Rüyada kaya, taş, çakıl görmek

Rüyasında bir takım kayalar ve taslar görmek, iki şekilde yorumlanır; biri mal, diğeri büyük adam. Rüyada kayalari veya taslari olduğunu görmek, büyük bir makarna ve mala ve iyi huylu bir kimse ile dost olmaya delalet eder. Beyaz bir tas, hayır ve menfaate, şan tas, kötü bir kimse ile dostluga, kirmizi bir tas görmek, dini inanci olmayan bir kimseye; siyah tas görmek, münafik bir kimse ile iş yapmaya ve ondan zarar göreceğine işarettir. Rüyasında tas topladığını gören, yolculuktan mal elde eder. Bir ovadan ve boş bir yerden tas toplayip sehre getirdığını gören, hile ile para kazanır. Elindeki tasi başka bir tas üzerine koyduğunu gören, malını istemeyerek başka bir kimseye verir. Küçük, kirilmis ve ufaltilmis tas parçalari topladığını gören, mal biriktirir. Ufak taslari, kimse görmeden toplayip cebine koyduğunu gören. Ötekinin berikinin malını çalar. Düz, parlak ve mermer taslar helal mala; egri bügrü, adi taslar ise haram mala işarettir. Tasin düz ve parlak elmasi, kazancın kolayligina; pürüzlü ve kaba taslar ise güçlükle kazanilan paraya delalet eder. Rüyasında bir kimseye tas attigini gören, onu zina ile veya daha büyük bir şeyle suçlar. Bir rivayete göre, hakkında kötü konuşur. Attigi tasin, değerek o adamı yaraladığını görmek, suçlamanin veya kötü sözün onu üzdügüne ve zarar verdigine işarettir. Halil El-Isfahaniye göre; büyük kayalar, kati kalpli kimselerle tabir edilir. Rüyasında bir kayayi koparmak için üzerine çıktığını gören, zor bir ise başlar. Eğer kayadan bir parça koparirsa o iste kopardığı derecede başarılı olur. Bir şey koparmazsa, eline de bir şey geçmez. Bir büyük kayanin yere düstügünü görmek, o yerde büyük bir kimsenin ölecegine, yahut savaş veya çekirge ve dolu gibi bir afetin çıkacağına delalet eder. Bir kayayi oydugunu gören, zor bir ise başlamak ister. Kayadan bir şey oyabiliyorsa, o iste başarılı olur. Ata biner gibi bir tasa bindiğini gören, bekar ise evlenir, değil ise, zor bir isle meşgul olur. Bir kayaya bir sopa ile vurarak onun yanildığını ve oradan su çıktığını gören, fakirse zengin olur; zengin ise malı artar, rivayete göre, bir memuriyete girer ve sözü geçen bir kimse olur. Bir başka rivayete göre de, eline kolay rızk geçer. Boynunda bir tas asili olduğunu gören, zarara ve para cezasina uğrar. Bir tasa dayandığını gören, çok malı olan bir kişiye dayanir. Bir kayaya dayanip oturdugunu gören, mevki sahibi bir kimseye yaslanip rahat eder. Bir tasi başınin üzerinde tasidığını gören, bir kimsenin hizmetine girer ve ondan fayda görür. Gökten tas yagdığını görmek, o memlekette para ve geçimin çok olacağına, bir rivayete göre de bela ve musibet geleceğine işarettir. Bir kayayi devirmek için çalıştığıni gören, büyük bir kişiyle arasi açilir ve onunla kavga eder. Eğer kayayi devirebiliyorsa, bu kavgada üstün olur. Bir kayanin üzerinden bir kaç kere atladığını gören, büyük bir kimseden iş ister ve alır. Ebu Said El-Vaiz’e göre; kaya, sevinç ve geçim bolluğudur. Mermer, mal ve ferahliktir. Çakmak tasi mülktür, siyah tas ve kaya, kati kalpli kimsedir; küçük taslar mal ve ilimle kıyaslanır. Kirmani’ye göre; küçük taslar halka, bir rivayete göre de, bilginlere delalet eder. Gökten bir kus inerek ufak taslar toplayip bunlari üstüne attigini gören, ilim ögrenir, yahut hayır ve menfaat görür. Küçük taslari toplayip koynuna koyduğunu veya yuttugunu gören, ilim adamlarina; bir rivayete göre de, zenginlere yaklaşir. Küçük taslari denize attigini gören, malını denizde kaybeder. Taslari kuyuya attigini gören, malını evlenmede veya bir hizmetçi alarak harcar. Bir tasla kus avladığını gören, bir ise başlayip o işi başarir. Küçük taslarla bir insani tasladığını gören, o kimsenin hakkında kötü sözler söyler. Kulagina küçük bir tasin girdiğini gören, üzülecek bir söz duyar. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada kaya görmek, büyük bir kimseye, sabirli bir kadına sebata, ihtiyata, uzun ömre, rütbeye, ucuzluga, unutulmaya, eve, ete ve esek gibi hayvana tabir olunur. Bir memlekette bir çok kayalar olduğunu görmek, orada ucuzluk olacağına delalet eder. Kaya, bazı rüyalarda memuriyete delalet eder ise de, bu uzun zaman devam etmez. Kadına yorumlanmasi gerektiğinde ise tabir eden “Kanaatkar ve sabirli kadındır” diye yorumlar. Daglardaki kayalar, memleketin ileri gelen büyükleridir. Bir kayanin üzerine çıktığını görmek, dağ rüyası gibi yorumlanır. Daglardan koparak yere düsmüs kaya parçalari, isinden çikarilmis devlet büyügüne, veya ölmüs böyle kimselere tabir edilir. Büyük bir kayanin yerinden kopup düstügünü görmek, büyük bir memurun isinden uzaklastırilmasi veya onun ölümüne delalet eder. Bir kayaya tirmandığını gören, büyük bir yere geçmek için çalisir. Kolayca çikarsa, maksadina da kolaylikla ulasir. Tas, rüyada kati kalpli, cahil, tembel kimselerle de tabir olunur. Bazıları, ölüye de işarettir, diyorlar. Rüyasında kendisinin tas kesildığını gören, kati kalpli fesatçi, dinsiz ve asi olur. Eğer hasta ise ölür, veya felç illetine tutulur. Gökten yere tas düstügünü görmek, o memlekete kati kalpli bir idareci geleceğine işarettir. Gökten düsen tasin parçalanarak evlerin üzerine saçildığını görmek, zulüm ve kötülüğün bütün halkı tehlikeye sokacağına işarettir. Gökten yere tas yagmasi, çekirge, fırtına, soguk, tayfun veya salgin bir hastalıkla da yorumlanır. Rüyasında tas tasidığını gören, çok zor bir ise girer. Bir tasa bindiğini gören, bekarsa evlenir, zengin ise daha da zenginleşir. Degirmen tasi, ilim adamı, evlat, evlenme, mal ile yorumlanır. Böyle bir tasi olduğunu gören, düşmanına üstün olur. Faydali taslari gören, huzur ve rahata kavuşur. Küçük tas parçalari; para, servet ve bir rivayete göre de, bela ve musibettir. Birinin kendisine bir avuç çakil tasi verdiğini gören, o kimseden para alır. Evinde birçok çakil taslari görmek, zengin olmaya delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın