Rüyada köle görmek

Hür olan bir kimse rüyada köle olduğunu görse ve kendisini köle eden kimseyi de tanıyorsa, bazen o kimse ona uyanıkken yardımda bulunmak suretiyle kendisine köle eder.

Rüyada köle görmek, o kimsenin onun hatalarina muttali olduğundan onu kendisine kul ve köle eder.

Rüyada köle görmek, rüya sahibinin borç alacağına ve aldığı kimsenin bir nevi kölesi gibi olacağına veya bir başka kimsenin işçisi olacagma işarettir.

Rüyada kendisini, efendisinin sattigini gören kimse, izzet ve şerefe nail, bazen de şiddet ve zillete giriftar olur.

Rüyada köle görmek, Yusuf (A.S.)’ın meshur kıssasına kıyasen rüyada satılan kimse hayra nail olur.

Bazen de rüyada köle olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)in iyilikle emreden, kötülükten nehyeden, farz namazlarini kilan, zekatini veren ve Allah (C.C.)dan korkan olgun bir kulu olduğuna işarettir.

Rüyada köle olmak, üzüntü ve kederdir. Köle olduğunu gören kimseye. üzüntü ve keder isabet eder.

Satıldığını gören kimse sıkıntı çeker. Ancak kendisini satın alan kadın ise, o zaman o kimseye satildigi para miktan bir ikram yapilir.

Kocasi olmayan bir kadın rüyada cariye olduğunu görse, evlenir. Kocasi olan bir kadın kendisini sattigini görse, kocası onu boşar.

Bir kimse rüyada kendisini düşmanının kölesi olduğunu görse, o kimseyi düşmanı kahr ve perisan eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın