Rüyada kilise ve mabet görmek

Rüyada manastir, havra ve benzeri mabetler görmek yaptıkları ile insanları aldatan ve sonu olmayan yalanci bir insanla yorumlanır. Kilisede hristiyan adetlerinin aksine bir iş yaptığını görmek hayırlıdır. Bu mabetlerden birinde oturdugunu görmek, rüya sahibi iyi ve dindar bir kimse ise, hayırlıdır; değilse, serdir. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada kilise veya benzeri bir mabet görmek hristiyanlar için gözyaşı ile dua etmege delalet eder. Bizim için ise, aksilik, yalan, iftira, zulüm yeri ve içki meclisi olarak tabir olunur. Rüyasında bir kiliseye girdiğini gören, eğer bekar ise, evlenir. Evli ise bir çocuğu olur. Eğer orada duvarlara naksedilen resimlere secde eder veya onlari öper, veya tam bir hristiyan gibi ibadet ederse, yahut belinde kemer (zünnur) görürse, hidayetten dalalete düşer; kiliseye girip orada hristiyan adetlerini inkar ile Allah’u Tealayi anarsa, kendi kudreti derecesinde yasaklanan emirlerden sakinirsa, kendisine Cennet kapilari açik tutulur. İbn-I Kesire göre; kilise ve benzeri, seytanlarin toplanti yeri olarak tabir olunur. Kilisenin yeniligi, büyüklügü ve yapilisi dinde zaafa ve Müslümanlarin aldatıldığına işarettir. Kilisenin ve benzerlerinin yikildigin veya ona bir yildirim düsüp harap ettiğini görmek, iman sahiplerinin yücelmesine, hristiyanlarin yardımcisiz kaldiklarina işarettir. Kilisenin ve benzerlerinin yikildığını veya yapildığını görmek, aynı şekilde yorumlanır. Kilise bazen da orada hizmet edenlere ve onun vakif işleriyle uğrasanlara delalet ettiğinden, kilisenin ayakta kalisi onların geçimine, yikilmasi ise onların zararina olduğundan yikilmasi, onlardan birinin ölümüne işarettir. Bir havrada onlar gibi ibadet ettiğini görmek, yahudilerle konuşup anlaşmaya, onların çalışma şekillerini begenmege; evinin kilise olduğunu görmek, ev balkinin evlerini eglence için toplanma yeri yaptıklarına, veya amirinin gazabina uğrayacağına delalet eder. İbn-i Fedalee göre; kilise ve benzeri yerler zina yeri ve fuhsa, meyhaneye, küfür yerine, çalgi ve sarki söylenecek yerlere, cehenneme, zindanlara yorumlanır. Kilisede Allahi (cc) zikreder ve Kabeye dönerek namaz kilar ve ibadet eder olduğunu görmek, bir ölüyü ziyaret için mezarliga gideceğine veya cenaze namazında hazir bulunacağına işarettir. Kilisede bir cenaze görmek, o cenazenin isyan edenlerle birlikte ateşte yanacağına işarettir. Kiliseye girip hristiyanlar gibi ibadet ettiğini gören küfür, zina, sarap içmek gibi büyük günah işler. Bir başka rivayete göre de kendi evinin kiliseye dönüstügünü görse o adam. disanda bulunan bir lider üzerine yürür. Bir kimse kendini Yahudi mabedlnde(havra) gören kimse bidat olan bir şeyi arastinr. Rüyada görülen Yahudi mabedi(havra). hikmete ve hükmü kalkmis ilim ve doktorlara işarettir. Bir kimsenin kendisini Yahudi mabedinin (havra) hakimi yahut o mabet ehlinin yaptığı şeyleri yaptığını görmesi, yahudilerle düsüp kalkmaya, yahut onların ahlakı ile ahlaklanmaya, yahut onların dinine yönelmesine, yahut ahdini bozmasina işarettir. Nitekim, bir kimsenin bu anlatilan şeyleri Hiristiyan kilisesinde yapmasi, hiristiyanlarla düsüp kalkmasına, yahut onların mezhebine meyietmesine yahut onlara yardım etmesine işarettir. Havra, bazen de Allah-u Tealadan korkarak ve Ona itaat ederek yapilan alışverişe işarettir. Rüyada kiliseye girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur. Ya da hidayetten sonra sapıkliga düşer. Bazen kilise görmek, çöplük ve hamam gibi seytan yuvalarina işarettir. Kilisenin yeniligi ve yükşekligi dinde zayıflığa ve Müslümanlarin perisan olmalarına işarettir. Bir kimse rüyada kilisenin yikildığını veya yandığını ve bir afet eristigini görse Kelime-i Tevhidin yücelmesine sirk ve nifak ehlinin perisanligina işarettir. Bir kimse rüyada kendi evinin kilise olduğunu görse, o kimsenin sözü Hiristiyan sözüne benzer. Ve onun evi nefislerine uyan kimseler, bidat ve günah işleyenlere toplanti yeri olur. Bazen de bu rüyanin sahibine amiri kızar. Kilise kabristana. umumhaneye, meyhaneye, bidat ve küfür evlerine. çalgi ve oyun evlerine, matemhanelere ve Allah’a isyan edenlerin evi olan Cehenneme ve hapishaneye işarettir. Bir ölünün rüyada kilise içinde görülmesl. o ölünün günahkar kimselerle beraber Cehennemde hapsedilmiş olduğuna işarettir. Rüyada kiliseye girdiğini ve orada Hiristiyanlarin ayinini icra ettiğini gören kimse, eğer erkek ise bidat veya zina yahut içki ya da büyük bir günah işleyen kavimle düsüp kalkmasına, eğer rüyayı gören kadın ise, o kadının Hiristiyanlaria bulusmasina işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın