Rüyada ağrı görmek

Rüyada ağrı görmek, günahlardan pişmanlığa tabir edilir.

Diş ağrısı, o dişin nispet edildiği akrabadan sıkıntı duymaya, boyun ağrısı geçimsiz mizaca, emanete ihanet etmeye yorumlanır.

Rüyada görülen omuz ağrısı, yanlış işlere ve kötü kazanca tabir edilir.

Rüyada görülen karın ağrısı, malı günah işlemek için harcamaya ve bundan dolayı pişman olmaya yorumlanır.

Rüyada görülen göbek ağrısı, eşine yumuşak davranmamaya dalalet eder.

Rüyada görülen kalp ağrısı, inanç zayıflığına işarettir.

Rüyada görülen ciğer ağrısı, çocuğunu iyi terbiye etmemeye yorumlanır.

Rüyada görülen dalak ağrısı; hafif olursa mal kaybına, ağır olursa ölüme yorulmuştur.

Rüyada görülen sırt ağrısı, erkek kardeşin ölümüne yahut destek gördüğü kimselerden sıkıntı içinde olmaya tabir edilir.

Rüyada görülen uyluk ağrısı, mensubu bulunduğu kavim ve millete kötülük yapmaya, ayak ağrısı yanlış ve günah işlenen yerlere gitmeye dalalet eder.

Rüyada görülen kasık ağrısı, aleyhte söz söyleyenlere kötülük düşünmeye işaret eder.

Rüyada ağrı çekmek, sağlıklı, huzur ve güven içinde yaşanacağını belirtir.

Rüyada ağrının dinmesi, umulmadık ve önemli bir yardımın alınacağına işarettir.

Ağrı çeken bir insan veya hayvana yardım etmek girişilen işlerde başarıya ulaşılacağını belirtir.

Rüyada ağrı görmek, sevgiliniz sizi hayal kırıklığına uğratıp kalbinizi kırabilir.

Rüyada ağrı görmek, hayatınıza kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyen biri girebilir anlamına gelir. Ya da önemsiz bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir.

Rüyada ağrı görmek, grip veya başka hastalıkların habercisi de olabilir.

Birçok tabirciler rüyada görülen ağrıyı iyiliğe ve sağlığa yorumlamışlardır.
Buna rağmen ağrının bulunduğu yere göre ayrı ayrı da yorumları yapılmıştır.

Rüyada baş ağrısı görmek, üzüntüye ve düşünceye;
boyun ağrısı görmek, şaşkınlığa ve ne yapacağını bilememeye;
diş ağrısı görmek, kin beslemeye;
göz ağrısı görmek, uzağı görememeye ve bu yüzden işlerinin aksamasına;
bel ağrısı görmek, takatsizliğe ve tembelliğe;
göğüs ağrısı görmek, rakipleri için kötü şeyler düşünmeye;
diz ağrısı görmek, tembelliğe;
dil ağrısı görmek, rakiplerinin kendisine karşı yapacakları haince ihanete;
ayak ağrısı görmek, uzun bir yolculuğa yorumlanmıştır.

Bir başka rivayete göre de rüyada hissedilen ağrı genellikle günahtan pişman olmaya işaret eder.

Boyun ağrısı, rüya sahibinin geçimsizliğine ve şikayetin hasıl olmasına işaret eder.

Bazı tabirciler, boyun ağrısının, rüya sahibi için emanete ihanet etmesi ya da Allah-u Teala tarafından üzerine inecek azaba işaret ettiğini söylemişlerdir.

Rüyada omuz ağrısına yakalandığını görmek, rüya sahibi için kötü kazanca ve kötü bir iş yapmasına işaret eder.

Bir kimse rüyada karin ağrısına yakalandığını görürse, bu rüya kendisinin hanımına fena muamele yaptığına işarettir.

Kalp ağrısı, rüya sahibinin itikadının bozuk olmasına, ciğer ağrısı, çocuğu hakkında fena muamele yapmasına işaret eder.

Rüyada şiddetli bir dalak hastalığına yakalanırsa, rüya sahibinin ölümünden korkulur.

Akciğer ağrısı ise, ölümün yaklaştığına işarettir.

Sırt ağrısı, rüya sahibinin kardeşinin öleceğine işarettir.

Rüyada belinin büküldüğünü gören kimsenin, fakir düşmesine ve yaşlanmasına işarettir.

Ayak ağrısı, Allah-u Teala’ya isyan edilen yerlerde dolaşmaya işaret eder.

Bazı tabircilere göre, ayak ağrısı malın çokluğu ile tabir olunur.

Uyluk ağrısı, rüya sahibinin kavim ve kabilesi hakkında fenalık yapmasına işaret eder.

Ayrıca erkek çocuğunun olmasına da işaret eder.

Bazı tabircilere göre ise; rüyada hissedilen ağrı, günahtan pişman olmaya delalet eder.

Rüyada bir dişinde ağrı hissettiğini gören kimse, o dişin nispet edildiği yakınından çirkin bir söz işitir. Duyduğu ağrı miktarınca, yakını olan o adam, onun hakkında sert bir muamelede bulunur.

Boyun ağrısı, rüya sahibinin geçimsizliğine ve bir şikayetin doğmasına delalet eder.

Bazen boyun ağrısı, rüya sahibinin bir emanete hıyanet ederek yerine vermemesine ve Allah-u Teala tarafından inecek azaba delalet eder.

Omuz ağrısı, rüya sahibinin kötü kazancına delalet eder.

Karin ağrısı, rüya sahibinin malını bir günah uğrunda sarf etmesine ve buna da pişman olmasına delalet eder.

Bazı tabirciler karın ağrısı, sahibinin akraba ve ailesinin sıhhatte olduklarına delalet eder, dediler.

Göbek ağrısı sahibinin hanımı hakkındaki muamelesinde fenalık ve yaramazlık yapmasına, kalp ağrısı, sahibinin dini meselelerde itikadının bozuk olmasına, ciğer ağrısı çocuğu hakkında kötü muamele yapmasına, dalak ağrısı sahibinin çoluk ve çocuğunun geçimini temin eden büyük bir malının bozulmasına delalet eder.

Dalağın ağrısı şiddetli olursa, hatta ölümünden korkulur bir durum da varsa, o kimsenin dininin gitmesine, akciğer ağrısı; ciğer ruhun bulunduğu bir yer olduğundan ecelin yaklaştığına delalet eder.

Sırt ağrısı sahibinin erkek kardeşinin öleceğine delalet eder.

Bazı tabirciler de sırt ağrısının tabiri çocuk, ana, önder ve dostundan, rüya sahibinin kuvvetlendiği kimselere aittir, dediler.

Rüyada ağrıdan belinin büküldüğünü gören kimsenin, fakir olmasına ve yaslanmasına delalet eder.

Tabircilerden bazıları, ayak ağrısı, malın çokluğuna delalet eder, dediler.

Tenasül uzvunun ağrıması aleyhinde söz söyleyenlere fenalık etmeye delalet eder.

Hayatınıza sizi kendi menfaatleri için kullanmaya çalışan biri girebilir.

Sevgiliniz sizi hayal kırıklığına uğratıp kalbinizi kırabilir.

Ya da tehlikesiz bir hastalığa yakalanacağınız anlamına gelir.

Diş ağrısı, kötü hareketlere maruz kalınacağına, omuz ağrısı suç işleneceğine, boyun ağrısı, ihanete uğramaya, ağrıdan belini bükülmüş görmek, maddi sıkıntıya düşüleceğine, erkeklik organının ağrıdığını görmek ise gören kişinin düşmanlarına kötülük yapacağına işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın