Rüyada namaz görmek

Rüyada vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada imam olarak farz namazı kıldırmak tazminat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye işarettir.

Rüyada imama uyarak vaktin farzını kıldığını görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya tabir edilir.

Rüyada sabah namazı kılmak, zaruru ihtiyaçlarını gidermeye, rızık peşinde meşru gayret sarfetmeye yorumlanır.

Rüyada öğle namazı kılmak, maksadın hasıl olmasına, başkalarına yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye ya da işten çıkarılmaya işaret eder.

Rüyada açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek sevinç ve sürura, bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak üzüntüye dalalet eder.

Rüyada öğle namazını ikindi vaktinde kılmak borcunu ödemeye işarettir.

Rüyada ikindi namazı kılmak, arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına işaret eder.

Rüyada akşam namazı kılmak, arzu ettiği ya da üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işaret eder.

Rüyada yatsı namazı kılmakgeçim işlerinde ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye işaret eder.

Rüyada yatsı namazı bazen işin bitmesine, meşguliyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine işaret eder.

Rüyada cemaatle namaz kılmak (eğer saflar düzgün ve sık ise) rüyayı gören ve namaz kılan cemamatin hayır üzere olmalarına ve çokça tesbih etmeye yorumlanır.

Rüyada kıbleye karşı namaz kıldığını görmek, dünya ve ahirette hayra işarettir.

Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, din yolundan ayrılacağınızı gösterir.

Başlamış olduğunuz namazı yarıda bıraktığınızı görmek muratlarınızın şimdilik gerçekleşmeyeceğini; cenaze namazı kıldığınızı görmek, uzun ömürlü olacağına işarettir.

Rüyada kıbleye doğru namaz kıldığını görmek, dünya ve ahirette hayra yorumlanır.

Kıbleye doğru değil de başka tarafa doğru namaz kıldığını görmek, dinden çıkacağınıza yorumlanır.

Namazı yarıda bıraktığınızı görmek emellerinize kavuşamayacaksınız demektir.

Cenaze namazı kılmak uzun ömre yorumlanır.

Rüyasında namaz kılan kimse bütün dertlerinden kurtulup, huzurlu bir hayata başlayacak demektir.

Dogu yönüne dönerek namaz kıldigin gören, hacca gider.

Dogu ve batiya dogru namaz kıldığını görmek, Islamiyetten uzaklastigina, seriata uygun olmayan bir iş yaptığına delildir.

Arkasini kibleye dönmüs olduğu halde namaz kıldığını gören, Islami arkasına atmis olur.

Bir rivayete göre eşinden başka bir kimse ile yakinlasir.

Bir mescit halkıni kiblenin gayri bir tarafa dönerek namaz kıldiklarini görmek, o yerin devlet başkaninin dinden uzaklastırilacağına delalet eder.

İlim adamlarindan birini kiblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o alimin sünnet ve seriata aykiri davrandığına işarettir.

Namazın vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadığını gören, zor ve yapılması çok güç bir ise başlar ve bir rivayete göre de, gerek dünya ve gerek ahirette güçlüge uğrar.

Namazda bir cemaate imamlik yaptığını gören, büyük bir memuriyete, veya bir sirkete girerek orasini yönetir.

Bilmedigi bir yerde, tanımadigi kimselere imamlik yaparak, namaz kıldirdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir.

Kibleye dönüp namaz kıldığını görmek ise uzun bir ömre delalet eder.

İbn-i Kesir’e göre; bir cemaate imamlik etmek hayırdır.

Sokakta namaz kıldığını görmek hayır değildir.

Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldirdığını görmek, o yerin hükümet başkanindan kendisine bir hayır geleceğine işarettir, öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızk ve malının artacağına delalet eder.

Cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur.

Dünya ve ahirette Allah’ın (CC) ihsanina nail olur.

Ikindi namazını kıldığını görmek zahmet ve zorluktan sonra muradına erecegine delalet eder.

Aksam namazını kıldığını gören hayır ve serden her ne arzu etmis ise, ona çabukça kavuşur.

Yatsi namazını kıldığını görmek, akrabalari ile iyi geçindigine işarettir.

Sabah namazını kıldığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir.

Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çikar.

Namazini tamamlamadan yarida birakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez, abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur.

Bir sahrada veya bir kirda namaz kıldığını gören kimse, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider.

Cemaate yetismek için camiye dogru kostugunu gören ve namaza yetisemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez.

Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir.

Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyecegine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir.

Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (CC) sefaatine nail olur.

Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve ahirette büyük hayır ve hasenata erişir.

Kabenin damında kıldığını gören seriata uymayan bir iş işler.

Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratinin çokluguna işarettir.

Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızktir.

Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duasi ile hidayete ulasacağına delalet eder.

Namaz rüyasınin tabirinde üç şeyi dikkate almak gerekir; farz, sünnet, nafile.

Farz namazlari hacca, fuhustan ve fenalıktan çekinmeye; sünnet namazı temizlige, sabir ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmege delalet eder.

Nafile namaz ise ehil ve iyalinin geniş rızkına, dostlarinin ve komsularinin işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder.

At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer.

Namazda uzun süre ayakta durup, rükua varmadığını görmek, malının zekatini vermediğine işarettir.

Rükua varıp da secde etmediğini görmek ömrünün kisaligina delalet eder.

Sarhoş olarak namaz kıldığını gören yalanci sahitlik eder.

Cafer-i Sadık, namazı yedi şekilde yorumlamaktadir; emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk.

Secde etmeyi de beş şekilde yorumluyor; isteğinin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah’ın (C.C.) emirlerine uymak, kolaylik.

Cenaze namazı kıldığını görmek, duasinin kabul olunmasina ve Cenab-ı Hakkin affina mazhar olacağına işarettir.

Büyük bir devlet adamınin maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldiklarini görmek, savaş zamani ise, zafere; başka zamanda ise, uzun ömür ve mal artisina delalet eder.

Bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduguna ve isin olacağına delalet eder.

Bir bostan veya bahçede namaz kıldığını gören, cenab-i Hakka tövbe ve istiğfar eder.

Ekili bir tarlada namaz kıldığını gören borcunu öder.

Bir hamamin soyunacak yerinde namaz kılmak mekruh bir iş yaptığına; hamamin içinde namaz kılmak, haram bir mal veya rızk yediğine delalet eder.

Ramazan bayrami namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyilesecegine, sıkıntısı varsa genişleyecegine, tutuklu ise tahliye edilecegine delildir.

Kurban bayramının namazını kılmak ise, memuriyete, yeni bir ise, hakkı olan bir şeyi elde edecegine, sevince delalet eder.

Bir yerde seccade veya benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kıldığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlik ise fakirlige düsecegine ihtiyaç içinde kalacağına işarettir.

üzerinde hiç bir şey olmadığı ve çiplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhus işler.

Yahut haramdan kazandigi parayla sadaka verir.

Namaz kılarken konuşan, verdigi hediye veya sadakayi geri alır.

Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başarali olarak çıkacağına delalet eder.

Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka veya zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdigine işarettir.

Gece yarısı namaz kılıyorsanız, her ne dileğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır; bu meyande vacip olan bayramin namazını kılinaniz, nese ve sevincinizin daim olacağına, evlat ve iyalinizin hayrini göreceğinize işarettir.

Teravih namazını kılmaniz halinde, dini bütünlügünüzü her yerde tasdik ettireceğinize, her tülü sefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine ömrünüzün uzun olacağına, itibarinizin devamlıligina hükmolunur.

Rüyada namaz kıldığını görmek; iyi bir insan olduğunuza, ne isteğiniz varsa gerçekleşeceğine, kıbleden başka bir yönde namaz kıldığını görmek; kötü yola sapacağınıza, bir camide insanların kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görmek; bulunduğunuz memlekette büyük bir insanın öleceğine, cenaze namazını kıldığını görmek; uzun ömürlü olmaya, abdestsiz namaz kıldığını görmek; sağlığınızın bozulacağına ve üzüntüye işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın