Rüyada katran görmek

Rüyada katran görmek, haram yoldan elde edilecek paraya, helal olmayan gelire yorumlanır.

Bozguncu karakterli insanları ıslah eden kimseye, eğitimciye, vücuduna katran sürünmek yahut katranlı elbise giymek azabı gerektirecek işler yapmaya delalet eder.

Rüyasında katran gören kimse insanların kötülüğü için uğraşıyor demektir.

Rüyada katran görmek, rüya sahibinin haram yoldan para kazandığına işaret eder.

Rüyada katran görmek, fesatla yorumlanır.

Rüyada katran süründüğünü veya katrana batırılmış bir elbise giydiğini görmek, Allah (C.C.) Hazretlerinin yasakladığı işleri yaptığına delalet eder.

Bazılarına göre; rüyada katran görmek, size sürülmek istenilen bir lekeden sıyrılacak şekilde kendinizi sıkı sıkı savunduğunuza ve bu iftiranın tamamen yok edilmediğine işaret sayılır.

Bir başka rivayete göre de rüyada katran görmek, müfsit (bozguncu) kimseleri fesat çıkarmaktan meneden bir adama işarettir.

Bir kimsenin rüyada katran süründüğünü görmesi, Cenab-ı Hakk’ın Cehennem ehli hakkında varid olan “Gömlekleri katrandandır.” mealindeki ayet işaretince, o kimsenin günah ve yaramaz işler işlemesine işarettir.

Rüyada görülen katran, yasa dışı yollardan kazanılan haram para olarak yorumlanır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın