korktuğundan emin olacağına delalet eder.

Şayet okuduğu hayırsa hayır, şer ise, üzüntü, keder ve onlarla şöhret bulmaya, borç ve diyet gibi şeylere giriftar olmaya delalet eder.

Bir sayfa veya herhangi bir kitap okuduğunu gören kimse, bir mirasa erişir.

Sayfayı ters tarafından okuduğunu gören kimsenin, üzerinde borç birikir.

Kitap okuduğunu gören kimse, bir mirasa nail olur.

Eğer usta bir okuyucu ise, bir memuriyete tayin edilir.

Amel defterini okuduğunu gören kimse, günahlarından tövbe eder.

Bir kimse güzel ve doğru bir şekilde yabancı bir kitabi okuduğunu görse, o kimse bilmediği bir devlete yolculuk eder ve orada meşhur bir işi icra etmeye muvaffak olur.

Yabancı bir kitabi yanlış okuduğunu gören kimsenin, yabancı bir devletten kurtulmasına veya onun hastalanmasına ya da hastalığından iyi olmasına delalet eder.

Bu şekilde tabir edilmesi ise, okuduğu şeyin yabancı olmasından dolayıdır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın