Rüyada herhangi bir yer görmek

Bir yerin tabiri, oranın değerli olup olmamasına, verimliliğine göre tabir edilir.

Rüyada madde ve geniş yer görmek geçim genişliğine, dar yer geçim zorluğuna, verimli yer hayırlı eş ve dünyalığa, güzel amele tabir olunur.

Rüyada verimsiz yer görmek, üzüntü ve kedere, ahireti kazandıracak amelleri az işliyor olmaya dalalettir.

Rüyada yerleşim alanlarına yakın yer (arazi) zengin olmaya, uzağa düşen yer zorluk ve mihnete tabir edilir.

Rüyada bir yere sahip olmak yahut orayı satın almak bekar için evlenmeye, evli kimse için iş kurmaya, hasta için iyileşmeye yorumlanır.

Rüyada terin taşa, bakır, tunç ve demir gibi madenlere dönüştüğünü görmek başka bir kazanç ve meşgale yöntemlerine, yeşil ve verimli alanlar, sulak yerler din ve dünya güzelliğine işaret eder.

Rüyada yer ve toprak insanın din ve dünyasına, kişinin ahiret için yapıp ettiklerine tabir olunur.

Rüyada bilinen yer görmek, o yer üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kimseye, bilinmeyen yer insanın anne ve babasına, eş ve çocuklarına, ortağa, güvenli mirasa, yaygı ve sergilere, döşek, yatak ve evin diğer eşyasına, binite ve evin kendisine işarettir.

Yer ve mekan, her türlü insanın yerleştiği ve eğleştiği ya da yaşadığı yer ve mekanlara tabir edilir.

Yer ve toprakta meydana gelen olumlu değişmeler insan için hayra ve iyiliğe, daralma ve diğer olumsuzluklar üzüntü ve şerre delalet eder.

Yorum yapın