Rüyada dere, vadi görmek

Agaç ve odunu çok bir vadiye girdiğini gö-ren, iyi kalpli ve zengin bir kimse ile arkadaş olur ve ondan hayır ve fayda görür. Eğer girdiği vadi ağaçsiz ve çiplak ise, bu rüyanin tabiri yukaridaki rüyanin aksinedir. Bir vadide kaybolup bulun-madığını gören ölür. Danyal Aleyhisselama göre büyük vadi bir devlet büyügü ile tabir olunur. Kirmani’ye göre rüyada vadi görmek hacca gitmekle yorum-lanir. Cafer-i Sadık’a göre; rüyada vadi veya dere görmek dokuz şekilde tabir olunur; hac, devlet büyügü, ihtisam, mal, nimet, tica-ret, başkanlik, zafer ve ilim. Abdulgani Nablüsi’ye göre; rüyada vadi ve dere görmek, ağaçli, çayirli ve sulu olursa, hayır; bereket, menfaat, devlet ve ik-bal ile tabir olunur. Dere kuru, taslik, ağacı ve otu bulunmazsa, bunun yorumu yukaridakinin aksinedir. Agaçli, çimenli ve sulu bir dereye girdiğini gören, devlet ve nimete erer. Öyle bir vadide oturup suyundan içtiğini gören, rahat ve geçimi bol olarak ömür sürer. Kenarlari dik, kayalik, çiplak ve kuru bir dereye girdiğini gören, geçim zorlugu çeker. Öyle bir dereden çıktığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Ekili ve güzel bir bölgede bir deresi olduğunu gören, büyük bir sansa ve rütbeye, eğer layik ise, bir devlet büyügü olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın