Rüyada hilkatin değişmesi görmek

Kendisi genç ve dinç veya orta yaşlı ve kuvvetli olduğu halde rüyada çok ihtiyar olduğunu görmek, dinde iyiliğe, şerefinin ve haysiyetinin artmasına, ihtiyar olduğu halde rüyada kendisini genç görmek bu rüyanın aksiyle yorumlanır.

İbn-i Şirin’e göre; ihtiyar veya orta yaşlı bir kadın rüyasında kendisinin genç olduğunu görse, dünya ona güler.

Bir kadın rüyasında gayet güzel ve taze olduğunu görse, çok geçmeden vefat eder. Erkek de böyledir. Boyunun uzun, vücudunun kalın olduğunu gören kimsenin ömrü uzun ve şerefi de ziyade olur. Boyunun kısaldığını veya küçüldüğünü gören, evini veya malını satar. Eğer memur ise işinden atılır. Bir rivayete göre iflas eder.

Rüyada vücudunda her hangi bir azasında eksiklik gören, dünyasında başarılı olamaz. Kendisinin kadın olduğunu veya kadın cinsiyet organına sahip olduğunu görmek alçaklık, hakaret ve noksanlıktır. Eğer bir mahkemesi varsa, hasım ile anlaşır.

Bir kadın kendisinin erkek olduğunu, erkeğin cinsiyet organı gibi şeyi bulunduğunu görse, sözü geçen biri olur. Eğer hamile ise erkek bir çocuk doğurur. Eğer hamile değilse hiç çocuğu olmaz.

Bazen bu rüya kocaya, kardeşe ve oğula da nispet olunur. Bir kadın erkek olup kadınlarla münasebette bulunduğunu veya evlendiğini görse bir hayra, bir şerefe, rızka ve bolluğa ulaşır.

Rüyasında bir kadının erkek olup bir erkekle evlendiğini görmesi şaşılacak bir şey görmesiyle yorumlanır. Kendisinde bir hayvan gibi bir kuyruk, boynuz veya tırnak olduğunu veya fil gibi bir hortumu bulunduğunu görmek hayırlıdır.

Kuş gibi kanatlı ve tüylü olduğunu görmek kadrinin kıymetinin artacağına delalet eder. Kuş olup uçtuğunu görmek üç şekilde tabir olunur; yolculuk, bir isin hemen olması, ibadet.

Eti yenmeyen cinsten bir hayvan olduğunu görmek iyi değildir. Rüyayı gören bir iş yapıyorsa, isinden olur. Bir rivayete göre, halk arasında kötü isim yapar.

Deve, koyun, sığır ve benzeri eti yenen bir hayvana dönüştüğünü görmek, hayra delalet eder. Maymun ve benzeri gibi bir hayvan olduğunu görmek Allah’ın (C.C.) gazabına uğrayacağına işarettir.

Cafer-i Sadık (R.A.)’a göre, hayvanlardan her hangi birine dönüştüğünü görmek on şekilde yorumlanır; hakaret, küçük görme, gazap, musibet, intikam, alay, irtikâp, fena is, alçaklık, kötü görme. Böyle bir rüyada hayır yoktur.

Danyal Aleyhisselam’a göre; kendisinde fayda olan bir şeye dönüştüğünü görmek, önce sıkıntıya sonra feraha delalet eder.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; iyiden kötüye dönüşmek dünyada fenalığa, aksi, fena şeyden iyi şeye dönüşmek ise din ve dünyada arzularının olacağına delildir.

Abdulgani Nablusi’ye göre; erkeğin kadına dönüşmesi hayır değildir. Alçaklık, hakaret, iyi yolda olmamak, fesat, sefalet ve fakirliğe delalet eder. Aksine ihtiyarin genç, çirkinin güzel ve kadının erkek olması hayırdır. Kuvvetin artmasına, mutluluk ve sevince, dinde iyiliğe ve nihayet hayra işarettir.

Yorum yapın